Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1868. január 22. Hanva,
 
  Kedves
János
Arany János
om!  
  Táviratoztam de még irok amúgy is. A hideg fut végig: ha iszonyu akadémiai tréfátokra gondolok. A pénzre, a dicsőségre nem vágyom s v
á
Szerkesztői feloldás: a
gytam; de a kudarczot, a bukást eltűrni: kimerűlt lelkem- s testemnek aligha lesz ereje. Istenem! Ott voltál mért nem gátoltad szóba hozattatásomat. Hiszen a fővár. lap már világosan kimondotta: hogy a
Madács
Madách Imre
é lesz.
n
Jegyzet
Hiszen a főv. lap már világosan kimondotta: hogy a
Madács
Madách Imre
é lesz
– „Az akadémia idei nagy jutalmát, mint halljuk,
Madách
Madách Imre
»Ember tragédiájának« itélik.” FL 1868. jan. 17. 51.
Ez a pohár nyomorúlt életem v
é
Beszúrás
gén
ig
Beszúrás
en keserü lenne.
n
Jegyzet
Ez a pohár nyomorúlt életem végén igen keserü lenne
– Vesd össze „Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.” (Mát 26:42.)
Hidd el: a hideg futos végig
én nem keresem a sorsot, ez keres fel
Beszúrás
.  
 
László
Arany László
kapta-e a 2 ft 50 ot
n
Jegyzet
László
Arany László
kapta-e a 2 ft 50 ot
– Ez a pénz a
Tompa
Tompa Mihály
1868. jan. 2-i levelében (2141.) említett pirulák megvételére szolgálhatott.
 
  Csókollak  
  Hanva, jan 22. 868  
  igaz híved  
 
Tompa
Tompa Mihály