Aranysárkány fejléc kép
 
PODMANICZKY FRIGYES – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Aszód, 1863. június 21.
 
  Tisztelt szerkesztö
 [!]
[sic!]
úr!  
  A Koszorú megindultával, s eleget ohajtván tenni a hozzám érkezett felszólitásnak, voltam oly bátor egy csekély
[szerkesztői feloldás]
Podmaniczky
Podmaniczky Frigyes
a kettős ékezet magánhangzók ékezeteit összehúzza; leírásuk általában a mai helyesírásnak megfelelően.
vázlatot – mint épen akkor kéznél lévőt – elküldeni.  
  Azóta nem lévén a „nyilt levelezés” nyomán értesítve csekély dolgozatom el vagy el nem fogadása felől, – más részről pedig épen szükségem lévén egy ily kisebbszerű dolgozatra, mely késedelmet nem szenvedhet, – azon kérelemmel fordulok a
tiszt.
Szerkesztői feloldás: tisztelt
szerkesztőséghez, lenne szives nekem, – azon esetre ha hasznavehetlennek itéli – dolgozatomat vissza küldeni, hogy azt egy méltóbb s illöbbel cserélhessem ki lehető legrövidebb idő alatt.
n
Jegyzet
illöbbel cserélhessem ki lehető legrövidebb idő alatt
Podmaniczky
Podmaniczky Frigyes
nak két elbeszélése jelent meg a Ko-ban: Liliom Eszter (1864. I. 3–4. sz. jan. 17. 57–61., jan. 24. 77–84.). A levélben kért mű visszakerülhetett szerzőjéhez, hiszen
Podmaniczky
Podmaniczky Frigyes
1863. júl. 17-i levelében elküldte újabb elbeszélését (1697.).
 
  Azon biztos reményben, miszerint szavaim félre magyaráztatni nem fognak, maradok tisztelője  
  Aszód 1863 Junius 21.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 603.)