Aranysárkány fejléc kép
 
RADNÓTFÁY NAGY SÁMUEL – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1864. március 12.
 
  A nemzeti színház Intendánsától.
n
Jegyzet
A nemzeti színház Intendánsától
– A kormányzat a Nemzeti Színház felügyeletére annak korábbi igazgatóját,
Radnótfáy
Radnótfáy Nagy Sámuel
t nevezte ki; a tisztet 1862–1869 között töltötte be.
 
  Különösen tisztelt Tekintetes úr!  
  Folyó hó 7-éről hozzám intézett igen becses soraira válaszolólag legőszintébb sajnálkozásomat fejezem ki a felett, hogy jövő színházi évben nélkülöznöm kell a Tekintetes úrnak, mint drámabírálói bizottmányi tagnak, közreműködését, de felhozott okai oly meggyőzők, hogy szerénytelenségnek tartanám annak további folytatására kérni. Hálás köszönetet nyilvánítva az eredeti drámairodalom emelése iránt tett eddigi sükeres fáradozásaért s magamat további jó indulatába ajánlva  
  Megkülönböztetett tisztelettel maradtam,  
  A Tekintetes Úrnak  
  alázatos szolgája
RadnotfáySámuel
Szerkesztői feloldás:
 [!]
[sic!]
Radnotfáy Sámuel
 
 
Pest
Budapest
en, martius 12-én, 1864.  
  Tekintetes
Arany János
Arany János
úrnak  
  Helyben.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 603.) Válasz
AJ
Arany János
1864. márc. 7-i levelére (1782.)