Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
1865. június vége  
 
[szerkesztői feloldás]
A megvásárolt föld telekkönyvi iktatásáról szól.
n
Jegyzet
A megvásárolt föld telekkönyvi iktatásáról szól
– vesd össze 1982. Az iktatás vázlata a NSzAJEM-ban található: „Alulirottak, mint a kik, az anthi hiteltelekkönyv 183. sz. lapján bejegyzett ingatlanságnak, Fleischl Dánielt és nejét illetett fele részét megveszünk, – miután ezen általunk megvett haszonfelerésznek, általunk kért külön telekkönyvi lapra vezetése, – Bihar megye t. telekkönyvi törvényszékének sz. végzése szerint, azért nem eszközöltetett, – mert a
[törölt]
« másik »
kérvényünkhöz csatolt rendszeres térvázlat kitüntetése szerinti – és a tényleges birtoklással is egyező telekkönyvi elkülönzésbe, a másik fele rész birtokosai formaszerü beleegyezésüket nem adták, – azon térvázlatnak a telekkönyvi hatóságtól leendő
[törölt]
« a végett »
átvételére
[törölt]
« , hogy arra »
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
rokonunkat megbizzuk és felhatalmazzuk avégett: hogy azon térvázlatra
[szerkesztői feloldás]
térvázlatra – r jav.
a telekkönyvi birtokostársaknak, a külön telekkönyvezésre vonatkozandó beleegyezésöket eszközölhesse. Kelt S͞z͞b. Előttünk: N. N.” K: NSzAJEM 777. 1 Fehér fol. 21,1×17 cm. 1. szöveg 2. üres
A megvásárolt föld telekkönyvi iktatásáról szól.
 
 

Megjegyzések:

elveszett. – Utalás a levélre:
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
1865. július 3-i levele: „irtam volt én bátyámnak minap azon levelére, melyben a telekkönyvi végzés megkapásáról értesit, nehány sornyi választ; és pedig, ha jól emlékszem,
Juliská
Arany Juliska
ék valamelyik levelében küldtem azt el. Miután pedig, a mint látom, azon levelem kézhez nem jutott, s valószinüleg a postán elveszett, – megujitom annak tartalmát”.