Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1864. augusztus 5.
 
  Kedves barátom!  
  Köszönettel vettem a képeket a levéllel,
n
Jegyzet
Köszönettel vettem a képeket a levéllel
AJ
Arany János
szerkesztői üzenetében némi aggodalommal várta
Tompa
Tompa Mihály
véleményét a fényképekről: „Hanvára. Meg lehet-e elégedni a küldeménnyel? Itt nem igen láttunk különbséget.” ( Ko 1864. II. 6. sz. aug. 7. ; AJÖM XII. 257., 581.)
melyből szerettem volna örvendetesebb dolgokat olvasni. Hasonló állapotja van most barmily
 [!]
[sic!]
szőrű embernek! A földbírtokos alig mozog a nagy adó, sok csapás, a kényelmesség s úrhatnámság miatt. Egy két prokátornak van csupán jódolga. Mi papok se vagyunk valami virágzó állapotban; a nép korhely (kétféleképen is), vallástalan,
kötelesség mulasztó
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kötelességmulasztó
; a harmadik évi rosztermés
 [!]
[sic!]
miatt csaknem végkép elpusztúlt; nem bír nem is akar fizetni bennünket s fizetesünk
 [!]
[sic!]
künn vész
évröl
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: évről
évre. S nekem még sok más terhem is van: feleségem örökös doktoroztatása s fördőzt
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
tése, a sok szegény rokon, dög, gazdálkodásbeli ügyetlenség sat. sat. Másfél éve hogy
Debreczen
Debrecen
ben egy szép eszlélyi csikót vettem 200
o
Szerkesztői feloldás: osztrák
ftért, a ló most megvakúl s bőrével fizet. És több, sok ilyesféle. Mióta készűlök: hogy lássalak benneteket: s nem lehet! Nem panaszkép mondo
[törölt]
« M »
m
Beszúrás
el ezeket, de ha gaudium est miseris
n
Jegyzet
gaudium est miseris
– öröm a szerencsétleneknek (lat.)
etc: ime, van társad elég.  
  Hanem mégis impertinentia
n
Jegyzet
impertinentia
– szemtelenség, pimaszság (lat.)
a publicumtól: hogy előfizetőid anynyira megfogytak! Mihaszna va
g
Beszúrás
y hát te
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
, és mihaszna: hogy jó a lap? ennek a tömegnek nincs érzéke, nincs izlése s benne nincs becsület!  
  Feleségem még mindig Ajnácskőben van. A nagyobb képből igen szivesen fog kűldeni a kedves komámasszonynak, kit hogy a rudas fördö teljes gyógyúlásra segitsen: szivünkből kivánjuk! Ugy!
Juliska
Arany Juliska
is írt egy szíves és hosszú levelet, tele élénkséggel és reminiscentiákkal egykori itt mulatástokból. Ugy látszik: boldog; hála Istennek!  
  Az ég áldjon meg minden jóval benneteket!  
  Hanva, a̅u̅g̅. 5. 1864.  
 
igazhíved
Szerkesztői feloldás: igaz híved
 
 
Miska
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 663.) Válasz
AJ
Arany János
1864. júl. 25-i levelére (1832.)