Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, april 2. 863.  
  Tisztelt barátom! Ha fájt is – amint a nyilt postából gyanítom
n
Jegyzet
a nyilt postából gyanítom
– l. az 1632. sz. levél jegyzetét
– előbbeni egypár sorom a „Szerkesztőséghez”: kérlek! ne fájjon az neked, kit nem tudom becsűlök-e jobban, mint szeretek?…  
  Engemet annyi mellőzés ért már minden utján az életnek, hogy midőn annyi levelemre egy választ se s
 [!]
[sic!]
vettem tőled: teljesen azt hittem hogy költeményem is mellőzve hallgat annyi idő alatt.  
  Nemhogy a hiuság: de tán a becsvágy is kihalt már belőlem s ha e téren még fáj valami lelkemnek, az: ha a méltók figyelmét se bírtam magamra vonni.  
  Soraim nem voltak bántalomnak írva s a ’hang’ amit nem értettél, talán az elhallgatott érzésből fakadt.  
  Nyomasztóbb nekem mind erkölcsi mind anyagi helyzetem, semhogy – a halandók szokása szerint – „ne férnék a bőrömben” s minden áron hangot igyekeznék nevemnek adni. –  
  Az ide mellékelt kis verset
n
Jegyzet
kis verset
Az édes hangok (Ko 1863. I. 17. sz. ápr. 26. 390–391.)
lapod számára küldöm; használd fel azt ha szükség lesz reá.  
  Fájna nekem nagyon,
n
Jegyzet
Fájna nekem nagyon
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszol: „Vettük köszönettel. Sajnálom a félreértést, de szándékos nem volt a dologban semmi.” ( Ko 1863. I. 15. sz. ápr. 12. 360.)
ha azt hinnéd valaha, hogy rövid találkozásunk hosszu árnyat vetett közénk, melyet én szttem vala….  
  Azt nem tudná tenni soha, igaz és őszinte barátod  
 
TóthEndre
Szerkesztői feloldás:
Tóth Endre
Tóth Endre
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)