Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Szabadszállás, 1865. augusztus 21.
 
  Kedves öregem!  
  Az igaz hogy csak tennap jöttem haza Halasról s itt találtam a pályaműveket,
n
Jegyzet
itt találtam a pályműveket
– A Nádasdy-alapítvány eposzra kiírt akadémiai pályázatának versenyművei (vesd össze 1988.), melyek bírálatát
AJ
Arany János
már aug. 10-i
Szász Károly
Szász Károly
nak írt hivatalos levelében sürgette ( AJÖM XIV. 669., regesta).
melyekről a recepissét
n
Jegyzet
recepissét
– átvételi nyugtát (né.)
távollétem alatt valaki ugyan aláirta; az is igaz, hogy most már Sept. 1-sőig, alig érhetnék rá birálatot írni rólok: – de hogy beteg volnék nem igaz s csak plausibilisebb okot akartam adni mint ha azt mondom, hogy a pályaművek egyikét ismerem, mert ebböl mindjárt azt következtetnék hogy egyik pályázó én vagyok.  
  A dolog igy áll. Juniusban egyik felvidéki poéta barátunk azt kérdezte tőlem: pályáztam-e, s ha nem, biráló vagyok-e, mert szeretné velem
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: közölni
pályamüvét. Én mindkettőre nemmel felelvén elküldte azt. S igy a 6 pályamű egyike jelenleg
[törölt]
« kep »
két példányban fekszik elöttem, melyek egyike a szerzőtől, más
[törölt]
« ka »
ika
Beszúrás
az Akademiától jő. Az
[törölt]
« e »
A
Beszúrás
kademia előtt csak elbirnám a felelősséget, barátság által meg nem vesztegetett itéletemért; de poéta barátom előtt nincs kedvem rá, kivált miután ő azon tudattal küldé művét hozzám hogy nem vagyok biráló. Legjobbnak itéltem tehát kivetni becsűlettel a dolgot nyakamból.  
  Nézegettem a darabokat. Úgy láttam, nagy kár hogy a nagyobbik Kupa irója
n
Jegyzet
a nagyobbik Kupa irója
– a szerző személye ismeretlen
nem tud verselni, volna abban az emberben valami. Az a falusi Mátkák
n
Jegyzet
a falusi Mátkák
– a szerző személye ismeretlen
fogadom épen az ki most négy éve a falusi Kántor volt;
n
Jegyzet
a falusi kántor volt
– a szerző személye ismeretlen
ugyan szamár; jó lesz ha saját jeligéjét szivére veszi; s ire
n
Jegyzet
ire
– harag, gyűlölet (lat.)
és irni megszünik;
n
Jegyzet
jó lesz ha saját jeligéjét szivére veszi; s ire és irni megszünik
– A Falusi mátkák (amely költői elbeszélés a népéletből) jeligéje: „Sicut it, ire sinas” (Engedd úgy menni, ahogy megy; lat.) ( AJÖM XIV. 50. 55.)
a Firtos
n
Jegyzet
Firtos
– a szerző személye ismeretlen
legigénytelenebbül jelenik meg, nincs is benne semmi mi e pályázatnak, sőt jelen irodalmi követeléseinknek is megfelelne, mégis találtam benne valamit, miért ohajtanám tudni iróját.  
  De mit fecsegek én ezekről, mikor már nekem semmi dolgom velök! Süssétek főzzétek jóbelátástok
 [!]
[sic!]
s érdemök szerint mind a hatot.  
  Rám azonban visszavonulásomért neheztelni ne találj, hanem tarts meg barátságodban, a ki vagyok  
  igaz barátod  
 
SzászK.
Szerkesztői feloldás:
Szász K.
Szász Károly
 
  Aug 21. 1865.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.)