Aranysárkány fejléc kép
 
FÓNAGY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Szalonta
Nagyszalonta
, 1878. július 9. előtt
 
 
[szerkesztői feloldás]
Fónagy József – aki a későbbi levelekben Jóskaként szerepel – válaszol
Arany
Arany János
nak, és
Szász Károly
Szász Károly
útbaigazításait elfogadva beadta folyamodványát a kultuszminisztériumba.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Szász Károly
Szász Károly
nak, 2514. 1878. júl. 9.: „Igért szives látogatásodat elvárva, addig is köszönöm gyors és kedvező válaszodat, melynek tartalmát azonnal megirtam az illetőnek, ki már felelt is, s a folyamodvány ma vagy holnap a ministerium asztalán lesz.”