Aranysárkány fejléc kép
 
TEKINTETES SZOLGABIRÓ UR !  
  Ns Bagdi Istvánnak itten az A. alatt tisztelettel visszarekesztett panaszlevelére tett fensőbb tiszti rendeletek folytán, a Ns Hadnagyi Széknek e tárgybani itéletet tisztelettel bemutatván, -  
  Maradtunk Szalontán Dec. 21-én 1846  
  A tekintetes Szolgabiró urnak  
  alázatos szolgái:  
  nemesi jegyző  
  a Ns Hadnagyi szék  
 
[szerkesztői feloldás]
az irat hátlapján ez áll:
 
  Jelentés  
  Tekintetes Nemes és Vitézlő Fónyad László urhoz; tekintetes Nemes Bihar megye szalontai járás érd szakasz szolgabirójához.  
  a szalontai Ns hadnagyi széktől  
 
n
Jegyzet A hadnagyi szék ítéletét a jelenlegi átirattal továbbította
A.
Arany János
a főszolgabíróhoz, akinek azt meg kellett erősítenie. Ns Bagdi Istvánnénak a szövegben emlitett A jelzésű panaszlevelét, valamint a főszolgabíró válaszát nem ismerjük.
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
H.Fekete Péter
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 174
Az F.: 15 -tel teljesen azonos papíron.