Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁGYI ISTVÁN – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Máramarossziget, 1863. október 21.
 
  Kedves Barátom,  
  A Kisfaludytársaság
 [!]
[sic!]
szigeti pártolói közül a hozzám átbocsátott értesités szerint
[törölt]
« hatan »
öten
Beszúrás
maradtak volt el az évi illetmény befizetésével a 3 d évről. E nevek mind a Szathmáry Károly ivére tartozván, midön megszólitottam őket, egy részök
Szr͞a
Szerkesztői feloldás:
Szathmáry
Szathmáry Károly
r͞a
utalt,
mint
Beszúrás
a kinek kezébe állitólagosan lefizették volna a lefizetendőket. Czélirányosnak láttam ezért egy kis tudakozódást s értekeződést inditani meg a tárgyban. Valahára tisztába jön az ügy,
n
Jegyzet
Valahára tisztába jön az ügy
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszolt: „
M. Sziget.
Máramarossziget
Sz. I.
Szilágyi István
Magánlevelet írtunk. Egy kis tévedés van az esztendő számitásra nézve.” ( Ko 1863. II. 18. sz. nov. 1. 432.) A magánlevél elveszett (1730.).
s ide csatolva veszesz tőlem már most 16 forintot a Mán.
Mándoki Jné
Mándoki Józsefné
, TörökL., SzőllősiMiklós és SándorLajosné
n
Jegyzet
Mán.
Mándoki Jné
Mándoki Józsefné
, TörökL., SzőllősiMiklós és SándorLajosné
Mándoki Józsefné: vesd össze az1902. sz. levél jegyzetével; a másik három ismeretlen személy
nevére. – Mint látod, egy még elmaradt, a VáradiGábornéé.
[szerkesztői feloldás]
A lap alján ponttal zárja be, a másik oldalon kisbetűvel folytatja a szöveget
azt hiszem azonban, hogy ő sem fog elmaradni. Bár, hogy késik: baj.  
  A jövő 4 d évr̅e̅ egy rész ismét felajánlotta magát; s a napokban fogom őket lajstromba szedni. Én a 4 d évre magam részéről,
most már
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: mostmár
küldöm a 4ftot.  
  Egy könyvet is csatlok ide.
n
Jegyzet
Egy könyvet is csatlok ide
– Talán
Szilágyi
Szilágyi István
1863. júl. 26-án tartott iskolai záróünnepélyen elmondott beszédének nyomtatott formája: Igazgatói jelentés a máramaros-szigeti református főtanoda állásáról 1862–63 c. munka, amelyet 1863-ban, Sárospatakon adtak ki, a Sárospataki Füzetek különnyomataként. A Ko Új könyvek rovata is felvette: 1864. I. 8–9. sz. febr. 21. 192., febr. 28. 218.
Szükség parancsolt, a hiány érzete, hogy ilyek irását is megpróbaljám.
 [!]
[sic!]
 
  Lapod iránt való dolgaimról nem is merek szólani. Az én millió felől igénybe vett idöm még
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
most
Beszúrás
sem elég, hogy geniusomnak áldozzak. Talán a deus elhozza nekem is majd az otiumot.
n
Jegyzet
otium
– pihenés, nyugalom (lat.)
Addig kénytelen vagyok
ezigát
Szerkesztői feloldás: ez igát
huzni.  
 
Julcsá
Arany Julsika
d férhez menését olvastam. Adjon Isten annyi jót, mindent, a mennyit a te nemes lelked érdemel; bár tudom, hogy azt
Julcsa
Arany Juliska
magáért is megérdemli.  
  Szeretetedbe ajánlva vagyok  
 
igazhived
Szerkesztői feloldás: igaz hived
 
 
Szilágyi
Szilágyi István
 
 
Sziget
Máramarossziget
, októb. 21. 1863  
  Most jut eszembe. Egy volt tanitványom,
OsvátLajos
Osvát Lajos
,
n
Jegyzet
OsvátLajos
– ismeretlen személy
most pesti jogász, kér, hogy ajánljam neked, hogyha valami kis módot tudnál te is magad résziről neki szolgáltatni a subsistentiához.
n
Jegyzet
subsistentia
– életfenntartás (lat.)
Kérlek, ha ugy jön, légy reá tekintettel. Jó fiú.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 609.)