Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1865. november 22.
 
  Kedves jó barátom!  
  A kedves komámasszony leveléből értem: hogy vártál tőlem egy pár sort. De mit tudnék én neked írni? jót nem tudok, roszat nem akarok, pedig – a valóságot irván – ezt kellene irnom. Aztán hallom: hogy magatok is gyengélkedt
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
k. Én folyvást roszul, mindennap roszabbúl vagyok; a fordúlat, a javulás legkisebb jele nélkül. Hátam iszonyúan fáj, kegyetlen szívdobogásaim vannak folyvást, ejjel-nappal;
 [!]
[sic!]
elsoványodtam, erőm elveszett; e mellett nagy nyugtalanság és izgatottság kínoz szüntelen. Egyszóval nagyon roszúl vagyok. Ide járúl a lelki nyugtalanság, tépelődés, ama veszélyes gerincz-bajra gondolás; a magány, a tél sat. Sorsom tragoediája még az is: hogy nem hiszik illyetén állapotomat, mindent képzelgésemre rónak fel, mi természetesen ostobaság. Nem állitom én: hogy nincs az is;
n
Jegyzet
Nem állitom én: hogy nincs az is
AJ
Arany János
maga is utal
Tompa
Tompa Mihály
hipochondersé- gére 1865. okt. 2-i levelében (2006.).
de a baj oka és alapja mindennek s folytonos szenvedéseim. Mikor lesz belőlem ember ismét? nem tudom; s lesze valaha? Kétséges. De nem mehetek ellene, majd eljő, minek jőnie kell.  
  Ime kedves barátom! ilyen dolog az, mit én írhatok Neked, ilyet pedig minek írni.  
  Isten áldjon s tartson meg benneteket mindközönségesen!  
  Hanva, november 22. 1865  
  Szerető barátod  
 
Tompamihály
Szerkesztői feloldás:
Tompa mihály
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 663.)