Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Szalonta
Nagyszalonta
, 1875. december 19. előtt
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
tájékoztatja
Arany
Arany János
t
Rozvány György
Rozvány György
kölcsönszerződési feltételeiről.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2420. 1875. dec. 19.: „Először is tőled kérek bocsánatot, hogy ügyismeretlenségem és járatlanságom miatt ily gyakori levelezési és egyéb munkával terhellek, azután
Rozvány György
Rozvány György
barátomtól, hogy évek ótai távollétem miatt mostani viszonyairól semmi legkevesebb tájékozással nem birván, óhajtottam ezt megszerezni, s neki talán e bizalmatlansággal fájdalmas érzést okoztam.