Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TÓTH ENDRÉNEK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1879. december 9.
 
  Kedves barátom,  
  Bocsáss meg, hogy szemeim desperált állapota miatt
n
Jegyzet
szemeim desperált állapota miatt
– desperált: kétségbeejtő (lat.) – Lásd
AJ
Arany János
1876. nov. 11-én
Szász Károly
Szász Károly
nak (2466.) és 1877. szept. 6-án Hirschler Ignácnak (2478.) írt levelét.
csak egy pár szóval válaszolhatok meleg érzésből fakadt soraidra. Köszönöm érdeklődésedet,
n
Jegyzet
Köszönöm érdeklődésedet
– a Toldi szerelme iránt
de távol vagyok tőle, hogy azt munkám becsének tulajdonítsam. Jól tudom, hogy e példátlan hosszu időn át, annyi féle benyomás, hangulat stb alatt keletkezett munka
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
nem lehet egyöntetű, de miután fele már megvolt, ezt az egyet legalább nem akartam töredékben hagyni, mint annyi mást.  
  Bizony, te is egészen elhallgattál, vagy csak én (3 év óta alig olvashatván naponkint egynehány sort) nem vettem észre működésedet. Pedig a rövid lyrát könnyebb volna megpenditni, mint az enyimféle kö- tetes poémákat. Ím, ide irom buzditásul egyik, kéziratban levő „savanyú” versem
n
Jegyzet
egyik, kéziratban levő „savanyú” versem
– A Mindvégig; megjelent: BpSz 1877. 49. köt. 121. Szövegváltozatok a kritikai kiadásban ( AJÖM I. 335.): Ujjod – Pengetheti: – azért; – örömed, – amit
kezdő sorait:  
 
 
  A lantot, a lantot
  Szorítsd kebeledhez
  Ha jő a halál; (ez csak nekem szól)
  Ujjad valamíg azt
  Pengetheti, vígaszt
  Bús elme talál.
  Bár a szerelem s bor
  Ereidben nem forr:
  Ne tedd le azért!
  Hát nincs örömed? hát
  Nincs bánat, a mit rád
  Balsors keze mért?...
 
 
 
Buda-Pest
Budapest
9/X
II
Beszúrás
¯7¯9.  
  ölellek  
 
AranyJ
Arany János