Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Sátoraljaújhely, 1862. október 29.
 
  1. Csemniczky Pálné ő nagyságának……… Bejében. utolsó posta: Tornallya.  
  2. Hevessy Bertáné ö
ngsa
n
Beszúrás
āk
Szerkesztői feloldás: nagyságanak
a………Tornallyán.  
  3. Hámos Antalné dttó…………Tornallyán.  
  4. Szontagh Bertalanné dttó…….Királyiban. u.p. Tornallya.  
  5. Nagyságos Dráskóczy Sámuel urnak
v. Dr.
Gyuláné, Jeszenák Aloyzia
Gyuláné Jeszenák Aloyzia
baroné
Beszúrás
….Harkácson. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Tornallya.  
  6. Nagytiszt. Szentpétery Sámuel ref. esperes urnak.
Pels
ű
[bizonytalan olvasat]
czön
Szerkesztői feloldás: Pelsőczön
.c u.p. Tornallya.  
  7. Tisztelendő
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel
ref. lelkész urnak. Szkároson. u.p. Tornallya.  
  8. Fialka Józsefné ő nagyságának. Beretkén. u.p. Tornallya.  
  9. Tisztelendő Maklári Papp Lajos ref. lelkész urnak Berzétén. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rozsnyó.  
  10. Mariassy Mórné ő
ngysának
Szerkesztői feloldás: nagyságának
Berzétén. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rozsnyó.  
  11. Tekintetes Szegheő Sigmond urnak…..Rosnyón.  
  12.
[törölt]
« Tiszt »
Nagytiszt. Czékus István esperes urnak….Rosnyón.  
  13. Tekintetes Sziklay Ede urnak………….Rosnyón.  
  14. Isaák Judith asszony ő nagyságának…….Rosnyón.  
  15. Tekintetes Mesko Sámuel urnak…..Dobsinán. up. Rosnyó  
  16. Vad Andrásné ő nagyságának. Fügében. u.p. Tornallya.  
  17. Bornemisza Emma kisasszony ö nagyságának. Bátkában. u. p. Rimaszombat.  
  18. Ifj. Bornemisza Istvánné ö
ngysák̅
Szerkesztői feloldás: nagyságának̅
. Bátkában u.p. Rimaszombat.  
  19. Bélik Miksáné ő nagyságának. Rakottyáson. u.p. Rimaszombat  
  20. Özvegy Bodon Antalné ö nagyságának. Vályban. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Tornallya.  
  21. Tisztelendö Kálniczky Endre ref lelkész urnak. Vályban. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Tornallya.  
  22. Tekintetes Bodon Ábrahám urnak. Mihályfalván u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Tornallya.  
  23. Tekintetes Dapsy Vilmos urnak…..Rimaszombatban.  
  23.
 [!]
[sic!]
Széplaky Lajosné ö nagyságának….Rimaszombatban.  
  24. Tisztelendö Pásztor Pál ref. lelkész urnak. Rimaszombatban.  
  25. Borbély Lászlóné ö nagyságának Jánosiban. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rimaszombat.  
  26. Tekintetes Szeremley Károly ref. tanár urnak. Rimaszombat.  
  27. báró Nyáry Sándorné ö méltóságának. Jánosiban. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rimaszombat  
  28. Török Ádolfné ö nagyságának. Feledben. u.p. Rimaszombat.  
  29. Tekintetes Szentiványi Miklós urnak Sajó-Gömörön. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Tornallya
[szerkesztői feloldás]
az egész sor ceruzával áthúzva: elöfiz.
 
  30. Tekintetes Szentiványi Jósef urnak….Liptó-Szentmiklóson.  
  31. Tekintetes Kubínyi Rudolf urnak..Várgedében. u.p. Rimaszombat
[szerkesztői feloldás]
az egész sor ceruzával áthúzva: előf.
 
  32.
[szerkesztői feloldás]
a 32. előtt – + jel
Adorján Boldisárné ö nagyságának Kisfaludban u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rimaszombat  
  33. Madarassy Lajosné ö nagyságának Gortván. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rimaszombat.  
  34. Vajda Gyuláné ö nagyságának. Simoniban. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rimaszombat  
  35. Tisztelendö Balogh Béla ref. lelkész urnak. Harmaczon. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rimaszombat  
  36. Tekintetes Hegyessy Sándorurnak….. Tornallyán.  
  37. Nagyon-tisztelendö Hegyessy Ede plebanos urnak. Méhiben. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Tornallya.  
  38. Nagyontisztelendő
 [!]
[sic!]
Balássy Fe rencz
Szerkesztői feloldás: Balássy Ferencz
plebanos urnak. Fel
[törölt]
« m »
n
Beszúrás
émeth. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Eger.  
  39.
[szerkesztői feloldás]
39. előtt piros ceruzás +
Tekintetes Mocsáry Lajos urnak. Andornak. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Eger.  
  40. Nagytiszt. Kiss Gábor ref. lelkész urnak…. Losonczon.  
  41. Nagyontisztelendő
 [!]
[sic!]
s
Beszúrás
Bucsány zky Jósef
pl
Beszúrás
ebanos urnak Losonczon  
  *
[törölt]
« 42. Tiszteletes Soós Miklós ref. segédlelkész urnak. Jánosiban
u.p.
Szerkesztői feloldás: up.
Rimaszombat »
 
  43. Liptay Samuelné ö nagyságának. Sajó-Kazán. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Sajó-szentpéter  
  44. Tekintetes Szentmiklóssy Aladár urnak. Uza-panyiton. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rimaszombat  
  45. Tekintetes Hanvay Zoltán urnak….Hanván. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Putnok.  
  46. Molnár Viktorné ő nagyságának Abafalván
[szerkesztői feloldás]
Ez a sor idáig tollal áthúzva: Előf.
u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Putnok.  
  47. Tekintetes Böszörményi László urnak….Nagy-Kallóban.  
  48. Tekintetes Böszörményi Károly urnak….Szathmárott  
  49. Tekintetes Losonczy Gyula urnak. Csobánkán. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rimaszombat  
  50. báró Vay Alajosné ö méltóságának. Bánrévén. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Putnok  
  51. Horváth Antalné ö nagyságának. Putnokon.  
  52.
[törölt]
« Szepessy G »
Tek. Szepessy Gusztáv urnak…. Putnokon.  
  53. Tekintetes Palóczy Ábrahám urnak…. Putnokon  
  54. Mocsáry Eszter kisasszony ö
 [!]
[sic!]
nagyságának. Kelemérben. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Putnok.  
  55. Hámos Jósefné ö nagyságának. Cserencsénben. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rimaszombat.  
  56. Hámos Gusztávné ö nagyságának. Kelemérben. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Putnok.  
  57. Bónis Lajosné ö nagyságanak.
 [!]
[sic!]
A. Szuhán
Szerkesztői feloldás: A.lsó Szuhán
. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Putnok.  
  58. Tisztelendő Majomi Jósef ref. lelkész urnak.
A. Szuhá
Alsószuha
n. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Putnok.  
  59. Tisztelendő Balla Albert ref. lelkész urnak Velezden. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Putnok  
  60. Ragályi Gyuláné ö nagyságának. Ragályon. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Putnok.  
  61. Ragályi Ferdinándné ö nagyságának. Ragályon. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Putnok.  
  62. Czibur Kálmánné ö nagyságának. Dobsinán. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rosnyó.  
  63. Tisztelendő
[törölt]
« k »
K
Beszúrás
onyha Jósef
ref. Lelkesz
 [!]
[sic!]
urnak Zeherjén. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rimaszombat.  
  64. Tisztelendő Sáfrány Mihály ref. lelkesz
 [!]
[sic!]
urnak. Imolán. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Putnok.  
  65. Tekintetes Hegedűs Lajos gyógyszerész urnak. Rimaszombatban  
  66. Fáy Barnáné ö nagyságának. Jánosiban. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rimaszombat.  
  67. Dapsy Kornélné ö nagyságának. Királyiban. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Tornallya.  
  67.
 [!]
[sic!]
Tekintetes Czibur Gusztáv urnak. Feledben. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rimaszombat  
  68. Tekintetes Jármy Ödön urnak. Laskodon. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Berkesz. (Szabolcsban)  
  69. Tekintetes Marton Rudolf urnak.
[törölt]
« Csetneken »
Oshtinán
Beszúrás
.n
u p.
Szerkesztői feloldás: u
.
Beszúrás
p.
Rosnyó-Jólsva  
  70. Tisztelendő Tóth Péter urnak. Bújva. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Nyiregyháza  
  71. Tekintetes Koós Jósef urnak Zsarnón. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Torna.  
  *42. Tekintetes Pongrácz Arnold urnak Tamásfalván. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rimaszombat  
  72. Tekintetes Kubinyi Arnold urnak. Várgedében. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rimaszombat  
  73. Sturman Györgyné ö nagyságának. Csernelyben. u
[szerkesztői feloldás]
.
p.Putnok.  
  74. Tekintetes Volny Jósef gyári föigazgató urnak.
Brézón
[bizonytalan olvasat]
. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rimaszombat.  
  75. Tekintetes Gömöry János urnak. Pohorellán. – Rimaszombat-Joslva  
  76. Tekintetes Fáy Gusztáv urnak Nústyán. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Rimaszombat.  
  77. Molnár Istvánné ő nga – Klopódián. u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Temesvár, Moravicza
[szerkesztői feloldás]
ez a sor más tollal, később beírva
No 699.  
  Édes barátom! a Miklós levelét olvasván:
n
Jegyzet
a Miklós levelét olvasván
– vesd össze 1496.
ime teljesitem kivánatodat. Én itt vagyok néhány nap óta; felséges idö van, s a
sz
ő
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: szölö
non plus ultra,
n
Jegyzet
non plus ultra
– felülmúlhatatlan, utolérhetetlen (lat.)
de kedélyem nem a leghíresebb. Isten veled! otthonról többet. Kaptad-e a 12 fttot?
n
Jegyzet
Kaptad-e a 12 fttot
Tompa
Tompa Mihály
1862. okt. 22-i levelében küldte a pénzt;
AJ
Arany János
annak kézhezvételéről a SzF okt. 30-i számának Szerkesztői üzenetében értesítette barátját (612.). L. az 1505. sz. levél jegyzetét.
 
 
S.A újhely
Szerkesztői feloldás:
S.átorAlja újhely
Sátoraljaújhely
oct. 29. 1862  
  igaz barátod  
 
Miska
Tompa Mihály
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 663.)