Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. december 16.
 
  Kedves öcsém!  
  Sok bajomból kibontakozva és a
Juliska
Arany Juliska
miatti leverettségből is üdűlve egy kissé
Kálmán
Szél Kálmán
mai tudósítása által – melynek folytán alkalmat veszek kedves
Lina
Ercsey Sándorné Nagy Karolina
húgomnak ezerszer megköszönni jóságos ápolását,
n
Jegyzet
kedves
Lina
Ercsey Sándorné Nagy Karolina
húgomnak ezerszer megköszönni jóságos ápolását
Ercsey Sándorné (szül. Nagy Karolina)
Ercsey Sándorné Nagy Karolina
ápolta a december eleje óta súlyos beteg
Arany Juliská
Arany Juliska
t.
mit soha meg nem hálálhatok eléggé – eszembe jutott a „temporaneum”
n
Jegyzet
„temporaneum”
– időszerű dolog (lat.)
ügye, és mivel
Laczi
Arany László
épen ir
Kálmán
Szél Kálmán
nak, felhasználom ez alkalmat, hogy pár szóval értesítselek, mi történt – vagy inkább mi nem történt az anthi birtok ügyében.  
  Tehát nem történt, hogy
Kralovánszky
Kralovánszky István
– bár többször igérte és én jól megmagyaráztam – az itteni pénzügyérséget admone
á
Beszúrás
lja;
n
Jegyzet
admoneálja
– figyelmezteti (lat.)
a helyett (ha igaz) azt a nyomorult lépést tette, mint kérdezésemre
Laczi
Arany László
utján válaszolá, hogy a szalontai adóhivatalhoz folyamodott
nov 8-án
Beszúrás
, sürgetve a százalék behajtását. Ez jó formán annyi mint semmi: ha az adóhivatal le van kenyerezve, fülét sem mozdítja a sürgetésre, hanem marad minden úgy, a mint volt. E szerint én nem tudom, mit csinálok
Kralovánszky
Kralovánszky István
val. Jó volna tán mégis ott megtudni, történt-e ily sürgetés beadása s átalában hajt-e rá valamit az adóhivatal. Azután nem lesz más mód, mint nekünk interpellálni az itteni fő pénzügyérséget; mert
Kralovánszky
Kralovánszky István
t és
Fleischer
Fleischl Dániel
t
 [!]
[sic!]
már semmi doce
n
Jegyzet
doce
– tanúsítvány, bizonylat (lat.)
által nem kényszeríthetem újabb lépésre, csupán az van hátra, hogy januárban (a 2 hó leteltével) vagy pereljek velök, vagy fizessek. Én a kapott ügyvédi vélemények nyomán az utóbbit fogom cselekedni.  
  Gondolom, hogy
Geyer
Geyer Rudolf
haszonbért sem fizet. Félek meggyűl vele a bajunk, s hogy az az ember most vesztét érzi. Azonban, elvárom tudósitásodat, mi történt dec. 6-án. Én attól tartok, az az ember csődöt mond, különben nem hagyná dolgait úgy összezavarodni. Lehet, hogy a jószágot csak azért bérelte ki minden áron, hogy kedvet csináljon a vételhez, s maga meneküljön ama teher alól, tudva hogy úgy sem fogja ő azt a haszonbért fizetni; sőt ily szándékkal a százalékot is a nyakunkba csapta. Hanem már mindegy, benne vagyunk.  
  Isten minden jóval áldjon meg!
Lovassy
Lovassy Ferenc
t
n
Jegyzet
Lovassy
Lovassy Ferenc
t
– vesd össze az 1706. sz. levél jegyzetével
még nem láttam. Fogadd legmelegebb üdvözlésemet!  
 
Pest
Budapest
, dec. 16. 1865  
  szerető bátyád  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János