Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
Szalonta
Nagyszalonta
, Sept. 22. 1864.  
  Kedves bátyám!  
  Megnyugtatásul sietek irni (: mert már a posta mindjárt indul :) hogy a százalék miatt nincs semmi baj. A szerződvény folyó hó 14én iratván alá, épen mai nap az utolsó vagyis nyolczadik, melyen az minden további következmény nélkül bemutatható, – miután a nyolczadnap, törvényesen, nem az aláirás napjától,
ha nem
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: hanem
az azután következő naptól
számittatik.  
  Azonban ha elkéstünk volna is tudtunk volna a dolgon segitni. De igy sokkal jobb.  
  szerető öccse  
 
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
 
 

Megjegyzések:

Válasz
AJ
Arany János
1864. szept. 20-i levelére (1857.)