Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, 1871. jún. 28-án.
 
  Kedves öcsém,  
  Az Akadémia utolsó űlése annyi munkát halmozott a nyakamra, hogy alig vehetek időt válaszolni leveledre. Hanem, a mennyiben kell, röviden még is felelek.  
 
Pápai
Pápay Ferenc
felszólitására talán szükség sem volt, szerződésünk megmondja, hogy ha a felmondás meg nem történik, a tőke továbbra is marad. Én, föltéve hogy a biztosság nál
a
Beszúrás
nem csökkent, hajlandó vagyok továbbra is nála hagyni pénzemet, ha a kamatokat pontosan fizeti a határidőre. De kérlek, hogy a tőke biztonságát ezentúl is légy szives figyelemmel kisérni.  
  A mennyi dolgom, s a milyen időjárás van, nem tudom én, mikor juthatok az idén Karlsbadba. De akármikor megyek, úgy sejtem, hogy
Juli
Arany Jánosné Ercsey Julianna
nénéd nem készűl az idén
Szalontá
Nagyszalonta
ra. Jobban tenné, ha menne, s én igyekszem rábírni, de nem sok kedve van. Minden esetre köszönjük szíves meghívásodat, s meg vagyunk győződve hogy az idő jól telnék el, a jó mezei levegő pedig használna neki is,
Piroská
Széll Piroska
nak is. Mivel azonban
Laczi
Arany László
is itthon marad vele, nem akarja hagyni a „házat”, mint mondja, s rendetlenségnek tenni ki, hosszabb idei távolléte által.  
 
Lajos
Ercsey Lajos
bizony gyengén volt még, mikor kijött is az intézetből,
n
Jegyzet
Lajos
Ercsey Lajos
bizony gyengén volt még, mikor kijött is az intézetből
Ercsey Lajos,
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
fia (1855–1874)
de láthatólag figyelmesebb mégis, úgyhogy, ha recidivátol
n
Jegyzet
recidivátol
– visszaeséstől (lat.)
megőrizheted (s erre kiváló gondod legyen) talán kiheveri. Szándékosan mondám e szót, mert tanultatás által megerőltetni veszedelmes volna.  
  A Pápai-féle aprilisi kamatot hogy felvettem, azt, tudom, megirtam volt, de arra nem emlékszem, megnyugtattalak-e a
Lovassy
Lovassy Ferenc
dec-jún kamatja átvételéről. Ha nem, legyen ez elismerés megnyugtatásodra.  
  E.
Ercsey Zsiga
Ercsey Zsigmond
bácsi közelebb
Pest
Budapest
en járván, oly szives volt, hogy pár napi időzése daczára (most már másod izben) meglátogatott bennünket. Bizony illő volna, ha már egyszer szalontai utunkban, mi is meglátogatnók a váradi jó rokonokat.  
  Egyébiránt semmi különös bajunk. Daczára fistulámnak
n
Jegyzet
fistulámnak
– sipolyomnak (lat.). „A hetvenes években már több rendű testi bajai s betegségei mindinkább súlyosbultak és nagyobb mérvet öltöttek. Gyakran és hosszabb időkön át fekvőbeteg is volt; sőt 1870. januárban veszélyes orvosi műtétnek is alá kellett magát vetnie.” AJÉ 188–189. Vesd össze
AJ
Arany János
1870. jan. 24-én
Eötvös
Eötvös József
höz írt levelével (2250.).
(mely, látom, holtig eltart) én is vettem magam tavaly óta egy kicsit;
n
Jegyzet
én is vettem magam tavaly óta egy kicsit
– én is erősödtem tavaly óta egy kicsit
nénéd is mostanában egészségesebb,
Laczi
Arany László
, kinézésre, egészen athleta;
Piroska
Széll Piroska
kissé sovány ugyan (talán mert nő) de máskép egészséges.  
  Remélem ti is jól vagytok, s az új pár a mint hallom boldog.
n
Jegyzet
az új pár a mint hallom boldog
Balogh Elek és Ercsey Vilma házasságáról van szó.
Isten adja, hogy minél több örömetek legyen benne.  
  Fogadd szíves üdvözlésemet. Köszöntsd
Kálmán
Széll Kálmán
t,
Károly
Ercsey Károly
t,
n
Jegyzet
Károly
Ercsey Károly
t
Ercsey Károlyt,
Arany Jánosné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
öccsét
Lovassy
Lovassy Ferenc
t &c.  
  szerető rokonod  
 
Arany János
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.