Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Szabadszállás 1864. március 1.
 
  Kedves Barátom!  
  Talán emlékszel még arra a fiatal erdélyire, ki most 2 vagy három éve lesz,
Bélá
Szász Béla
val téged meglátogatott s kijövőben tőled egy ablaknak esvén kezét az üveggel elvágta volt. Nohát, az, névszerint
DemeterSándor
Szerkesztői feloldás: Demeter Sándor
,
n
Jegyzet
Demeter Sándor
– (?–1860-as évek vége), Kolozsvárott tanult és tett papi vizsgát, majd Kézdivásárhelyen lett tanító. Főleg a VU-ban jelentek meg írásai.
küldött hozzám két versett,
 [!]
[sic!]
azon nemes ambitióval, vajha azok a Koszorúban jelenhetnének meg.
n
Jegyzet
vajha azok a Koszorúban jelenhetnének meg
– A Darkó Ágnes c. ballada meg is jelent a Ko-ban ( 1864. I. 19. sz. máj. 8. 447–448.), 1865-ben pedig Visszapillantás c. verse is ( 1865. 18. sz. ápr. 30. 419.).
Nekem eléggé tetszik a két vers s azért ime be küldöm. Mivel egy gyakorlott kéz simitása még igen elférn
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
rajtok: első gondolatom volt, átsimitni őket. Azonban erről letettem s csak úgy közlöm a mint kaptam. Ha közölhetőknek nyilvánitod s simitást ohajtanál rajtok, akár
Béla
Szász Béla
, akár én szívesen megteszszük.  
  Más historiája van a
Zs. Lajos
Szász Károly
n
Jegyzet
Zs. Lajos
Szász Károly
– Kétszer jelent meg vers
Szász
Szász Károly
tól ezen az álnéven a Ko-ban: Emléksorok (1864. I. 12. sz. márc. 20. 378.) és Kis leány románca (1864. II. 11. sz. szept. 11. 243–244.).
aláirásu kis daraboknak. Mivel nem akarok
Ifju Péter
Tompa Mihály
t
n
Jegyzet
Ifju Péter
Tompa Mihály
t
– Ez
Tompa Mihály
Tompa Mihály
írói álneve volt (l. az 1701. sz. levél jegyzetét).
játszaní, egyenesen azon kezdem, hogy én írtam. Egyszer majd azt is megmondom,
n
Jegyzet
Egyszer majd azt is megmondom
– Ez ismeretlen maradt.
miért folyamodtam az „Emléksorok” szerény czim s „
Zs. Lajos
Szász Károly
” még szerényebb névhez; most csak annyit hogy nem szeszély –, hanem kényszerűség, ha ugyan e kis versek k
i
Beszúrás
adásáról lemondani nem akartam, nem akartam pedig a közbelsőért. Mondanom sem kell, hogy a Koszorúban első vers-helyre igényt nem tartanak s örűlni fognak ha a másod helyen meghúzhatják magokat. Mind D
[törölt]
« arkó »
: Ágnes és társa
, mind
Zs. Lajos
Szász Károly
nyilt postát kér.
n
Jegyzet
nyilt postát kér
AJ
Arany János
válasza: „Természetesen kijő, a mellékelteket majd meglássuk, van bennök valami.” ( Ko 1864. I. 11. sz. márc. 13. 264.)
 
  Olvasom hogy a
Sh.
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
kiadás végre meg akar kezdődní. Figyelmeztetlek, hogy a czimlapra ki kell tenni, miszerint a szinházak irányaban
 [!]
[sic!]
kézirat
.
n
Jegyzet
a czimlapra ki kell tenni, miszerint a szinházak irányaban
 [!]
[sic!]
kézirat
– A fordítások egyúttal a Nemzeti Színház szövegkönyvéül is szolgáltak: azokat pénzzel is díjazta. Vesd össze az 1756. levél jegyzetében
Egressy
Egressy Gábor
Szász
Szász Károly
nak írott soraival.
 
  A két Firdúsi kötetet
n
Jegyzet
A két Firdúsi kötetet
Firdauszi Sahname c. eposzáról
Szász Károly
Szász Károly
a BpSz-ben írt hosszú, két részes ismertetést (1864. 20. és 21. kötet); a Kisfaludy Társaság 1864. máj. 25-i gyűlésén is olvasott részleteket e tanulmányból és „forditási mutatványokból”.
megkaptam s köszönöm. Egyebet még nem kaptam; de most tán küldi már
Béla
Szász Béla
n
Jegyzet
Béla
Szász Béla
– Szász Károly öccse, Szász Béla
.  
  Ölelünk s vagyok  
  hived  
 
SzászK
Szerkesztői feloldás:
Szász K
Szász Károly
 
  Martius 1.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.)