Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Miskolc, 1865. augusztus 5.
 
  Kedves barátom!  
  Itt küldöm vissza a pályamunkákat,
n
Jegyzet
küldöm vissza a pályamunkákat
Lévay
Lévay József
volt a Nádasdy-alapítvány pályaműveinek egyik bírálója (
Fábián Gábor
Fábián Gábor
és
Bérczy Károly
Bérczy Károly
mellett – az AJÖM XIV. 109. 101. alapján –, de Fekete Gézáné szerint ( Fekete 1988. 185.)
Kemény Zsigmond
Kemény Zsigmond
is tagja volt a bíráló bizottságnak).
AJ
Arany János
egy 1865. júl. 20-án kelt hivatalos levélben sürgette
Lévay
Lévay József
bírálatait ( AJÖM XIV. 668. regesta).
azokra tett megjegyzésimmel együtt.
Losárdi Zs.
Szerkesztői feloldás:
Losárdi Zsuzsanna
Losárdi Zsuzsanna
n
Jegyzet
Losárdi Zs.
Szerkesztői feloldás: Losárdi Zsuzsanna
]
– A bírálók két művet emeltek ki, de mivel – fenntartásaik mellett – ketten csak a Losárdi Zsuzsannát, illetve egyikőjük csak a Zrinyi címűt tartották elfogadhatónak, a díjat nem adták ki. ( AJÖM XIV. 117. 110.)
minden esetre jutalmat érdemelne, ha a relative legjobbat kellene jutalmazni: igy az
o
Beszúrás
nban, még ha talán a birálók többsége oda itéli is neki, bizonyosan változtatni kell azon
egyet mást
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: egyetmást
a szerzőnek. Furcsa, hogy oly ügyes kezű és jó izlésű iró, mint eshetett ki néhol oly botránkoztatólag a természetes hangból. S nem tudom, jól érzettem-e, de én egy kicsit tulságos és keresett hivatkozást láttam abban a nemzetiségi és szabadsági érzelmekre, a helyett hogy a cselekvény maga szólna magáért. – Oly szalma-dolgok pedig, minők a többiek, valóban nem méltók a cséplésre s most már sajnálom, hogy annyi szót vesztegettem reájok. –  
 
Miska
Tompa Mihály
itt volt nálam két hétig;
n
Jegyzet
Miska
Tompa Mihály
itt volt nálam két hétig
– vesd össze 1985.
gözfürdőt használt, de, mint ő mondá, nem használt. Ő egyéb iránt testes, vaskos, erőteljes, mint egy bival s tüdeje – az orvosok kifejezése szerint – kettőnknek is elég volna: de a fejébe vette, hogy nagy beteg. Vagy aranyér, vagy reumaticus baj. Isten óvja meg őt a veszedelemtől! de, ismered, hogy ha nincs, maga keres bajt magának. Aranyere nálam megindult s könnyebben érezte magát utána. Ma egy hete ment haza; azóta még nem írt. Hiszem, hogy rövid időn megszabadul hektika-félelmétől.
n
Jegyzet
hektika
– tüdőbaj; erős köhögés (gör.)
Azután majd más lesz.  
  Szeretnék benne módot ejteni, hogy a
palotamegnyitáskor
Szerkesztői feloldás: palota megnyitáskor
n
Jegyzet
a palota megnyitáskor
Lévay
Lévay József
még az eredetileg tervezett augusztusi időpontra utalt; az Akadémia épületének átadása 1865. dec. 11-én történt.
meglássalak.  
  Kedves családodat szívesen üdvözlöm. Csókol  
  szerető híved  
  Miskolcz, Aug. 5. 1865  
 
LJózsi
Szerkesztői feloldás:
L Józsi
Lévay József
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.)