Aranysárkány fejléc kép
 
TANUVALLÁS  
  Arrol hogy mit tud a tanú azon öröklevél keletkezéséről, s átaljában azon örökeladási szerződésről melly Ns Bagdi István és Kis Sándor között keletkezett? Mikor történt ezen eladás? látta-e a fizetést? mindent a mit tud adjon elő.  
  Első Tanú Tenkei István 59 éves ref. szalontai becsületes és esküttséget viselt lakos letett hite után vallja: A legközelebbi őszön, még az őszi vetés előtt, de a nap számára nem emlékszem, házamnál otthon nem lévén, midőn kevés idő mulva hazamentem, a feleségem mondta, hogy hivatott Kis Sándor valamelly contractus irás végett; én azonnal elmentem, de már akkor a contractus kész volt; előkértem még is, és elolvastam; nyilván emlékszem hogy tartalma az volt, miszerint Bagdi István azon vásári földjét, mellyről most szó van, eladta örökösen Kis Sándornak 100 vftért; coramisánsuk voltak Tenkei János a testvér bátyám, Kádár András és Zúh Mihály.  
  Második tanú Kádár András 28 éves ref. szalontai lakos letett hite után vallja: Engem mint szomszédot áthívatott Kis Sándor hogy legyek jelen a contractus iráson; ez még az őszi vetés előtt, s ugy gondolom egy vasárnapon történt. A contractus a Vásári 6 vékás földnek Bagdi István által Kis Sándor részére történt örökös eladásáról szólott, s én, mint Coramisans aláirtam. A föld ára száz forint volt de mikor fizették a pénzt nem láttam; hanem hallottam
[szerkesztői feloldás]
olvashatatlan szó, talán: tőlök
akkor, hogy már ki van fizetve.  
  Harmadik Tanú Zúh Mihály 28 éves ref. szalontai lakos letett hite után vallja: Szent Mihály nap tájban én is jelen voltam a Contractus iráson, mellynek tartalma az volt, hogy Bagdi István eladta örökösen a Vásáriban lévő 6 vékás földjét száz váltó forintért Kis Sándornak, még azonkívül egy köböl buzát is adott Kis Sándor, - a Contractust én is Coramisáltam, de a fizetést láttam-e vagy sem? arra hitet mondani nem merek.  
  Kelt Szalontán Febr. 20-án tartatott Nemes hadnagyi szék ülésében  
  Főhadnagy  
  s a nemesi szék  
 
n
Jegyzet Ez a „tanúvallási" jkv az előző beadvány melléklete. A kihallgatott három tanú - coramisáns - egyaránt megerősíti Kis Sándor korábbi állítását. Ma már nem világos előttünk, hogy lényegében milyen emberekkel állunk szemben. Bagdi István valóban elszegényedett nemes-e, aki segítséget, elnézést érdemel, vagy csavaros eszű, ravasz ember, aki másokkal játszik össze, hogy egy magányos özvegyasszonytól kölcsönvett 50 Ft-ot ne kelljen megadnia (vesd össze F : 15. ).
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
H.Fekete Péter
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 214
Az előzővel teljesen azonos papíron egy lapnyi szöveg.