Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1863. augusztus
 
  Tisztelt barátom,  
  A Tartuffe íveit megtekintve, vettem észre azon szarvas hibákat, miknek jegyzékét a mellékletben veszed. Igen kérlek, méltoztassál azt sajtó alá adni, s ha a példányok a könyvkötőnél volnának is: hozzájok ragasztatni. Az egyik helynek e javítás nélkül értelme sincs, a másik meg’ igen rosz.  
  Kérlek értesíts a Koszorú végén e jegy alatt: XXX úrnak Y-ban: ezekről: 1) meg van
-e
Beszúrás
fizetve 1863-ra a
Kisf. Társ.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy Társaság
illetéke gr.
Serényiné
Serényi Lászlóné Bubna Ludmilla
n
Jegyzet
gr.
Serényiné
Serényi Lászlóné Bubna Ludmilla
– gr. Serényi László neje lehetett.
Serényi
Serényi László
főrendiházi tag volt, birtokai – többek között – Putnok környékén voltak; gazdálkodással kapcsolatos írásait jelentette meg.
és
Lónyay Sarolta
Vladár Józsefné Lónyay Sarolta
n
Jegyzet
Lónyai Sarolta
Vladár Józsefné Lónyay Sarolta
Lónyay Sarolta
Vladár Józsefné Lónyay Sarolta
, gr.
Wladár (vagy Vladár) Józsefné
Vladár Józsefné Lónyay Sarolta
, nála lakott
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
Bánfalván, Borsod megyében.
részéről, 2) kiadod-e 2dik finn mesémet. Stylizáld a választ
n
Jegyzet
Stylizáld a választ
– A válasz meg is érkezett: „XXX urnak Y-ban. A befizetés nem történt meg 63-ra. A közlemény hogy ne adatnék!” ( Ko 1863. II. 12. sz. szept. 27. 288.)
így:  
  „A közlemény nem adatik. A befizetés meg (v̄ nem) történt.  
  Ha
Molière
Molière
kikerűl, ne sajnáld az én példányomat mielőbb elküldeni; kiváncsi vagyok látni, sok hiba maradt-e meg az utolsó ívekben.  
 
Végül
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Végűl
, fogadd el mentségemet, hogy ez omelette
n
Jegyzet
omelette
– tojásból készült lepény (fr.); a „Tant de bruit pour une omelette” („Sok hűhó semmiért”) jelentésű közmondásra utalhat
miatt annyit terheltelek. – Nem hinnéd, de már e czédula megírása is „angreifolta”
n
Jegyzet
„angreifolta”
– angreifen: megerőltet, fáraszt (né.)
nyomorgó s nyomorék fejemet.  
  Kedves nődnek mutassd
 [!]
[sic!]
be szíves tiszteletemet.  
 
igazbarátod
Szerkesztői feloldás: igaz barátod
 
 
KGábor
Szerkesztői feloldás:
K Gábor
Kazinczy Gábor
 
  Restellem hogy postán miattam megbirságoltak;
n
Jegyzet
Restellem hogy postán miattam megbirságoltak
– l.
AJ
Arany János
1863. júl. 29-i levelét (1702.)
természetes hogy azt megtérítsem, s nem volna rendén, ha el nem fogadnád.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.) A melléklet fehér fol. 34,2×20,9 cm. 1–2. levél. Válasz
AJ
Arany János
1863. július 29-i levelére (1702.)