Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Szabadszállás, 1865. január 27.
 
 
KedvesBarátom
Szerkesztői feloldás: Kedves Barátom
!  
  Még függőben van ugyan
Gyulay
Gyulai Pál
hoz irott, de főleg téged is érdeklő levelem ügye, a
Pali
Gyulai Pál
még késő válaszával;
n
Jegyzet
Még függőben van
– Ezek a levelek, amelyekben
Szász Károly
Szász Károly
Shakespeare-fordításai kapcsán őt ért sérelmekről számolt be, ismeretlenek (a GyPLev-ben nem szerepelnek). L. még az 1915. levél jegyzetét.
még, két három levelemre tőled is várnék egy két sornyi szíves választ. De mind ez nem tartóztat, hogy igazi ör
[törölt]
« e »
ö
Beszúrás
memet egy pár szóval ki ne fejezzem, az Akademia választása fölött.  
  Feleségem (ki minél jobban szeretett mindig téged annal
 [!]
[sic!]
jobban is fájlalja tölünk elhűlésedet) váltig mondta, ne irjak, nehogy hizelgő tolakodásnak vedd. De jobban ismerem én az én régi
Arany
Arany János
omat, ha neheztel is reám, mintsem attól félhetnék részéről. Nem, édes
János
Arany János
, e perczben örömemet, megválasztatásodon semmi sem zavarja; sem ily félelem, sem kedvetlen emlékezetek. Kérlek, vedd tőlem ez öszinte öröm nyilvánitását szívesen!  
  Tartson meg téged soká isten, az akademia büszkeségére, irodalmunk díszére! Élj és munkálj! Végezd el Csabakirályfit,
n
Jegyzet
Végezd el Csabakirályfit
– Az 1863-ban megjelent Buda halála után
AJ
Arany János
még abban az évben elkészítette a hun trilógia további tervét; 1881-ben két újabb éneket készített el.
 [!]
[sic!]
s zengj még sokat! Senki, legyen bár mennyi tisztelőd s barátod közel s távol,
nemkivánhatja
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: nem kivánhatja
ezt igazábban mint én, mi.  
  Isten veled.
n
Beszúrás
Arany é
Arany Jánosné Ercsey Julianna
t, feleségemmel együtt csókoljuk s neki is örömet és szerencsét kivánunk az új állomáshoz! Kérünk mind kettőtöket, szeressétek a régi szivvel  
  hiv barátod  
 
Szász Károly
Szász Károly
t.  
 
SzSzállás
Szerkesztői feloldás:
SzabadSzállás
Szabadszállás
Jan. 27 este.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.: a lajstromban jan. 7-i dátum szerepel.)