Aranysárkány fejléc kép
 
GYULAI PÁL – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1862. január 28.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Gyulai
Gyulai Pál
népmesék küldését ígérte,
n
Jegyzet
Gyulai
Gyulai Pál
népmesék küldését ígérte
– vesd össze 1403.
amelyet másnap írott leveléhez csatolva meg is tett. A levél egyéb tartalma ismeretlen.
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
Gyulai
Gyulai Pál
AJ
Arany János
-nak, 1862. jan. 29.: „Tegnapi levelemben tett igéretemnek elsö pontját teljesitem, miböl következtethetni, hogy a többi pontok sem lesznek feledve.”
Gyulai Pál
Gyulai Pál
(1826–1909) 1862. jún. végéig Kolozsvárott tanított, majd
AJ
Arany János
folyóiratainak lett segédszerkesztője és azokban gyakran publikáló főmunkatársa. 1876-ig az Írói Segélypénztár titkára volt, a Nemzeti Színház drámabírálója és tanár a pesti ref. gimnáziumban. 1864-től a Színiképző aligazgatója és dramaturgiai szaktanára lett. 1863–1865 között
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
munkáinak összkiadásán és a költő életrajzán dolgozott (1866).