Aranysárkány fejléc kép
 
P. SZATHMÁRY KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1863. január 9.
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1863. január 9.
[bizonytalan olvasat]
Sáfrán Györgyi
Sáfrán Györgyi
előkészített anyagában a dátum 1863. jan. 9.
 
  Kedves Bátyámuram!  
  Tartóztattam az elöfizetési ivet, hogyha még foghatnék reá valakít; de ily elégett Városban, mint
Enyed
Nagyenyed
,
n
Jegyzet
ily elégett Városban, mint
Enyed
Nagyenyed
– Az 1849-ben súlyos román pogromot elszenvedő Nagyenyed (1849 januárjában egy román sereg három napig pusztított a városban: a lakóházakat lerombolta, a kollégium és a levéltár dokumentumainak nagy részét elégette, közel ezer enyedi polgárt lemészárolt, a többit pedig kiűzte a városból) valamilyen közelebbi tűzvészére utalhat
P. Szathmáry
P. Szathmáry Károly
, de ennek nem találtam nyomát.
– kivált miután
Gáspár János
Gáspár János
collegám ís megindult, – e három ittküldöttnél többet nem foghattam.  
  Ide-mellékelve küldök egy beszélyt ís.
n
Jegyzet
Ide-mellékelve küldök egy beszélyt ís
P. Szathmáry
P. Szathmáry Károly
naplójából: „Ebéd és leczke után
Arany
Arany János
nak írtam, felküldvén a ’Kis halom’ c. beszélyt s 18 forintnyi előfizetési pénzt.
[szerkesztői feloldás]
Szegény
János bácsi
Arany János
nem szerkesztőnek való. Mennyivel jobb lenne, ha a nemzet annyira biztosíthatná, hogy egy Attilát írva, jövőjét megalapítva látná. Igy sohasem fog teljesen sikerülni felemelkednie.” ( Gulyás 1939. 285–286.)
Tessék átnézni s ha kell, – engemet a jövö számban értesiteni
n
Jegyzet
engemet a jövö számban értesiteni
– Elbeszélése A kis halom címmel jelent meg 1863. márc 22-én ( Ko I. 12. sz. 268–276.) és 29-én (Ugyanott 13. sz. 293– 298); addig nincs
AJ
Arany János
-tól szerkesztői üzenet (ezt maga
Szathmáry
P. Szathmáry Károly
is hiányolja 1863. febr. 27-i levelében). (1629.)
nb.
Szerkesztői feloldás: nota bene
itt még egy számot sem láttunk – ha pedig nem lenne szüksége reá, tessék megörzeni addig, mig Vértessy Arnold elviszi,
n
Jegyzet
míg Vértessy Arnold elviszi
Vértessy
Vértessy Arnold
valószínűleg a Dcs számára kért munkát, amelynek 1863. jan. 1-től egy fél évig szerkesztője volt.
ki sürgetösen kér ilyesmi végett.  
 
Gyulai
Gyulai Pál
t üdvözlöm s kérem tudassa vélem, elfogadhat-e még valamit a Részvét könyvébe.
n
Jegyzet
elfogadhat-e még valamit a Részvét könyvébe
– Ebben nem jelent meg
P. Szathmáry
P. Szathmáry Károly
tól munka.
 
  Tisztelettel maradok  
  Kedves Urambátyámnak  
  tisztelveszeretö
 [!]
[sic!]
öccse  
 
P.SzathmáryKároly
Szerkesztői feloldás: P. Szathmáry Károly
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 604.)