Aranysárkány fejléc kép
 
SZÉL PIROSKA – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1876. augusztus 5. előtt
 
 
[szerkesztői feloldás]
Piroska
Széll Piroska
írja, hogy jól halad az úszásban.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Arany Jánosnénak, 2460. 1876. aug. 5.: „
Piroska
Széll Piroska
megint szép hosszú levelet írt, meg is érdemelné, hogy külön válaszoljak levelére, de hisz egy hét mulva, ha isten segit, úgy is otthon leszek, akkor megcsókolom érte. Irja, hogy az úszásban vitézül halad, örülök neki, többet ér az, mint a szalontai éretlen dinnye, és hideglelés.
Piroska
Széll Piroska
pedig
Fraknói
Fraknói Vilmos
bácsit részemről ’üdvözölje’ és ne ’tisztelje’, mert az üdvözlés melegebb a ’tiszteletnél’, melylyel különben én is viseltetem iránta.”