Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – LÉVAY JÓZSEFNEK
Buda-Pest
Budapest
, 1880
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: dec.
5.  
  Kedves barátom,  
  Szives tudósitásodat szegény
Tompáné
Tompa Mihályné Soldos Emília
halála körülményeiről a legnagyobb megilletődéssel és fájdalmas érdekkel olvastuk; köszönjük, mind én mind nőm, hogy időt szakítani nem sajnálottál azok ily részletes megirására. Valaha irodalomtörténeti adatot szolgálhat
Miska
Tompa Mihály
barátunk életrajza megírásához; kinek sirja már most – mint a Petőfi családé
n
Jegyzet
Mint a Petőfi családé
– A család utolsó tagja, a költő testvére,
Petőfi István
Petőfi István
1880. máj. 1-jén halt meg.
– végképen be van boltozva!  
  A „prózai munkák” miatt pedig te sohase aggódjál,
n
Jegyzet
A „prózai munkák” miatt pedig te sohase aggódjál
Arany János prózai dolgozatai. Budapest, 1879. Vesd össze
Lévay
Lévay József
AJ
Arany János
-nak, 2597. 1880. dec. 3.
ha úgy volna is a mint irtad; hiszen kopasznak fésű = nekem könyv már nem kell. De nem úgy van, nekem is maradt egy példányom, melyet a mutatvány- ívekből (aushängebogen) köttettem magamnak.  
  Nőm köhögése és rekedtsége, torokfájása némi lázzal párosulván, most bizony gyöngélkedik, engem pedig ideges bajom s vértolulásom az agyra háborgatott e napokban.  
  Áldjon meg a jó isten!  
 
Arany János
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Válasz
Lévay József
Lévay József
1880. dec. 3-i levelére (2597.)