Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – RADNÓTFÁY NAGY SÁMUELNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1864. március 7.
 
  Méltóságos Úr!  
  Midőn most egy éve, engedve Méltóságod bizalmának, a nemzeti színházi drámabiráló tagságot elvállaltam,
n
Jegyzet
a nemzeti színházi drámabiráló tagságot elvállaltam
AJ
Arany János
megkereséséről l. az 1642. és 1709. sz. levelet.
azt mintegy próbául tevém, mennyire leszek képes e foglalkozást egyéb teendőimmel összeegyeztetni.  
  A már-már lefolyt egy év alatt be kelle látnom, hogy én, ki akadé- miai pályamunkákkal és s
[törölt]
« e »
z
Beszúrás
erkesztőségi temérdek kézirat olvasásaval
 [!]
[sic!]
untig el vagyok foglalva, a szinházi drámabírálást a szabály szerinti időben épen nem, halogatva is csak
[törölt]
« a »
e
Beszúrás
gyfelől saját terheltetésemmel, más felől az intézet kárával vihetem.  
  Kérem tehát Méltóságodat, hogy a húsvét után beálló szinházi évre helyemet a drámabirálók sorában szíveskedjék mással betölteni.  
  Maradván Méltóságodnak  
  igaz tisztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 
Pest
Budapest
, márcz. 7. 1864