Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, october 2. 1865.
 
  Kedves barátom!  
  Csak azt akarom rövid szóval megfirkantani, hogy a 40 ftot megkaptam szép új suhogó bankóban; és hogy azóta megjártuk
Szalontá
Nagyszalonta
t mind pereputyostul azaz mi hárman, szemügyre veendők kis unokánkat
n
Jegyzet
kis unokánkat
Szél Piroska 1865. júl. 24-én született.
illetőleg niece-ünket.
n
Jegyzet
niece
– nièce: unokahúg (fr.)
Juliská
Arany Juliska
t szegényt nem találtuk egészen fölépűlt állapotban, korai megeröltetés folytán oly szenvedések álltak be nála, melyek, félö, hogy a szerencsés szűlést paralyzálják.
n
Jegyzet
paralyzálják
– gyengítik, megbénítják (gör.)
Már két hónapos anya és még mindig gyönge, szenvedő és levert – tulságos anyai aggodalom ártott neki:a de hát ki persvadeálhatja,
n
Jegyzet
persvadeálhatja
– persuadeo: rábeszél, rábír, meggyőz (lat.)
hogy kevésbbé aggódjék. Így, bár a kicsi ép, egészséges, smíg
 [!]
[sic!]
ott voltunk megtanult nevetni is – onnan
[törölt]
« n »
s
Beszúrás
em sok örömet hoztunk: itt pedíg rám szakad az élet és hivatal terhe; csak úgy eviczkél az ember
[törölt]
« ügy »
ügygyel
Beszúrás
-bajjal, egy napról a másikra. Ezért ne várd, hogy részletesebben irjak: majd az asszony, ha időt vehet rá, megír körűlményesebben mindent a kedves komámasszonynak; mi pedig, hypocondricus
n
Jegyzet
hypocondricus
– képzelt beteg, betegséget eltúlzó (gör.)
öregek, olykor váltunk egy mogorva szót a levél alján. Hanem azért állunk elébe a sept. 13.-ának
n
Jegyzet
állunk elébe a sept. 13.-ának
– l. az 2005. sz. levél jegyzetét
(ha még akkor itt leszünk), remélve hogy akkor teljesen kiépült barátját üdvözölheti  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.) Válasz
Tompa
Tompa Mihály
1865. szept. 27-i levelére (2005.)