Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – HORVÁTH LAJOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1879. április 10.
 
  Kedves barátom!  
  Ámbár az én szegény beteg nőm
Gyulai
Gyulai Pál
val tudtom nélkül trafikálta
n
Jegyzet
trafikálta
– mesterkedte ki
azt, hogy egy kis életadó nedvért
Lévai
Lévay József
hoz (s igy közvetve hozzád) forduljanak; (miután régi szives küldeményed maradványa nekem tavaly hasonló állapotban igen jó szolgálatot tett
n
Jegyzet
miután régi szives küldeményed maradványa nekem tavaly hasonló állapotban igen jó szolgálatot tett
Horváth Lajos
Horváth Lajos
előző borküldeménye; a későbbire nézve lásd
AJ
Arany János
Lévay
Lévay József
nak, 2576. 1880. máj. 16.
): mindazáltal kedves kötelességemnek tartom a már megérkezett küldeményért, úgy a nőm, mint a magam háláját kifejezni;
n
Beszúrás
eked a valóban bőkezű adományért (mert csak szorosan egy pár üvegről volt szó, orvosságnak);
Lévai
Lévay József
barátomnak pedig a szives közbenjárásért. Tartsa meg őt az ég „a jó humorban, jó kedelyben
 [!]
[sic!]
és jó egészségben”
n
Jegyzet
„a jó humorban, jó kedelyben
 [!]
[sic!]
és jó egészségben”
– Vesd össze
Jókai
Jókai Mór
: „Egy millióért sem tudnék magamnak jó egészséget és jó kedélyt vásárolni, amit a kertem megád nekem.” (Kertészgazdászati jegyzetek,
Bp.
Budapest
, Athenaeum 1896. 45.;
Bp.
Budapest
, Nap Kiadó, 2002. 55.)
sokáig; neked pedig, mint e nyomorult ország képviselöjének, ha ama három valamelyike hiányzanék, adja meg!  
  Nekem ugyan a háromból egyik sincs meg, mindazáltal maradok, (mig lehet!)  
 
Buda-Pest
Budapest
10/IV 79  
  igaz jó barátotok:  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Horváth Lajos
Horváth Lajos
(1824–1911): jogtudós, politikus. Először 1865-ben képviselte Miskolcot az országgyűlésben, majd 1872–1895 között megszakítás nélkül 23 éven keresztül volt képviselő. A XVIII. és a XIX. kötet és kötetünk 1-1 AJ-levelet közöl.