Aranysárkány fejléc kép
 
NAGY PÉTER – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Kolozsvár, 1864. március 2.
 
  Nagyon tisztelt jó Uram!  
  Minthogy a lapok közelebbről tele valának a herczeg Sapieha elszökésével,
n
Jegyzet
a lapok közelebbről tele valának a herczeg Sapieha elszökésével
– Erről, a Wanderer hírét átvéve, a PN 1864. febr. 24-i száma számolt be. A herceget előző év júl. 9-én tartóztatták le, majd tartották 8 hónapig vizsgálati fogságban, mivel felmerült annak gyanúja, hogy a lázadókat támogatva belekeveredett a lengyel felkelésbe. A herceg hiába kérte ez idő alatt óvadék fejében szabadon bocsátását, és annak elmaradása után megszervezte szökését.
remélem a nagy közönség előtt nem lesz érdektelen ez a be
sz
Beszúrás
ély,
n
Jegyzet
nem lesz érdektelen ez a beszély
A segéd-mérnök (Ko 1864. II. 1–2. sz. júl. 3. 12–15., júl. 10. 37–40.)
melynek hőse épen ez a hg Sapieha; azért ha ön is alkalmasnak látándja, jó lesz minél elébb közölni. Kérem szívesen tekintsen körűl a „Koszoru” szerkesztőségi fiókjában, mert ott a többi lom között lenni kell még egy más beszélyemnek is ily czim alatt: „Mrs. Archie”,
n
Jegyzet
Mrs. Archie
– Ez a fordítás is hamarosan megjelent ( Ko 1864. I. 20–21. sz. máj. 15. 469–473., máj. 22. 493–498.). Az eredeti a Cornhill Magazine 1863. augusztusi számában, a szerző kiírása nélkül jelent meg (180–195). Vesd össze 1732.
mikor fordítottam nem tartottam a roszabbak közül valónak, ha nem találná
n
Beszúrás
k egy véleményen lenni, sziveskedjék az én költségemen leküldeni.
n
Jegyzet
sziveskedjék az én költségemen leküldeni
AJ
Arany János
válasza a Nyilt levelezésben: „PPP. KOLOZSVÁR. E név rébusz egy kis latinsággal megfejthető. Dehogy küldjük mi vissza Mress Archiet.” ( Ko 1864. I. 11. sz. márc. 13. 264.; AJÖM XII. 247., 571.)
– A közelebbi „Koszoru”-ban hozzám intézet
 [!]
[sic!]
nyilt levélre
n
Jegyzet
A közelebbi „Koszoru”-ban hozzám intézet
 [!]
[sic!]
nyílt levélre
– „Kolozsvár. -r. Nem haltunk mi meg, csak aluszunk, de már nem soká. Folytassa, kérjük, becses működését javunkra.” ( Ko 1864. I. 9. sz. febr. 28. 216.; AJÖM XII. 246., 570.)
válaszom ez: „Serkenj fel már ember mély álmodból!”
n
Jegyzet
„Serkenj fel már ember mély álmodból!”
– „Serkenj fel! Miért alszol, Uram? Ébredj föl, ne taszíts el végképp!” (Zsolt 44:24.)
és egy nyaláb apróság van készűlőben
n
Jegyzet
egy nyaláb apróság van készűlőben
Nagy Péter
Nagy Péter
számos mesefordítása jelent meg 1864 második felében a Ko Elegyes tárczacikkek rovatában: egy keleti népmese A három ostoba címen ( 1864. II. 9. sz. aug. 28. 209–211.),
Andersen
Andersen, Hans Christian
nyomán a Nagymama (1864. II. 10. szept. 4. 234.) és szamojéd népmesék ( 1864. II. 18., 20., 21. sz. okt. 30. 424–426., nov. 13. 471–472., nov. 20. 496–498.). Az AJÖM XII. szerint ezek az „apróságok” még az első félévben megjelentek: ha ez igaz, akkor feltehetőleg angol tárgyú és angolról fordított szövegekről lehet szó, melyek ezúttal név és jel nélkül jöhettek ki.
a „Koszorú” számára, a miről megemlékezni és ez által Önnel bár ily távoli viszonyban lenni, mindig szerencséjének tartja  
  Önnek  
  igaz tisztelője  
 
Nagy Péter
Nagy Péter
 
  Kolozsvárott, marczius 2án, 1864.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 602.).