Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Szabadszállás, 1864. április 26.
 
  Kedves Barátom!  
  Szerettem volna fölmenni a szinházi
Sh
Szerkesztői feloldás: Shakespeare
-ünnep
n
Jegyzet
a szinházi
Sh
Szerkesztői feloldás: Shakespeare
-ünnep
Shakespeare
Shakespeare, William
születésének 300. évfordulójáról egész Európában, így Magyarországon is megemlékeztek. 1864. ápr. 23-24-25-én a Nemzeti Színházban bemutatták A Szent Iván-éji álmot,
AJ
Arany János
fordításában. A Kisfaludy Társaság megkezdte a Shakespeare-kiadást (az első kötet a Shakespeare-ünnepre jelent meg); a különböző szépirodalmi lapok pedig Shakespeare-különszámokat jelentettek meg (ebből a Ko is kivette a részét). A Szent Iván-éji álom bemutatójához kapcsolódóan írta
Egressy Gábor
Egressy Gábor
Szász Károly
Szász Károly
nak (1864. ápr. 23. után): „a túlbuzgóság nervózusokká tett bennünket, előadókat, s egyik hiba a másikat érte, szörnyü dúlást vittünk véghez a szövegben, a mi barátunkat, a fordítót, a ki jelen volt, desperátussá tehette. Azóta még nem találkoztam vele, de bizonyos vagyok benne, hogy kedélye ettől a kellemetlen hatástól egy hónapig sem fog megszabadulni.” ( Bayer 1909. II. 100.)
bámulói közé; de a minden „res gerendae”
n
Jegyzet
„res gerendae”
– elviselendő dolgok (lat.)
közt kítünően az utazhatás „nervusa”
n
Jegyzet
nervusa
– idegessége (lat.
– illetöleg annak hiánya – miatt nem lehetett. Ezalkalommal
 [!]
[sic!]
szándékoztam a Koszorút is nehány verssel lekenyerezni, nehogy utoljára
tiszt
Szerkesztői feloldás: tisztelet
példányát is megtalálja vonni a merőben elhallgatott poetától.  
  A nehány helyett ezúttal csak egyet küldök.
n
Jegyzet
csak egyet küldök
– A Magyar Képzőművészeti Társulat Shakespeare-megemlékezésére készült, és
Egressy Gábor
Egressy Gábor
szavalta
Szász
Szász Károly
Shakespeare-ódáját ( Ko 1864. I. 19. sz. máj. 8. 436–437.).
De ez nehánynyal ér
[törölt]
« (mar »
(már mint hosszuságra!) föl. Ha közlésre méltó lesz, jó volna mielőbb közölni, nehogy
Sh
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
-t, ki három századot szerencséssen
 [!]
[sic!]
megért halhatlanúl, a rákövetkező pár hét alatt el találja felejteni, ez alkalomra magát kissé megeröltetett publikumunk. Igen leköteleznél, ha a vers alá egy csillagot tennél
n
Jegyzet
Igen leköteleznél, ha a vers alá egy csillagot tennél
– A kért szerkesztői megjegyzés elmaradt, amiről
AJ
Arany János
a Nyilt postában küldött értesítést: „
Sz. K.
Szász Károly
Vettük s közöljük, de jegyzést nem lehet alája tenni.” ( Ko 1864. I. 18. sz. máj. 1. 432.) –
Németh G. Béla
Németh G. Béla
szerint
AJ
Arany János
nem akarta e jegyzéssel megsérteni Keleti Gusztávot, aki szintén a Ko dolgozótársa volt ( AJÖM XII. 575–576.).
oly forma
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
tartalommal, miszerint engem a
Képző Müv
Szerkesztői feloldás: Képző Müvészeti
társulat titkára, a társulat nevében hivatalosan kért föl (s plane Apr. 11kén!) hogy 22-kén tartandó
Sh
Szerkesztői feloldás: Shakespeare
-ünnepélyökre verset irjak. És a felolvasásokat rendező Keleti ur dementíje
[szerkesztői feloldás]
ceruzával bekarikázva
n
Jegyzet
dementíje
– démenti: cáfolat (fr.)
ha előbb jő mintsem én versemet beküldtem: bizonyosan nem is küldtem volna be; mert igen oly formán jött ki, mintha én felszólitás nélkül oda tolakodtam volna. Pedig dehogy! 3–4 nap mindig körmöltem, hogy a túlságos rövidre szabott terminusra valamit, azt, összeütni birjak. És, midőn a 22-ki felolvasás elött két-három nappal minden lapot megjárta a – programm: az én költeményem emlitve sem volt. Mindezt csak azért irom neked, hogy belőle valami olyasat kerekíts, mi engem azon igen közelfekvő gyanú alól kimentsen, hogy én ott csak bőrömbe nem férhetésből lábatlankodtam.  
  Két hó óta takargatok egy költeményt,
n
Jegyzet
Két hó óta takargatok egy költeményt
Szász Károly
Szász Károly
Firdauszi Sahnaméjából olvasott fel részeket a Kisfaludy Társaság 1864. máj. 25-i gyűlésén (vesd össze az 1779. sz. levél jegyzetével).
mít a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
Társaságban akarnék felolvasní. De ha még Majusba sem jutok föl, akkor majd fel küldöm, fölolvastatás végett.  
  A majött
 [!]
[sic!]
Koszorúban egy
kícsiség
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kicsiség
boszantott. A
Dalma
Lengyel Dánielné Schisszel Jozefa
(kisasszony?)
n
Jegyzet
Dalma
Lengyel Dánielné Schisszel Jozefa
(kisasszony?)
Dalma
Lengyel Dánielné Schisszel Jozefa
álnév alatt Lengyel Dánielné Schisszel Jozefa (
Arany Juliska
Arany Juliska
barátnéja és levelezőtársa) publikált, aki szépirodalmi lapokba írt költeményeket, elbeszéléseket és útirajzokat; a Ko-ban Ne szakaszd… kezdetű verse jelent meg ( 1864. I. 17. sz. ápr. 24. 396.)
verse merő plagium egy kis franczia versből,
n
Jegyzet
egy kis franczia versből
– ismeretlen
melyet én még 53-ban forditottam, de soha sem tartottam kiadásra méltónak; – az eredeti meglehetős bár nem különös dal, forditásom gyönge volt. Majd előkeresem s föl küldöm, hogy lásd,
Dalma
Lengyel Dánielné Schisszel Jozefa
miként gazdalkodott.
 [!]
[sic!]
Az egész változtatás jóformán az, hogy az eredetiben, ha jólemlékszem
 [!]
[sic!]
százszorszép van.  
  Kérlek küldess nekem egy példányt a megjelent
Sh.
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
I. ből.
n
Jegyzet
megjelent
Sh.
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
I. ből
– A kötet
Szász Károly
Szász Károly
Othello- és
AJ
Arany János
A Szent Iván-éji álom-fordítását tartalmazza
 
 
Bélá
Szász Béla
nak
n
Jegyzet
Bélá
Szász Béla
nak
Szász Bélának,
Szász Károly
Szász Károly
öccsének, aki ekkor
Pest
Budapest
en tanult
mondd meg hogy „tán meghalt?”
n
Jegyzet
„tán meghalt?”
– Talán utalás
Petőfi
Petőfi Sándor
Levél Arany Jánoshoz c. verses levelére: „Meghaltál-e? vagy a kezedet görcs bántja, imádott / Jankóm
[szerkesztői feloldás]
?”
 
  Ölellek s vagyok  
  hived  
 
SzászK
Szerkesztői feloldás:
Szász K
Szász Károly
 
 
SzabadSzáll.
Szerkesztői feloldás:
SzabadSzállás
Szabadszállás
1864 April 26.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.)