Aranysárkány fejléc kép
 
BIZONYÍTVÁNY  
  Hogy Pestre lévén a Domínium által deputálva Szalontától Derecskéig ésDerecskétől Szalontáig elköltöttem három nap három v-forintot elesmerem  
 
Arany
Arany János
mk  
  Szalontán Aug 17-én 1843  
  3 ft v. c  
 
n
Jegyzet A néhány soros bizonyítvány (elismervény) új adattal gazdagítja. a költő életrajzát. A sorok tanúsága szerint
A.
Arany János
-t nem sokkal háromhetes pesti-bécsi útja előtt Derecskére hívatta az uradalom. A küldöttség megbízatásáról, feladatairól lehetett szó (lásd F.:5 ). Az út oda s vissza az ott-tartózkodással együtt három napot vett igénybe. Az elismervény szövegének ismeretében a következő kérdés vetődik fel: ha aug. 7.előtt
A.
Arany János
megbeszélést folytatott az uradalom álláspontjáról, a kiküldetés feladatairól, miért kellett aug. 19-20-án ismét Derecskére mennie
Váry
Váry Lajos
ügyvéddel egyetemben? (Lásd a következő irat jegyzetét)
 
 

Megjegyzések:

H.. Fekete
H.Fekete Péter
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 162