Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOSNÉ – ARANY JÁNOSNAK
Szalonta
Nagyszalonta
szept. 10. 1864  
  Édes jó lelkem!  
  Köszönöm ezerszer köszönöm azokat a kedves perczeket, a melyeket kedves hoszu leveleddel adtál nekem! nagyon bóldogító tudat rám nézve hogy jól vagy adja is a jó Isten! hogy folytonos egéségnek örvendj, és örvendjünk még sok hoszu é
v
Beszúrás
ekig;
[szerkesztői feloldás]
Arany Jánosné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
helyesírásának hibáit (egyebek között a hosszú mássalhangzók rövidítését, az „is”-nek a megelőző szóval való egybeírását, a hiátustöltő j használatát) nem jelöljük
 [!]
[sic!]
[szerkesztői feloldás]
-lel.
Ugy sajnála
k
Beszúrás
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
hogy anyi dólgod van – a jó Isten csak könyeb életet adna már neked!  
  Híszem hogy níncsen bajotok a mijatt hogy othon nem vagyok – de mégis vágyom haza; Ezek a jó gyermekek, el halmoznak minden szíveségel, s egészen ithon érezhetném magamat köztök, de mégis haza vágyom – olyan rosz tőlled távol leni, sokszor elő veszen a haza vágyó- dás – veled lehetni, rám nézve az olyan bóldogitó. Ki tudja? medig tart ugyis, az az öröm.  
  Ha
Laczi
Arany László
le jön ne hozon semi meleg ruhát; va
n
Beszúrás
velem elég jó ruha még ha fagy járna sem fáznám meg, de talán nem lehet attól még tartani.
Laczi
Arany László
mikor akar le jöni? Én ugy huszadika körül megyek haza; mag
a
Beszúrás
dat nem hagyhatunk, s nemis hagyunk semi esetre; különbenis ugy látszik, hogy enek az én betegségemnek mínd egy, akar
Pest
Budapest
, akar
Szalonta
Nagyszalonta
– Isten tudja mikor szabadulok meg tőlle; Rosz időkis járnak, alíg nézhetünk ki a házból; lehet hogy ha jó melegek járnának, jobbanis érezném magam.  
 
Laczi
Arany László
leveléből meg tudták
Juliská
Arany Juliska
jék hogy mit akartam, s így meg lep
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
tés már nem lehet, fel kért
Kálmán
Szél Kálmán
, hagy
 [!]
[sic!]
írjam meg hogy halaszuk el a vételét máskora, mikor keveseb ki adássunk lesz: ha levelem adig meg kapnátok, m
í
Beszúrás
g meg níncsen véve, kérlek most már had maradjon el. Ha ugy, a hogy el gondoltam, meg történhetet vólna, ígazán nagy örömöm telt vólna benne, de így, már nem ér semit; majd talán máskor, joban sikerűl a meg lepetés.
n
Jegyzet
meg lepetés
– ismeretlen vásárlási szándék
 
  Hála Isten
e
Beszúrás
k! hogy az étkezésel meg vatok elégedve – sokat gondoltam rá, hogy mit csináltok ha rosz ételeket kaptok.  
  Csengeryjéknek lesz hát palotájok,
n
Jegyzet
Csengeryjéknek lesz hát palotájok
– Csengery Antalék költözésére utalás; újabb lakcímük:
csak had legyen, azt nem bánom: de azt restelem hogy ebédre hívácskolnak
n
Jegyzet
hívácskolnak
– hívogatnak (nyelvjárási alak)
– minthogy őket mi nem híhatjuk, s nem víszonozhatjuk szíveségeket, pedig az ugy vólna jó; de az ő ígényeket bajos lene ki elégíteni.
Juliská
Arany Juliska
nak megént meg külték a Szemlét, váltig restelik a dólgot.  
  Semiféle szalontaji ujságot sem tudok írni, töbnyire ithon vagyunk, néhányszor Sándoréknál
n
Jegyzet
Sándoréknál
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
,
Ercsey Júlia
Arany Jánosné Ercsey Julianna
testvére
vóltunk már ebéden, ők is
vóltk
Szerkesztői feloldás: vóltak
párszor mijolta én it vagyok, egymást szeretik, barátságos atyafisagba vanak egymásal.  
  Jól vanak őkis Juliskájékis,
Kálmán
Szél Kálmán
kánk fog most írni ez utal valami főld dologba.
n
Jegyzet
Kálmán
Szél Kálmán
kánk fog most írni ez utal valami főld dologba
– l. az 1853. sz. levelet
 
  Csengeryjéket üdvözlöm a töbi ösmerösökel együt.  
  Téged jó angyalom csókollak
Laczi
Arany László
val együt számtalanszor, az ég óvjon meg mindden
[szerkesztői feloldás]
a sor végére esik: mind-den
bajtól. Szivéből kéri hű nöd  
 
Ercsey Juliánna
Arany Jánosné Ercsey Julianna