Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Bpest
Budapest
24/III 79  
  Kedves öcsém,  
  Az este kapott szives leveled tárgyában röviden csak annyit válaszolhatok, hogy jelenleg kölcsön adható pénzem nincsen.  
  Nénéd, ki két hét óta az ágyat nyomja, csak ma próbálgat még fenn lenni, de oly gyenge, hogy már ismét ágyba kivánkozik. Csak te hurutos bajt, akármily gyötrő és alkalmatlan, orvossal, szerekkel gyógyittatni ne próbálj; legalább az én tavalyi s nénéd mostani nagy betegsége kiáltó példa arra, hogy hurutos állapotban – pejor medicina morbo.
n
Jegyzet
pejor medicina morbo
– a gyógyszer rosszabb a betegségnél (lat.) – Lásd
AJ
Arany János
1878. máj. 16-án
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek írt levelét (2504.).
Hiszen bámul azon a világ, hogy egyszerü köhögéssel az ember hetekig ágyba fekvő lehessen, s nem hiszi, hogy ez nem csak a finnyásság superlativusa. Hányszor bosszankodtam én tavaly, mikor a megfuladás szélén a látogatók azzal vigasztaltak: majd elmúlik neki is
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
volt
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
hurutja a múlt héten, láza is egy éjjel, de már elmult magában! Fogalma sincs erről, a ki nem tapasztalta, hogy az ember fokonkint, orvosságos kanalankint, hogy megy beljebb beljebb egy kinzó, elcsigázó nagy betegségbe.
n
Jegyzet
az ember fokonkint, orvosságos kanalankint, hogy megy beljebb beljebb egy kinzó, elcsigázó nagy betegségbe
– „
Arany János
Arany János
egyéni természete általában csöndes és nyugodt volt, de ez a tulajdonság betegségében elhagyta. Ingerlékeny, az orvosi szerek iránt bizalmatlan, az orvosi észleléseknek ellentmondó, vagyis saját szavaival élve »kötekedő« volt.
[szerkesztői feloldás]
...
Wagner
Wagner János
tanár volt szives a tanácskozásban részt venni; kórismémet (diagnosis) helybenhagyta, és mivel a láz folyton tartott, hogy azt mentől elébb elnyomhassuk, Natr. Salicilicumot és Chinint hozott javaslatba. Én első nap az első szerrel tettem kisérletet. Nem nagy adagban, csak 3 gmot fogyasztott el a beteg egy napon, de a szer oly heves változásokat idézett elő nála, hogy azt többé folytatnom lehetetlenség volt. Másnap délelőtt, midőn meglátogattam, ingerülten kikelt a szer ellen: »Az egész éjjel nem aludtam, majd megőrültem, – mondá – egész éjjel a szobában jöttem mentem.« Megkisérlém a chinint adni; hasonlólag jártam ezzel is; elannyira, hogy egyszermindenkorra lemondtam e szerek adagolásáról. A láz végre megszünt, de a hurutos köhögés és nehéz fulladozó köhögési rohamok visszamaradtak. Javallatba hoztam az ismertebb ásványvizeket, nagyobb és kisebb adagokban. Lehetetlenség volt bármelyiket is egypár napnál tovább folytatnom.
Arany János
Arany János
magán igyekezett a betegséget észlelni, és észleléseiből következtetést vonni.
[szerkesztői feloldás]
Arany János
Arany János
azon észlelésre vélt jönni, hogy nála az ásványvizek megrögzött régi chronicus hurutját acuttá változtatják, és igy lázat is kap hozzá, és e mellett a fulladozások nagyobb mérvüek.” ( Farkas 1882. )
Isten oltalmazzon minden bajtól!  
  bátyád  
 
AranyJ
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.