Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ABONYI LAJOSNAK
Pest
Budapest
, nov. 22. 1864.
 
  Kedves öcsém uram!  
  Vévén sorait,
n
Jegyzet
Vévén sorait
– a levél elveszett (1886.)
miután most épen jött be nehány forint, sietek azt elküldeni, mig más valaki igényt nem formál r
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
á. A háromszáz hatvan forintról
n
Jegyzet
háromszáz hatvan forintról
– Ez valószínűleg A mi nótáink c., a Kisfaludy Társaság könyvilletményei között megjelent regényéért járó honorárium lehet.
tessék újra egy kis elismervényt küldeni:
n
Jegyzet
A háromszáz hatvan forintról tessék újra egy kis elismervényt küldeni
– ismeretlen küldemény
hogy számadásomhoz mellékelhessem.  
  Egyszersmind idezárok egy alapitó levelet: tessék betölteni, aláirni és nekem azonnal visszaküldeni, hogy a nov. 30-án tartandó gyülésre bejelenthessem.
n
Jegyzet
a nov. 30-án tartandó gyülésre bejelenthessem
– Vesd össze az 1886. sz. levéllel.
AJ
Arany János
nyílt levélben is sürgeti
Abonyi
Abonyi Lajos
válaszát: „Abonyba,
A. L.
Abonyi Lajos
Reméljük, vette a küldeményt.” ( Ko 1864. II. 22. sz. nov. 27. 528.)
Természetes, hogy mint kötelezvénynek, nem irói álnevét fogja aláirni, és ha lehet egy vagy két láttamozó, az sem árt.  
  Fogadja tiszteletemet és szives jó kívánásomat az „új élethez!”
n
Jegyzet
szives jó kívánásomat az „új élethez!”
AJ
Arany János
feltehetőleg
Abonyi
Abonyi Lajos
házasságához gratulált; kevésbé valószínű, hogy Kenyér és becsület c. új regényére (1865) utalt volna
 
  Maradván  
  igaz tisztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János