Aranysárkány fejléc kép
 
Másolat NYUGTATVÁNY  
  Negyvenhat az az 46 ft és 16 xrokrol, mellyeket N. Szalonta Városa az 1842 év Oct. 25-i felosztás szerint rá esett rovat szerint a pesti uti költség fedezésére a 16 községek pénztárába befizetett. Nov. 3-án 1842. Váry Lajos mk.  
  Az eredetiről lemásolta Szalontán Dec. 25-én 1843  
  mjegyző  
 
n
Jegyzet Mint típus-iratot közöljük, de ugyanakkor adatot szolgáltat az F. 5 jegyzetében elmondottakhoz. A másolat az 1842. nov. 3-án kelt eredetiről készült. E szerint ez év őszén is küldöttség ment Pestre a hajdúszabadság ügyében jogorvoslást keresve. Az utazás költségeit 16 község közösen állta. Utoljára csak 1803-ból van adatunk arra, hogy az egyes községek milyen arányban járultak a közös teherviseléshez. E szerint: Szalonta 89,41; Derecske 87,41; Kaba 64,46 1/2; Berettyóújfalu 27,45; Konyár 70, 10; Bagos 69,7; Komádi 18,18; Sáránd 42,14; Sas 14,28; Félegyháza 20,38 rénes forintot fizetett (Hajdú-Bihar megyei Áll. Lvt. Közköltség 1803; ismerteti
Szendrey I
Szendrey István
. i. m. 47. 1.). Itt csak a tíz bihari hajdú-település nevével találkozunk. Később más, részben hajdú eredetű, részben káptalani kézen levő község is csatlakozott a jogkeresőkhöz. A tizenhat helység képviselői esetről esetre Váradon vagy valamely központi fekvésű községben találkoztak. Az átvételi aláírásból az tűnik ki, hogy Váry Lajos ügyvéd volt a pénz kezelője.
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
H.Fekete Péter
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 163