Aranysárkány fejléc kép
 
ROZVÁNY GYÖRGY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1879. december 24. és 28. között
 
 
[szerkesztői feloldás]
Rozvány György
Rozvány György
levelében írt arról, hogy
Arany
Arany János
t bizonyos neheztelés tartotta-e vissza a szalontai küldöttség fogadásától, amelyet az újság előre közölt; erről ők nem tehetnek.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Rozvány
Rozvány György
nak, 2560. 1879. dec. 28.: „Ne gondold, hogy részemről valami apprehensio adott volna okot levelem irására, akár azért, hogy a hirlapok előre kürtölték, akár egyebért. Igaz okát megirtam; azon kivül nincs semmi! de semmi! és igy neked sem volt okod mentegetőzésre.”