Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, okt. 13. 1864.
 
  Kedves öcsém
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
  Csak azt irom meg e más ember leveléből levágott rózsaszin lapra, hogy
Fleischl
Fleischl Dániel
azelébb
 [!]
[sic!]
hozzám jött és azon kérését s kérdését nyilvánítá, hogy mivel neki leánya házassága alkalmából
n
Jegyzet
leánya házassága alkalmából
Marie Fleisch
Fleischl Marie
,
 [!]
[sic!]
mint elvált asszony, 27 éves korában kötött házasságot
Jaques Berdach
Berdach, Jacques
bécsi kereskedővel („Traunungs Protokoll B’ (1851–1866) 163. l. 184. sorszám. A budapesti izraelita hitközség anyakönyvi hivatalában”. Zsoldos 1969. 595.)
nem tudom micsoda fizetései lesznek: nem lehetne-é a nov. 1.jén dukáló 4400 ft. öszvegetskét pár nappal, ú.m. 28 án, vagy 29-én megkapnia. Én elmondtam neki a dolog állását, hogy a pénzt
Szalontá
Nagyszalonta
ról várom és nem tudom megérkezik-e előbb a határidőnél, s megigértem hogy irok siettetése végett, ha lehetséges. Most már nem tudom, hogyan áll ott annak a pénznek az állapotja: lehet-e a zsidó kivánságát teljesítni? ha lehet, szeretném azért, hogy inkább legyen bizalma a többiek megkapása iránt is, látván, hogy még a határidőnél elébb is tudunk fizetni. Kérlek értesíts erről, valamint azt is tudasd velem, micsoda úton gondolod apénzt
 [!]
[sic!]
hozzám juttatni. Meg arról ís, a mít múltkori levele
[törölt]
« d »
m
Beszúrás
ben a nyugtatvány felől kérdeztem.
n
Jegyzet
a mít múltkori levelemben a nyugtatvány felől kérdeztem
– „Tudósíts engem, szükséges-e majd a fizetéskor kiállitandó nyugtatványhoz a fokozatos scala szerinti bélyeg, úgy a mint okiratokra jó busásan meg van pótlékozva? továbbá szükséges e hogy a nyugtatványban benne legyen a passus, miszerint e lefizetett részletösszegnek a telek könyvből kitáblázására a hitelező feljogosítást ad?” (1864.)
 
  Jól vagyunk itthon mind. Fogadd szives ölelésemet  
  szerető bátyád  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János