Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – A CONCORDIA BUDAPESTI JÓTÉKONYSÁGI EGYLETNEK
[szerkesztői feloldás]
Budapest, 1880. október 2.
 
  Különösen tisztelt Elnökség!
n
Jegyzet
Különösen tisztelt Elnökség!
– Az egyesület 1861-ben alakult meg. „Ez az egyesület, melynek elnöke lovag Posner Károly volt, áldásos müködést fejtett ki a szegények és elhagyottak megmentése, megsegélyezése ügyében. Noha tulajdonképpen állami intézmény, mindamellett teljesen zsidó jellegű. Hiszen zsidó pénzen alapitották annakidején és zsidók voltak azok is, akik fenntartották. A Concordia, melynek legutóbbi elnöke Lunzer Pál, a Chevra Kadisa népszerü elnökhelyettese volt, most a sulyos gazdasági viszonyok nyomása, meg a tagok ijesztő létszámcsökkenése miatt a belügymminisztérium jóváhagyásával feloszlott. Az egyesület birtokában lévő, nagyértékü okmányokat a zsidó muzeumnak küldötte el Lunzer Pál. Felkerestük dr. Gábor Jánost, a zsidó muzeum vezetőjét, akinél jelenleg ezek az érdekes okmányok vannak.”( Egyenl 1935. )
Folyó évi julius 8-án kelt, hozzám azonban később érkezett b. levelükre, melyben értesitenek, hogy engem a Concordia jótékonyságok egyesület tiszteletbeli tagjául választottak, közbejött betegségem miatt csak most válaszolhatok;
n
Jegyzet
közbejött betegségem miatt csak most válaszolhatok
– „valóban oly beteg valék, ki saját gyötrelmeimen kivűl, egyébre nem is gondolhattam. Még soká azután is, mikor nagy lázaim megszüntek, minden délután »elgyújtott«, elbádgyasztott valami tolvajhideg; melylyel szüntelen kábultan aludni kellett, csak augustus utolsó napján és tegnap nem éreztem határozottan semmi lázfélét. Érverésem azonban a rendesnél most is félannyival gyorsabb; légszervi bajom pedig, az idült tüdőhurut és tüdőtágulás gyakori asthmaticus kinokkal, ha enyhült is valamit, félek, hogy gonoszabb marad, mint e betegség előtt volt.”
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2582. 1880. szept. 2.
s amidőn a megtisztelő kitüntetésért, melyben részesiteni méltóztattak, legforróbb kö- szönetet mondok, óhajtom egyszersmind, hogy az egylet javára, melynek nemes törekvéseit üdvöseknek tartom, valamicskét még én is tehessek, ki állandó tisztelettel marad,
Buda-Pest
Budapest
en, 1880. october 2.
Arany János
Arany János
.  
 

Megjegyzések:

Kallódik