X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Buda halála

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
Három kézirata van: 1. Első kéziratát Arany László özvegye az Orsz. Széchenyi Könyvtárnak ajándékozta. (Quart. Hung. 1535.) A teljes szöveg a címlapokkal együtt 77 negyedrét oldal. Ezek után következnek a jegyzetek, külön beragasztott négy oldal. A lapok a páratlan oldalak alsó jobb sarkában vannak irónnal megszámozva. Az első címlapon a költő kezeírásával, vörös ceruzával: Nagyobb költői beszélyek. — Tintával: Buda halála.Impurum. Az egész a költő kezeírása, tintával. Sok a törlés. A címlap után, külön beragasztott kisebb lapon (második lap) a nyomtatott kiadások előszavának szövege következik, ily felirattal: A T. bírálókhoz. — Ezen szöveg első bekezdésének harmadik mondata a kéziraton így kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is egy magasb egységbe kell összefolyni…« stb. A második bekezdés első mondatában az affectatio szó előtt a lapszélen ez a szó állt: önkéntes. A szerző kitörölte. A második mondat előbb így hangzott: »Részéről képtelenségnek…« A lapszélről van közbeszúrva: képtelen vakmerőségnek … A bekezdés végső mondata a kéziratban: »Hanem ezt és a hasonlókat t. birálói bölcs ítéletére bízza a szerző.« — Ez után még egy üres lap és azután (4. 1.) még egy címlap következik, ezzel a felirattal: Csaba királyfi. Hun rege. A kéziraton a jelige hiányzik. Az előhang után a 6. lapon újabb címlap: Csaba királyfi. — Első rész. — Buda halála. A 7. l.-on fent a 1. jobb sarkában: Első impurum. A lap közepén: Buda halála. (1862. febr. végén) A jegyzetek némely része a lapok aljára is oda van vetve, röviden, kettő híján a mű végén újra összeállította. 2. Egy másik példány a Magyar. Tud. Akadémia kézirattárában van. Az Ernst-Múzeum feloszlásakor vásárolta meg az Akadémia. Márványozott papír címlapján a költő kezével: »Pályamű az 1863-diki Nádasdy-jutalomra«. A címlapon fent az Akadémia titkárságának jelzése: 194. sz. Vettem május 20-án, 1863. — Az előszó harmadik mondata itt úgy kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is…« 3. Egy harmadik kézirat a debreceni egyetem könyvtárában. A címlap ugyanúgy, mint az első kéziraton. A példányon ott vannak a nyomda számára szóló jelzések: S(ignetur) 1., 2., stb. (ív). A jegyzetek száma a szövegbe későbben van beírva, más írással, más tintával. A jelige és az előszó hiányzik. — Az alábbi eltéréseknél az Orsz. Széchenyi Könyvtár példányának jele Sz., az Akadémiáé A., a debrecenié D., Kiad. az első nyomtatás jele. — A D . kéziraton: 1862 tavaszán kezdve.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: Széchenyi Könyvtár
  • Szövegforrás III: Magyar Tudományos Akadémia
  • Szövegforrás IV: Debreceni Egyetem könyvtára
  • Szövegforrás V: első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
  • Szövegforrás VI: Összes Művek

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű.
Pest
Budapest
. Ráth Mór kiadása. 1864. Másodszor és harmadszor az ÖK. köteteiben, 1867 és 1872. Negyedszer: Buda Halála. Murány ostromá-val együtt. Ráth Mórnál. 1867. Ötödször önállóan. Budapest, 1884. Hatodszor az ÖM. kiadásában. Utóbb minden új kiadásában és lenyomatában. Hetedszer
Ráth
Ráth Mór
nál, 1897. Nyolcadszor a Magyar Könyvtárban, Moravcsik Géza bevezetésével. 1900. Kilencedszer az Olcsó Könyvtárban, 1901. Tizedszer Arany János elbeszélő költeményei : Buda halála, Murány ostroma, Katalin, Szent László füve, Az első lopás, Keveháza, Bolond Istók. Budapest, 1908. Franklin Társulat. Tizenegyedszer a Nemzeti Irodalmunk c. gyűjteményben, együtt Katalin-nal, 1941. Tizenkettedszer az Uj Könyvtár-ban, Komlós Aladár előszavával, é. n. (1948). Papp Illés megállapította, hogy az újabb kiadások az elsőtől 166 helyen térnek el ; nagyobbrészt a változott helyesíráshoz való alkalmazkodásban. Ponyvafüzetben : Buda, Bendeguz fiának élete és halála. Hét képpel, sűrű átvételekkel Aranyból. Bucsánszky kiadása. 1873. , 1895.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A művekhez tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetőek el:
 
  HETEDIK ÉNEK.  
  A követség.  
 
 
n.1
Követje azonban keleti császárnak
 
n.2
Lőn tiszteletére Etele királynak ;
 
n.3
Ura üdvözlését gyors paripán hozta,
 
n.4
Társaival útján Etelét nyomozta.
 
 
 
n.5
Föl, Mátra hegyébe,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Föl Mátra hegyébe
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Föl, Mátra hegyébe,
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
kalauzzal jöttek,
 
n.6
Csergét,
n
Jegyzet Cserge, sátorféle. Perzsa szó, valamint a sátor is. Emlékíróinknál is fordul elő, ily összetételben: csergesátor.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Cserge, sátorféle. Perzsa szó, valamint a sátor is. Emlékíróinknál is fordul elő, ily összetételben: csergesátor. Olyan, mint a szeszli-szék.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet cserge szavához a lap alján csak így magyarázva: Sátor; a bővebb jegyzet a kézirat végén
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
különállót, a völgyben ütöttek ;
 
n.7
Azután, Budáról se hallva, se kérdve,
 
n.8
Indultak Etelnek a tiszteletére.
 
 
 
n.9
Fényes ajándékot hoztak vala bőven,
 
n.10
Fegyvert is, aranyban gazdagot és kőben,
 
n.11
Pénzt is egész terhet ; rajta van az érték
 
n.12
Ahogy
az erszénnyel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az erszénybe »
[törölt]
«
erszényestül
Beszúrás
»
az erszénnyel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fontszámra kimérték.
 
 
 
n.13
Sátorba nyitottak, engedelem nyervén ;
 
n.14
Szólt az
előljáró
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
elöljáró
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
maga ékes nyelvén ;
 
n.15
Etele a szókat érti vala folyvást ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele (megérti) a szókat érti vala folyvást
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.16
De azért kívánta, magyarázza tolmács.
 
 
 
n.17
Én uram, a császár — amaz
igy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
így
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
beszéle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
beszélle
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
beszéle
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
 
n.18
Küldi ajándékát s üzenetit
véle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
vélle
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
:
 
n.19
Izeni hűségét, tiszta barátságát,
 
n.20
Hívja szövetségre a hunok országát.
 
 
 
n.21
Messzefutó hírét
hallotta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hallotta »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nevednek,
 
n.22
S hogy ura volnál már
az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
az
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ez
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
egész nemzetnek ;
 
n.23
Örömét e dolgon, meghagyta, jelentsék
 
n.24
Szolgái előtted, kívánva szerencsét.
 
 
 
n.25
Nem akar ő, mondja, veled élni hadban,
 
n.26
Akar ő szomszédi kegyes indulatban ;
 
n.27
Vásárt Duna mentén városaiban nyit,
 
n.28
Valahány tenéked tetsző leszen, annyit.
 
 
 
n.29
Rokoni jóvoltát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Sok jó akaratját »
Rokoni jóvoltát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
máskép is ajánlja,
 
n.30
Testvére gyanánt lesz a hunok királya ;
 
n.31
Ajándékban is ő lel gyakori módot ;
 
n.32
Vagy ha talán kérnél esztendei zsoldot —
 
 
 
n.33
Adaját megadná, (szavait cseréli,
n
Jegyzet 32–33. sor: A zsold vagy adó elnevezés szembeállításáról
Thierry
Thierry Amadé
nél olvashatni, hogy II. Theodosius évi 350 font aranyat fizetett Rofnak segélypénzül, mit Rof adónak vett, a császár zsoldnak magyarázta.
 
n.34
Átszúrván Etele szemének az éli ;)
 
n.35
Fegyvert birodalma részére ha fognál,
 
n.36
Hírben, nyereségben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hirrel, nyereséggel »
Hirben, nyereségben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tőle gyarapodnál.
 
 
 
n.37
Hallá közelebbről
hadad összes költét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hadaid felköltét »
hadad összes költét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.38
Mellyel a
szomszédok füleit megtöltéd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szomszédság füleit betöltéd »
szomszédok füleit megtöltéd
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.39
Nem tudja, ki ellen nagy sereged készül ;
 
n.40
De követségünkben, halld, mit izén részül :
 
 
 
n.41
Ország a tiéddel megy amott hosszába',
 
n.42
Jobbkézre melyet hágy a lefutó Száva :
 
n.43
Népe, az illirség, s ki lakik az
helyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
hellyen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.44
Felzendült uram és az ő urok ellen.
 
 
 
n.45
Császár letapodná fejőket egy topban,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Császár letöretné pulya lázongásuk, »
Császár letapodná fejőket egy topban,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.46
De hada másutt kell, mindenfele jobban ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Csak hada ne lenne elfoglalva másutt. »
De hada másutt kell, mindenfele jobban ;
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.47
S gondjai hit dolgán éj-nap betegednek,
 
n.48
Máglyára menendő van annyi eretnek.
 
 
 
n.49
Ha hát — ez uramnak üzeneti hozzád —
 
n.50
Kész engedelemre pártosait hoznád :
 
n.51
Ebből te is, ő is, vonnál nyereséget ;
 
n.52
Megbízva mi jöttünk ezen alku végett. —
 
 
 
n.53
Követek szavát így Etele megérté ;
 
n.54
Buda királynál ha voltak-e már? kérdé ;
 
n.55
S miután a szólnok választ ada nemmel,
 
n.56
Így feddi, keményen összekapott szemmel ;
 
 
 
n.57
Tudnia császárnak illő, s követének,
 
n.58
Valamíg a
húnok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
hunok
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
fejedelmi élnek ;
 
n.59
Senkise' hallá még Buda király holtát,
 
n.60
Legfelyül intézi hunok összes dolgát.
 
 
 
n.61
No tehát őhozzá
mentek ezen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ménjetek ez »
mentek ezen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nyomban,
 
n.62
Ajándékkal is őt kéritek azonban ;
 
n.63
Magam is ott lészek, ami engem illet,
 
n.64
Társa levéli, hű kard az oldala mellett.
 
 
 
n.65
Erre lehajolván a követek mélyen,
 
n.66
Szabad-e, az első kéri, hogy beszéljen?
 
n.67
S miután a király engedte,
joházva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
juházva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
joházva
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
:
n
Jegyzet Johádzik, a fentebbi joh szótul, annyi, mintha szivedzik, szivedezik volna : azaz enyhül, engesztelődig. E származtatást méltóbbnak tartom, mint juhászodik, (mert a juhász szelid ember!) annyival inkább, mert vidékemen a nép nem mondja : juhászodik, hanem juhádzik, vagy juházik, ami nyilván más eredetre utal. (A szekér juha is hihetően joha volt, belrésze.)
 
n.68
Csendesen így szólott
halkal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
halkal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
halkkal
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
magyarázva :
 
 
 
n.69
Buda királlyal — mond — ebbe’ közünk semmi.
 
n.70
Császár Eteléhez parancsola menni.
 
n.71
Célt sehol, úgy mondá, ha nála nem érünk ;
 
n.72
Vele nem férkezvén, inkább hazatérünk.
 
 
 
n.73
Ki
fogóznék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
fogódznél
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
fogóznék
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
, úgymond, töveszakadt ághoz?
 
n.74
Omló hegyi kőhöz,
kövi gyér indákhoz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csenevész plántákhoz »
kövi gyér indákhoz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
? —
 
n.75
Buda már volt, ami. Etele a »lészen«.
 
n.76
Bocsáss meg, uram, hogy kimondtam egészen.
 
 
 
n.77
Etele az ily szót látszik vala unni,
 
n.78
Mégis szíve szerént nem bírt haragunni ;
 
n.79
Ellenes indúlat percenetig vívja ;
 
n.80
Jőjenek — igy végzé — mikor ismét hívja. —
 
 
 
n.81
Maga pedig mén vén Buda hőshöz
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
,
 
n.82
Jöttire a bátyja megfordula
háttal,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
háttal,
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.83
S hogy szólani kezde, akkor is az görbén
 
n.84
A semmibe nézett, és monda kitörvén :
 
 
 
n.85
De minek futsz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Minek is jősz »
De minek futsz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hozzám, dicsekedni ezzel?
 
n.86
Gőgös Etel, látom, mily célra törekszel!
 
n.87
Követek dolgában mit tudok én tenni! …
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Követ ajándékát nem fogom elvenni »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.88
Nem vagyok én társad, nem vagyok én semmi.
 
 
 
n.89
Oh! bár e világon élve ne is járnék,
 
n.90
Látni magam' fogytát, mint
reggeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elfogy az »
[törölt]
«
délben az
Beszúrás
»
[törölt]
«
reggel az
Beszúrás
»
reggeli
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
árnyék ;
 
n.91
Hadd nyelne be mindent, nosza csak hadd falna,
 
n.92
Kinek egy hörpentés a világ hatalma!
 
 
 
n.93
Itt nézem, aléltan, türelemmel, békén ;
 
n.94
S kérdem fölijedve : én vagyok-e még én?
 
n.95
Ha! vagy az a más ült helyibe az énnek?
 
n.96
Lettem örökömben hazajáró lélek?
 
 
 
n.97
De azért se! mondom. Én mondom : azért se!
 
n.98
Ollyat riadok, hogy mindenki megértse :
 
n.99
Jogomat kívánom, eskü
szerént
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
szerint
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szerént
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
. Vagy — vagy! …
 
n.100
Máskép szakad a húr : ami valál, az vagy.
 
 
 
n.101
Felforra Etelnek hirtelen a vére,
 
n.102
Zúgó patakokban ömlött a fejére ;
 
n.103
Mint malom örvényzett két füle, — s az ajka
 
n.104
Reszket vala kissé, meg a szó is rajta :
 
 
 
n.105
Eszeveszett, hallgass ; vízeszü, oktalan,
 
n.106
Gyáva, gyanús lelkű, pulya, boldogtalan!
 
n.107
Mintha nekem járni volna okom görbén,
 
n.108
Ha kaján elmével hitemet megtörném!
 
 
 
n.109
Mi vagy te?… aszott fű pelyhe az út mellett,
 
n.110
Gyönge akaratom neki a lehellett! …
 
n.111
Akarom : volt, nincs … majd! — Ezzel mene gyorsan,
 
n.112
Mint mikor az égnek villámtüze harsan.
 
 
 
n.113
Követeket
mingyár' küldi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« mindjárt küldi »
minjár' külde
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mingyár' küldi
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Etellakra,
 
n.114
Ott udvara lévén, fejedelmi lakja ;
 
n.115
Küldi kalaúznak gyors ménü futárját ;
 
n.116
Jó gondviselésben, alkura, ott várják.
 
 
 
n.117
Maga bús felhőkint hömpölyög és zordon ;
 
n.118
Köde haragjának esik
az-nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
 
az-nap
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
az nap
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
folyton,
 
n.119
Estefelé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
Este felé
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Estefelé
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tisztul. Kezd szállni magába,
 
n.120
Reggel mene önként Buda sátorába :
 
 
 
n.121
Bátya! tüzes voltam, mert marcona voltál,
 
n.122
Rettenetes váddal iszonyún vádoltál :
 
n.123
Jöttem kezet adni s kérni, feledségre,
 
n.124
Hanem a beszédem halljad előbb végre.
 
 
 
n.125
Igazságtalanúl engem itélsz abban,
 
n.126
Hogy irántad volnék
ravasz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gonosz »
ravasz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
indulatban!
 
n.127
Követek hibáját magam is feddettem, —
 
n.128
Ők még se'
akarván, én
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
akarván én
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
akarván, én
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
ide siettem.
 
 
 
n.129
Császár, igaz, őket hozzád nem utalta,
 
n.130
Egyenest énhozzám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Egyenesen hozzám »
Egyenest énhozzám
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jőni parancsolta :
 
n.131
Tán mivel én a had folyamát intézem ; —
 
n.132
Akárhogy akármint : benne semmi részem.
 
 
 
n.133
Ajándékot is ők valamennyit hoztak,
 
n.134
Én kétfele raktam jó-eleve aztat,
 
n.135
Sátromban azóta
telezetten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« felezetten »
[törölt]
«
illetetlen
Beszúrás
»
felezetlen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
áll az :
 
n.136
Én voltam az osztó : te jövel és válassz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Én tettem az osztályt, te jer oda »
[törölt]
«
Én két fele raktam (mé rtem)—
Beszúrás
»
[törölt]
«
Én becsüjét szabtam
Beszúrás
»
Két részre becsültem
Beszúrás
[törölt]
«
Én a becsűt tettem
Beszúrás
»
Én voltam az osztó : te jövel és válassz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
 
 
n.137
Vagy te felezd újból, s nekem add válaszra.
n
Jegyzet Válasz. Nemcsak felelet (ez a régieknél: választ), vagy elválasztó valami, hanem választás is. (L. Szabó D. »Kisded szótár.«)
 
n.138
De nem ennyi, testvér, e követség haszna,
 
n.139
Nem arany és a
kő, mely
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
kő, mely
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« , »
mely
n
Jegyzet (a vessző kikaparva)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
becsesebb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« becsesebb »
ragyogóbb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
becsesebb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
annál :
 
n.140
Drágább e szövetség kőnél meg aranynál.
 
 
 
n.141
Kincs van elég, vagy lesz mindenkor a hadban,
 
n.142
Hanem ily szerződés ára-megadhatlan :
 
n.143
Omló birodalmat jobb védeni néppel,
 
n.144
Hogysem erőfogytig hadakozni éppel.
 
 
 
n.145
Ki rám szorul egyszer, az köteles szolgám,
 
n.146
Kényemre azontul fordítok a dolgán ;
 
n.147
Ki az én erőmön szokta meg a járást,
 
n.148
Nem tud maga lábán, elesik mindjárást.
 
 
 
n.149
Vádolsz, hatalomra vagyok igen
kapzsi!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
kapzsi!
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kapzsi :
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.150
Ugy van, de az ok nem köznép hiu tapsi :
 
n.151
Akarom, terjedjen húnok birodalma,
 
n.152
Gyökereit más földre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« Gyökerét nagy messzi »
[törölt]
«
Gyökerét száz ágon
Beszúrás
»
Gyökerét más földre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Gyökerit más földre
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bocsássa hatalma.
 
 
 
n.153
Hatalom, mint a víz, vagy apad, vagy árad,
 
n.154
Soha középszerben tespedve nem állhat ;
 
n.155
Ország, ha erőtlen növekedni, már fogy —
 
n.156
Nyakadba is omlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S nyakadba leomlik »
Nyakadba is omlik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, támasszad akárhogy.
 
 
 
n.157
Császár dolgait én, kémek után, hallom :
 
n.158
Azért követekkel szerződni javallom ;
 
n.159
Teszem is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Teszem is
n
Jegyzet (alá volt húzva, aztán kivakarva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
… de, bátya, ne az ellenedre!
 
n.160
Testvér,
addsza kezed'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
addsza kezed'
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
adsza kezed
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kezed' józan feleletre!
 
 
 
n.161
Hiszen, ha egyéb nem, a nyereség
volna :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
volna :
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
volna,
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.162
Szorítom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Szorítom
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Szoritom
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a császárt éventi adóra,
 
n.163
Meg, hogy az
ifjú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
ifjú
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ifju
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
nép törődik a hadnak,
 
n.164
Zsákmánnyal is onnan kiki gazdagodnak.
 
 
 
n.165
No hát, az okos szón engedve tanácsod,
 
n.166
Akaratom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Akaratom
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
légyen a te
megbízásod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
megbízásod
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.167
Ne mondja, ki látja : vér dacol a vérnek :
 
n.168
Etele és Buda együve nem férnek.
 
 
 
n.169
Így szóla, erővel, de azér’ nyugottan.
 
n.170
Buda kezét nyujtá hallgatva legottan,
 
n.171
Nem, mintha szavának értené a mélyét,
 
n.172
De mert maga fölött érezte személyét.
 
 
 
n.173
Azt
látja, hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
látja, hogy
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
látja hogy
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
öccse kínálja felesnek,
 
n.174
Hasznot is a harcból, gondolja, keresnek ;
 
n.175
Tennap, igaz, bántá : de hiszen megkérte :
 
n.176
Könnyebb hagynia, mint haragunni érte.
 
 
 
n.177
Valaki már azt is meghozta fülébe,
 
n.178
Öccse hogyan
mordult
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« került »
mordult
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
követek elébe,
 
n.179
Így, lassan, melegebb bizalomra zsendül,
 
n.180
Valamint a holt szén gerjed eleventül.
 
 
 
n.181
Akkor Etel, bátyját fogva erős kézen,
 
n.182
Kereste szemét, hogy az övébe nézzen ;
 
n.183
Buda nyilt tükrébe
odanéz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« belenéz »
odanéz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
e szemnek :
 
n.184
S immár az Etele sátra felé mennek.
 
 
 
n.185
Kiket amint Gyöngyvér sátor alól ketten
n
Jegyzet Ketten, azaz : kettőjöket. így használva már a XVI. századbeli »Adhortatio mulierum« című gúnyversben. »Ha minket isten ketten (kettőnket) összebir.«
 
n.186
Megláta kijőni
nyájas
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hangos »
nyájas
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szeretetben,
 
n.187
Szép nagy barna szemét váltotta nagyobbra
 
n.188
S áll vala, mint bálvány tovanéző szobra.
 
 
 
n.189
Buda is megfordult, hogy visszatekintsen,
 
n.190
És monda nejének : Jöszte velünk, kincsem ;
 
n.191
Tegnap se' valál tán jó
Hilda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hilda
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
öcsédnél,
n
Jegyzet Öcsédnél. Fiatalabb nő az idősbnek öcs. Innen az öcsémasszony is.
 
n.192
Rest asszony! pedig, ím, hármat alig lépnél.
 
 
 
n.193
Reszketsz, tudom azt is, gyermek Aladárért,
 
n.194
Volna fiunk ollyan, te nem adnád árért,
 
n.195
Arany-ezüstér’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Arany-ezüstér’
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Arany ezüstért
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem, az egész világért :
 
n.196
De hiába
esdünk ilyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« esdesz olyan »
[törölt]
«
esdek ama
Beszúrás
»
esdünk ilyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
boldogságért.
 
 
 
n.197
Jer hát, Aladárral magadat
múlassad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
múlassad
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
mulassad
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.198
Ilda unalmát is
mindennap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mivelünk »
mindennap
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
oszlassad ;
 
n.199
Hiszen akár együtt volnál vele mindég :
 
n.200
Te vagy a gazd’asszony, ő szeretett vendég.
 
 
 
n.201
Indult a királyné
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megindula Gyöngyvér »
Indult a királyné
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda e szavára,
 
n.202
Menet mosolyogván
kisebbik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
kissebbik
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
-urára, —
 
n.203
Bár esze megáll, oly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megállt esze hogy mily »
Bár esze megáll, oly
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csoda történt e nap :
 
n.204
Mert elpanaszolta Buda néki tennap.
 
 
 
n.205
Hanem Ilda
semmit nem tud vala ebben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ebből nem tud vala semmit »
semmit nem tud vala ebben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.206
Csak, hogy urát tegnap látta nehéz kedvben.
 
n.207
Most, fia képéhez piros ábrázatját
 
n.208
Lehajtva, mutatta messziről az atyját.
 
 
 
n.209
Mint
rózsabokorbúl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rózsabokorról »
[törölt]
«
rózsabokorból
Beszúrás
»
rózsabokorbul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
riad a madárka,
 
n.210
Szép anyja
öléről fut, fut
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« öléből reppen »
öléről fut, fut
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Aladárka ;
 
n.211
A bokor ott guggol, keble marad tárván,
 
n.212
Kisded szökevényét hű fészkire várván.
 
 
 
n.213
S mint fürjike apró lábait a fűben,
 
n.214
Szaporázza léptét a fiu sürűbben,
 
n.215
Egyenest
apjának
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« atyjának »
apjának
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szalad a szép gyermek,
 
n.216
Gondolja, no mindgyárt az ölében termek.
 
 
 
n.217
De
mikép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« miként »
mikép
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pillangót lebegő csuklyával,
 
n.218
Ugrik elő Gyöngyvér
lepni le
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« meglepni »
lepni le
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csókjával,
 
n.219
Sejti
az a cselt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ez a czélt »
az a cselt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
már és félre csapódik,
 
n.220
Lába tekervényes szaladásra oldik.
 
 
 
n.221
Ángya pedig űzi
hő gerjedelemben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy gerjedelemmel »
hő gerjedelemben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.222
Csókszomja kidűl a nagy fekete szemben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Tüzes, heves arccal, szomjuhozó szemmel »
[törölt]
«
Csókja van a szemben
Beszúrás
»
[törölt]
«
Csókszomja kiül a nagy fekete szemben
Beszúrás
»
Csókszomja kidül a nagy fekete szemben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.223
Ilda kacag tulról könnye szakadtáig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kacag Ilda túlról fia ügyességén »
[törölt]
«
Ilda kacagg túlnan könnye szakadtáig
Beszúrás
»
Ilda kacagg túlról könnye szakadtáig
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.224
S fájó nevetésben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Indul, s nevetésben »
Fájó nevetésben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
S fájó nevetésben
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
elfárad odáig.
 
 
 
n.225
Mire odaért, már biztos menedékből
 
n.226
Mosolyog a gyermek, az atyja öléből ;
 
n.227
Nénje-felé, oldalt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nénjére azonb »
Nénje felé oldalt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ravaszul mosolygott ;
 
n.228
Gyöngyvér komoly arccal rösteli a dolgot.
 
 
 
n.229
Szállsz le hamar onnan! — Ilda fiát feddi —
 
n.230
Rossz gyerek!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Rosz gyermek! »
Rosz gyerek!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
illő ez?
ilyet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ílyet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
cselekedni?
 
n.231
Megköveted mingyár’ szerető nénédet! …
 
n.232
Fogadá a gyermek könnyen a beszédet.
 
 
 
n.233
Célját hogy elérte, nem bánja továbbá,
 
n.234
Hagyja magát tenni béketürő bábbá,
 
n.235
Engedi Gyöngyvérnek oda minden részen
 
n.236
Borítani csókkal — hazavinni kézen.
 
 
 
n.237
Otthon egész estig gyönyörűn mulattak,
 
n.238
Ez nap örömére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Sátorba elérve »
Ez nap örömére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nagy lakozást laktak
 
n.239
Egyben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Együtt »
Egyben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ama két hős, meg a felesége ; —
 
n.240
Buda és Etel közt így lett meg a béke.
 
n
Jegyzet A lap alján: szak 60 280 340
n
Jegyzet Az itteni motívumok láncolatát Négyesy László egyezőnek találta a Dubnici Krónikában Salamon király és a hercegek közt folyt viszály egy részletének előadásával. Mikor együtt bevették Nándorfehérvárt, kegyelmet adtak a foglyoknak. Többen folyamodtak érte Géza herceghez, mint a királyhoz. A sértődött király kárpótlásul a zsákmány felosztásából követelt magának nagyobb részt a hercegek rovására. A görög császár a várvédő besenyők érdekében követeket küldött a herceghez. Ez kiadta összes foglyait. A mellőzött királyt Vid Comes a hercegek ellen ingerelte. »Amint két éles kard nem fér meg egy hüvelyben, ti sem uralkodhattok ketten egy országban.« — A legszervesebb módon fejlődik az összeütközés — írja
Négyesy
Négyesy László
— a megosztott hatalom, a jellemek különbözősége, a tanácsadó szerepe, még példája is azonos. (.B . H. II. én. 83. s.)
Négyesy
Négyesy László
föltette, hogy
Arany
Arany János
észrevette az expozíció tökéletességét s költői előmunkálatokat érzett meg, akár a krónikásét, akár egy elveszett énekét. ( Árpádkori motivumok Buda Halálában, — Philologiai dolgozatok a magyar-német érintkezésekről. Heinrich-emlékkönyv, 17—21. 1.) —
Négyesy
Négyesy László
a Dubnici Krónika elbeszéléseit olvasta, azóta Tolnai Vilmos kimutatta, hogy a költő a Dubnici Krónikát csak a Budai Krónikába átvett részeiben ismerte. ( Egyetemes Philologiai Közlöny, 1906. ) Az eseményt pontosan elmondja a Budai Krónika is, Vid példájával egyben.
 
 
  HETEDIK ÉNEK.  
  A követség.  
 
 
n.1
Követje azonban keleti császárnak
 
n.2
Lőn tiszteletére Etele királynak ;
 
n.3
Ura üdvözlését gyors paripán hozta,
 
n.4
Társaival útján Etelét nyomozta.
 
 
 
n.5
Föl, Mátra hegyébe,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Föl Mátra hegyébe
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Föl, Mátra hegyébe,
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
kalauzzal jöttek,
 
n.6
Csergét,
n
Jegyzet Cserge, sátorféle. Perzsa szó, valamint a sátor is. Emlékíróinknál is fordul elő, ily összetételben: csergesátor.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Cserge, sátorféle. Perzsa szó, valamint a sátor is. Emlékíróinknál is fordul elő, ily összetételben: csergesátor. Olyan, mint a szeszli-szék.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet cserge szavához a lap alján csak így magyarázva: Sátor; a bővebb jegyzet a kézirat végén
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
különállót, a völgyben ütöttek ;
 
n.7
Azután, Budáról se hallva, se kérdve,
 
n.8
Indultak Etelnek a tiszteletére.
 
 
 
n.9
Fényes ajándékot hoztak vala bőven,
 
n.10
Fegyvert is, aranyban gazdagot és kőben,
 
n.11
Pénzt is egész terhet ; rajta van az érték
 
n.12
Ahogy
az erszénnyel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az erszénybe »
[törölt]
«
erszényestül
Beszúrás
»
az erszénnyel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fontszámra kimérték.
 
 
 
n.13
Sátorba nyitottak, engedelem nyervén ;
 
n.14
Szólt az
előljáró
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
elöljáró
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
maga ékes nyelvén ;
 
n.15
Etele a szókat érti vala folyvást ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele (megérti) a szókat érti vala folyvást
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.16
De azért kívánta, magyarázza tolmács.
 
 
 
n.17
Én uram, a császár — amaz
igy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
így
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
beszéle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
beszélle
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
beszéle
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
 
n.18
Küldi ajándékát s üzenetit
véle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
vélle
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
:
 
n.19
Izeni hűségét, tiszta barátságát,
 
n.20
Hívja szövetségre a hunok országát.
 
 
 
n.21
Messzefutó hírét
hallotta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hallotta »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nevednek,
 
n.22
S hogy ura volnál már
az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
az
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ez
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
egész nemzetnek ;
 
n.23
Örömét e dolgon, meghagyta, jelentsék
 
n.24
Szolgái előtted, kívánva szerencsét.
 
 
 
n.25
Nem akar ő, mondja, veled élni hadban,
 
n.26
Akar ő szomszédi kegyes indulatban ;
 
n.27
Vásárt Duna mentén városaiban nyit,
 
n.28
Valahány tenéked tetsző leszen, annyit.
 
 
 
n.29
Rokoni jóvoltát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Sok jó akaratját »
Rokoni jóvoltát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
máskép is ajánlja,
 
n.30
Testvére gyanánt lesz a hunok királya ;
 
n.31
Ajándékban is ő lel gyakori módot ;
 
n.32
Vagy ha talán kérnél esztendei zsoldot —
 
 
 
n.33
Adaját megadná, (szavait cseréli,
n
Jegyzet 32–33. sor: A zsold vagy adó elnevezés szembeállításáról
Thierry
Thierry Amadé
nél olvashatni, hogy II. Theodosius évi 350 font aranyat fizetett Rofnak segélypénzül, mit Rof adónak vett, a császár zsoldnak magyarázta.
 
n.34
Átszúrván Etele szemének az éli ;)
 
n.35
Fegyvert birodalma részére ha fognál,
 
n.36
Hírben, nyereségben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hirrel, nyereséggel »
Hirben, nyereségben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tőle gyarapodnál.
 
 
 
n.37
Hallá közelebbről
hadad összes költét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hadaid felköltét »
hadad összes költét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.38
Mellyel a
szomszédok füleit megtöltéd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szomszédság füleit betöltéd »
szomszédok füleit megtöltéd
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.39
Nem tudja, ki ellen nagy sereged készül ;
 
n.40
De követségünkben, halld, mit izén részül :
 
 
 
n.41
Ország a tiéddel megy amott hosszába',
 
n.42
Jobbkézre melyet hágy a lefutó Száva :
 
n.43
Népe, az illirség, s ki lakik az
helyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
hellyen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.44
Felzendült uram és az ő urok ellen.
 
 
 
n.45
Császár letapodná fejőket egy topban,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Császár letöretné pulya lázongásuk, »
Császár letapodná fejőket egy topban,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.46
De hada másutt kell, mindenfele jobban ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Csak hada ne lenne elfoglalva másutt. »
De hada másutt kell, mindenfele jobban ;
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.47
S gondjai hit dolgán éj-nap betegednek,
 
n.48
Máglyára menendő van annyi eretnek.
 
 
 
n.49
Ha hát — ez uramnak üzeneti hozzád —
 
n.50
Kész engedelemre pártosait hoznád :
 
n.51
Ebből te is, ő is, vonnál nyereséget ;
 
n.52
Megbízva mi jöttünk ezen alku végett. —
 
 
 
n.53
Követek szavát így Etele megérté ;
 
n.54
Buda királynál ha voltak-e már? kérdé ;
 
n.55
S miután a szólnok választ ada nemmel,
 
n.56
Így feddi, keményen összekapott szemmel ;
 
 
 
n.57
Tudnia császárnak illő, s követének,
 
n.58
Valamíg a
húnok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
hunok
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
fejedelmi élnek ;
 
n.59
Senkise' hallá még Buda király holtát,
 
n.60
Legfelyül intézi hunok összes dolgát.
 
 
 
n.61
No tehát őhozzá
mentek ezen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ménjetek ez »
mentek ezen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nyomban,
 
n.62
Ajándékkal is őt kéritek azonban ;
 
n.63
Magam is ott lészek, ami engem illet,
 
n.64
Társa levéli, hű kard az oldala mellett.
 
 
 
n.65
Erre lehajolván a követek mélyen,
 
n.66
Szabad-e, az első kéri, hogy beszéljen?
 
n.67
S miután a király engedte,
joházva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
juházva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
joházva
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
:
n
Jegyzet Johádzik, a fentebbi joh szótul, annyi, mintha szivedzik, szivedezik volna : azaz enyhül, engesztelődig. E származtatást méltóbbnak tartom, mint juhászodik, (mert a juhász szelid ember!) annyival inkább, mert vidékemen a nép nem mondja : juhászodik, hanem juhádzik, vagy juházik, ami nyilván más eredetre utal. (A szekér juha is hihetően joha volt, belrésze.)
 
n.68
Csendesen így szólott
halkal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
halkal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
halkkal
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
magyarázva :
 
 
 
n.69
Buda királlyal — mond — ebbe’ közünk semmi.
 
n.70
Császár Eteléhez parancsola menni.
 
n.71
Célt sehol, úgy mondá, ha nála nem érünk ;
 
n.72
Vele nem férkezvén, inkább hazatérünk.
 
 
 
n.73
Ki
fogóznék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
fogódznél
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
fogóznék
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
, úgymond, töveszakadt ághoz?
 
n.74
Omló hegyi kőhöz,
kövi gyér indákhoz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csenevész plántákhoz »
kövi gyér indákhoz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
? —
 
n.75
Buda már volt, ami. Etele a »lészen«.
 
n.76
Bocsáss meg, uram, hogy kimondtam egészen.
 
 
 
n.77
Etele az ily szót látszik vala unni,
 
n.78
Mégis szíve szerént nem bírt haragunni ;
 
n.79
Ellenes indúlat percenetig vívja ;
 
n.80
Jőjenek — igy végzé — mikor ismét hívja. —
 
 
 
n.81
Maga pedig mén vén Buda hőshöz
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
,
 
n.82
Jöttire a bátyja megfordula
háttal,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
háttal,
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.83
S hogy szólani kezde, akkor is az görbén
 
n.84
A semmibe nézett, és monda kitörvén :
 
 
 
n.85
De minek futsz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Minek is jősz »
De minek futsz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hozzám, dicsekedni ezzel?
 
n.86
Gőgös Etel, látom, mily célra törekszel!
 
n.87
Követek dolgában mit tudok én tenni! …
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Követ ajándékát nem fogom elvenni »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.88
Nem vagyok én társad, nem vagyok én semmi.
 
 
 
n.89
Oh! bár e világon élve ne is járnék,
 
n.90
Látni magam' fogytát, mint
reggeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elfogy az »
[törölt]
«
délben az
Beszúrás
»
[törölt]
«
reggel az
Beszúrás
»
reggeli
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
árnyék ;
 
n.91
Hadd nyelne be mindent, nosza csak hadd falna,
 
n.92
Kinek egy hörpentés a világ hatalma!
 
 
 
n.93
Itt nézem, aléltan, türelemmel, békén ;
 
n.94
S kérdem fölijedve : én vagyok-e még én?
 
n.95
Ha! vagy az a más ült helyibe az énnek?
 
n.96
Lettem örökömben hazajáró lélek?
 
 
 
n.97
De azért se! mondom. Én mondom : azért se!
 
n.98
Ollyat riadok, hogy mindenki megértse :
 
n.99
Jogomat kívánom, eskü
szerént
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
szerint
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szerént
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
. Vagy — vagy! …
 
n.100
Máskép szakad a húr : ami valál, az vagy.
 
 
 
n.101
Felforra Etelnek hirtelen a vére,
 
n.102
Zúgó patakokban ömlött a fejére ;
 
n.103
Mint malom örvényzett két füle, — s az ajka
 
n.104
Reszket vala kissé, meg a szó is rajta :
 
 
 
n.105
Eszeveszett, hallgass ; vízeszü, oktalan,
 
n.106
Gyáva, gyanús lelkű, pulya, boldogtalan!
 
n.107
Mintha nekem járni volna okom görbén,
 
n.108
Ha kaján elmével hitemet megtörném!
 
 
 
n.109
Mi vagy te?… aszott fű pelyhe az út mellett,
 
n.110
Gyönge akaratom neki a lehellett! …
 
n.111
Akarom : volt, nincs … majd! — Ezzel mene gyorsan,
 
n.112
Mint mikor az égnek villámtüze harsan.
 
 
 
n.113
Követeket
mingyár' küldi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« mindjárt küldi »
minjár' külde
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mingyár' küldi
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Etellakra,
 
n.114
Ott udvara lévén, fejedelmi lakja ;
 
n.115
Küldi kalaúznak gyors ménü futárját ;
 
n.116
Jó gondviselésben, alkura, ott várják.
 
 
 
n.117
Maga bús felhőkint hömpölyög és zordon ;
 
n.118
Köde haragjának esik
az-nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
 
az-nap
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
az nap
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
folyton,
 
n.119
Estefelé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
Este felé
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Estefelé
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tisztul. Kezd szállni magába,
 
n.120
Reggel mene önként Buda sátorába :
 
 
 
n.121
Bátya! tüzes voltam, mert marcona voltál,
 
n.122
Rettenetes váddal iszonyún vádoltál :
 
n.123
Jöttem kezet adni s kérni, feledségre,
 
n.124
Hanem a beszédem halljad előbb végre.
 
 
 
n.125
Igazságtalanúl engem itélsz abban,
 
n.126
Hogy irántad volnék
ravasz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gonosz »
ravasz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
indulatban!
 
n.127
Követek hibáját magam is feddettem, —
 
n.128
Ők még se'
akarván, én
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
akarván én
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
akarván, én
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
ide siettem.
 
 
 
n.129
Császár, igaz, őket hozzád nem utalta,
 
n.130
Egyenest énhozzám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Egyenesen hozzám »
Egyenest énhozzám
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jőni parancsolta :
 
n.131
Tán mivel én a had folyamát intézem ; —
 
n.132
Akárhogy akármint : benne semmi részem.
 
 
 
n.133
Ajándékot is ők valamennyit hoztak,
 
n.134
Én kétfele raktam jó-eleve aztat,
 
n.135
Sátromban azóta
telezetten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« felezetten »
[törölt]
«
illetetlen
Beszúrás
»
felezetlen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
áll az :
 
n.136
Én voltam az osztó : te jövel és válassz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Én tettem az osztályt, te jer oda »
[törölt]
«
Én két fele raktam (mé rtem)—
Beszúrás
»
[törölt]
«
Én becsüjét szabtam
Beszúrás
»
Két részre becsültem
Beszúrás
[törölt]
«
Én a becsűt tettem
Beszúrás
»
Én voltam az osztó : te jövel és válassz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
 
 
n.137
Vagy te felezd újból, s nekem add válaszra.
n
Jegyzet Válasz. Nemcsak felelet (ez a régieknél: választ), vagy elválasztó valami, hanem választás is. (L. Szabó D. »Kisded szótár.«)
 
n.138
De nem ennyi, testvér, e követség haszna,
 
n.139
Nem arany és a
kő, mely
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
kő, mely
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« , »
mely
n
Jegyzet (a vessző kikaparva)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
becsesebb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« becsesebb »
ragyogóbb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
becsesebb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
annál :
 
n.140
Drágább e szövetség kőnél meg aranynál.
 
 
 
n.141
Kincs van elég, vagy lesz mindenkor a hadban,
 
n.142
Hanem ily szerződés ára-megadhatlan :
 
n.143
Omló birodalmat jobb védeni néppel,
 
n.144
Hogysem erőfogytig hadakozni éppel.
 
 
 
n.145
Ki rám szorul egyszer, az köteles szolgám,
 
n.146
Kényemre azontul fordítok a dolgán ;
 
n.147
Ki az én erőmön szokta meg a járást,
 
n.148
Nem tud maga lábán, elesik mindjárást.
 
 
 
n.149
Vádolsz, hatalomra vagyok igen
kapzsi!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
kapzsi!
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kapzsi :
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.150
Ugy van, de az ok nem köznép hiu tapsi :
 
n.151
Akarom, terjedjen húnok birodalma,
 
n.152
Gyökereit más földre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« Gyökerét nagy messzi »
[törölt]
«
Gyökerét száz ágon
Beszúrás
»
Gyökerét más földre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Gyökerit más földre
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bocsássa hatalma.
 
 
 
n.153
Hatalom, mint a víz, vagy apad, vagy árad,
 
n.154
Soha középszerben tespedve nem állhat ;
 
n.155
Ország, ha erőtlen növekedni, már fogy —
 
n.156
Nyakadba is omlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S nyakadba leomlik »
Nyakadba is omlik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, támasszad akárhogy.
 
 
 
n.157
Császár dolgait én, kémek után, hallom :
 
n.158
Azért követekkel szerződni javallom ;
 
n.159
Teszem is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Teszem is
n
Jegyzet (alá volt húzva, aztán kivakarva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
… de, bátya, ne az ellenedre!
 
n.160
Testvér,
addsza kezed'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
addsza kezed'
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
adsza kezed
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kezed' józan feleletre!
 
 
 
n.161
Hiszen, ha egyéb nem, a nyereség
volna :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
volna :
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
volna,
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.162
Szorítom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Szorítom
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Szoritom
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a császárt éventi adóra,
 
n.163
Meg, hogy az
ifjú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
ifjú
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ifju
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
nép törődik a hadnak,
 
n.164
Zsákmánnyal is onnan kiki gazdagodnak.
 
 
 
n.165
No hát, az okos szón engedve tanácsod,
 
n.166
Akaratom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Akaratom
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
légyen a te
megbízásod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
megbízásod
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.167
Ne mondja, ki látja : vér dacol a vérnek :
 
n.168
Etele és Buda együve nem férnek.
 
 
 
n.169
Így szóla, erővel, de azér’ nyugottan.
 
n.170
Buda kezét nyujtá hallgatva legottan,
 
n.171
Nem, mintha szavának értené a mélyét,
 
n.172
De mert maga fölött érezte személyét.
 
 
 
n.173
Azt
látja, hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
látja, hogy
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
látja hogy
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
öccse kínálja felesnek,
 
n.174
Hasznot is a harcból, gondolja, keresnek ;
 
n.175
Tennap, igaz, bántá : de hiszen megkérte :
 
n.176
Könnyebb hagynia, mint haragunni érte.
 
 
 
n.177
Valaki már azt is meghozta fülébe,
 
n.178
Öccse hogyan
mordult
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« került »
mordult
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
követek elébe,
 
n.179
Így, lassan, melegebb bizalomra zsendül,
 
n.180
Valamint a holt szén gerjed eleventül.
 
 
 
n.181
Akkor Etel, bátyját fogva erős kézen,
 
n.182
Kereste szemét, hogy az övébe nézzen ;
 
n.183
Buda nyilt tükrébe
odanéz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« belenéz »
odanéz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
e szemnek :
 
n.184
S immár az Etele sátra felé mennek.
 
 
 
n.185
Kiket amint Gyöngyvér sátor alól ketten
n
Jegyzet Ketten, azaz : kettőjöket. így használva már a XVI. századbeli »Adhortatio mulierum« című gúnyversben. »Ha minket isten ketten (kettőnket) összebir.«
 
n.186
Megláta kijőni
nyájas
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hangos »
nyájas
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szeretetben,
 
n.187
Szép nagy barna szemét váltotta nagyobbra
 
n.188
S áll vala, mint bálvány tovanéző szobra.
 
 
 
n.189
Buda is megfordult, hogy visszatekintsen,
 
n.190
És monda nejének : Jöszte velünk, kincsem ;
 
n.191
Tegnap se' valál tán jó
Hilda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hilda
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
öcsédnél,
n
Jegyzet Öcsédnél. Fiatalabb nő az idősbnek öcs. Innen az öcsémasszony is.
 
n.192
Rest asszony! pedig, ím, hármat alig lépnél.
 
 
 
n.193
Reszketsz, tudom azt is, gyermek Aladárért,
 
n.194
Volna fiunk ollyan, te nem adnád árért,
 
n.195
Arany-ezüstér’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Arany-ezüstér’
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Arany ezüstért
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem, az egész világért :
 
n.196
De hiába
esdünk ilyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« esdesz olyan »
[törölt]
«
esdek ama
Beszúrás
»
esdünk ilyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
boldogságért.
 
 
 
n.197
Jer hát, Aladárral magadat
múlassad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
múlassad
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
mulassad
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.198
Ilda unalmát is
mindennap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mivelünk »
mindennap
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
oszlassad ;
 
n.199
Hiszen akár együtt volnál vele mindég :
 
n.200
Te vagy a gazd’asszony, ő szeretett vendég.
 
 
 
n.201
Indult a királyné
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megindula Gyöngyvér »
Indult a királyné
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda e szavára,
 
n.202
Menet mosolyogván
kisebbik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
kissebbik
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
-urára, —
 
n.203
Bár esze megáll, oly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megállt esze hogy mily »
Bár esze megáll, oly
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csoda történt e nap :
 
n.204
Mert elpanaszolta Buda néki tennap.
 
 
 
n.205
Hanem Ilda
semmit nem tud vala ebben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ebből nem tud vala semmit »
semmit nem tud vala ebben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.206
Csak, hogy urát tegnap látta nehéz kedvben.
 
n.207
Most, fia képéhez piros ábrázatját
 
n.208
Lehajtva, mutatta messziről az atyját.
 
 
 
n.209
Mint
rózsabokorbúl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rózsabokorról »
[törölt]
«
rózsabokorból
Beszúrás
»
rózsabokorbul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
riad a madárka,
 
n.210
Szép anyja
öléről fut, fut
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« öléből reppen »
öléről fut, fut
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Aladárka ;
 
n.211
A bokor ott guggol, keble marad tárván,
 
n.212
Kisded szökevényét hű fészkire várván.
 
 
 
n.213
S mint fürjike apró lábait a fűben,
 
n.214
Szaporázza léptét a fiu sürűbben,
 
n.215
Egyenest
apjának
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« atyjának »
apjának
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szalad a szép gyermek,
 
n.216
Gondolja, no mindgyárt az ölében termek.
 
 
 
n.217
De
mikép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« miként »
mikép
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pillangót lebegő csuklyával,
 
n.218
Ugrik elő Gyöngyvér
lepni le
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« meglepni »
lepni le
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csókjával,
 
n.219
Sejti
az a cselt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ez a czélt »
az a cselt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
már és félre csapódik,
 
n.220
Lába tekervényes szaladásra oldik.
 
 
 
n.221
Ángya pedig űzi
hő gerjedelemben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy gerjedelemmel »
hő gerjedelemben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.222
Csókszomja kidűl a nagy fekete szemben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Tüzes, heves arccal, szomjuhozó szemmel »
[törölt]
«
Csókja van a szemben
Beszúrás
»
[törölt]
«
Csókszomja kiül a nagy fekete szemben
Beszúrás
»
Csókszomja kidül a nagy fekete szemben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.223
Ilda kacag tulról könnye szakadtáig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kacag Ilda túlról fia ügyességén »
[törölt]
«
Ilda kacagg túlnan könnye szakadtáig
Beszúrás
»
Ilda kacagg túlról könnye szakadtáig
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.224
S fájó nevetésben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Indul, s nevetésben »
Fájó nevetésben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
S fájó nevetésben
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
elfárad odáig.
 
 
 
n.225
Mire odaért, már biztos menedékből
 
n.226
Mosolyog a gyermek, az atyja öléből ;
 
n.227
Nénje-felé, oldalt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nénjére azonb »
Nénje felé oldalt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ravaszul mosolygott ;
 
n.228
Gyöngyvér komoly arccal rösteli a dolgot.
 
 
 
n.229
Szállsz le hamar onnan! — Ilda fiát feddi —
 
n.230
Rossz gyerek!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Rosz gyermek! »
Rosz gyerek!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
illő ez?
ilyet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ílyet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
cselekedni?
 
n.231
Megköveted mingyár’ szerető nénédet! …
 
n.232
Fogadá a gyermek könnyen a beszédet.
 
 
 
n.233
Célját hogy elérte, nem bánja továbbá,
 
n.234
Hagyja magát tenni béketürő bábbá,
 
n.235
Engedi Gyöngyvérnek oda minden részen
 
n.236
Borítani csókkal — hazavinni kézen.
 
 
 
n.237
Otthon egész estig gyönyörűn mulattak,
 
n.238
Ez nap örömére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Sátorba elérve »
Ez nap örömére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nagy lakozást laktak
 
n.239
Egyben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Együtt »
Egyben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ama két hős, meg a felesége ; —
 
n.240
Buda és Etel közt így lett meg a béke.
 
n
Jegyzet A lap alján: szak 60 280 340
n
Jegyzet Az itteni motívumok láncolatát Négyesy László egyezőnek találta a Dubnici Krónikában Salamon király és a hercegek közt folyt viszály egy részletének előadásával. Mikor együtt bevették Nándorfehérvárt, kegyelmet adtak a foglyoknak. Többen folyamodtak érte Géza herceghez, mint a királyhoz. A sértődött király kárpótlásul a zsákmány felosztásából követelt magának nagyobb részt a hercegek rovására. A görög császár a várvédő besenyők érdekében követeket küldött a herceghez. Ez kiadta összes foglyait. A mellőzött királyt Vid Comes a hercegek ellen ingerelte. »Amint két éles kard nem fér meg egy hüvelyben, ti sem uralkodhattok ketten egy országban.« — A legszervesebb módon fejlődik az összeütközés — írja
Négyesy
Négyesy László
— a megosztott hatalom, a jellemek különbözősége, a tanácsadó szerepe, még példája is azonos. (.B . H. II. én. 83. s.)
Négyesy
Négyesy László
föltette, hogy
Arany
Arany János
észrevette az expozíció tökéletességét s költői előmunkálatokat érzett meg, akár a krónikásét, akár egy elveszett énekét. ( Árpádkori motivumok Buda Halálában, — Philologiai dolgozatok a magyar-német érintkezésekről. Heinrich-emlékkönyv, 17—21. 1.) —
Négyesy
Négyesy László
a Dubnici Krónika elbeszéléseit olvasta, azóta Tolnai Vilmos kimutatta, hogy a költő a Dubnici Krónikát csak a Budai Krónikába átvett részeiben ismerte. ( Egyetemes Philologiai Közlöny, 1906. ) Az eseményt pontosan elmondja a Budai Krónika is, Vid példájával egyben.
 
 
  HETEDIK ÉNEK.  
  A követség.  
 
 
n.1
Követje azonban keleti császárnak
 
n.2
Lőn tiszteletére Etele királynak ;
 
n.3
Ura üdvözlését gyors paripán hozta,
 
n.4
Társaival útján Etelét nyomozta.
 
 
 
n.5
Föl, Mátra hegyébe,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Föl Mátra hegyébe
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Föl, Mátra hegyébe,
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
kalauzzal jöttek,
 
n.6
Csergét,
n
Jegyzet Cserge, sátorféle. Perzsa szó, valamint a sátor is. Emlékíróinknál is fordul elő, ily összetételben: csergesátor.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Cserge, sátorféle. Perzsa szó, valamint a sátor is. Emlékíróinknál is fordul elő, ily összetételben: csergesátor. Olyan, mint a szeszli-szék.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet cserge szavához a lap alján csak így magyarázva: Sátor; a bővebb jegyzet a kézirat végén
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
különállót, a völgyben ütöttek ;
 
n.7
Azután, Budáról se hallva, se kérdve,
 
n.8
Indultak Etelnek a tiszteletére.
 
 
 
n.9
Fényes ajándékot hoztak vala bőven,
 
n.10
Fegyvert is, aranyban gazdagot és kőben,
 
n.11
Pénzt is egész terhet ; rajta van az érték
 
n.12
Ahogy
az erszénnyel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az erszénybe »
[törölt]
«
erszényestül
Beszúrás
»
az erszénnyel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fontszámra kimérték.
 
 
 
n.13
Sátorba nyitottak, engedelem nyervén ;
 
n.14
Szólt az
előljáró
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
elöljáró
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
maga ékes nyelvén ;
 
n.15
Etele a szókat érti vala folyvást ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele (megérti) a szókat érti vala folyvást
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.16
De azért kívánta, magyarázza tolmács.
 
 
 
n.17
Én uram, a császár — amaz
igy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
így
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
beszéle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
beszélle
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
beszéle
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
 
n.18
Küldi ajándékát s üzenetit
véle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
vélle
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
:
 
n.19
Izeni hűségét, tiszta barátságát,
 
n.20
Hívja szövetségre a hunok országát.
 
 
 
n.21
Messzefutó hírét
hallotta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hallotta »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nevednek,
 
n.22
S hogy ura volnál már
az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
az
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ez
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
egész nemzetnek ;
 
n.23
Örömét e dolgon, meghagyta, jelentsék
 
n.24
Szolgái előtted, kívánva szerencsét.
 
 
 
n.25
Nem akar ő, mondja, veled élni hadban,
 
n.26
Akar ő szomszédi kegyes indulatban ;
 
n.27
Vásárt Duna mentén városaiban nyit,
 
n.28
Valahány tenéked tetsző leszen, annyit.
 
 
 
n.29
Rokoni jóvoltát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Sok jó akaratját »
Rokoni jóvoltát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
máskép is ajánlja,
 
n.30
Testvére gyanánt lesz a hunok királya ;
 
n.31
Ajándékban is ő lel gyakori módot ;
 
n.32
Vagy ha talán kérnél esztendei zsoldot —
 
 
 
n.33
Adaját megadná, (szavait cseréli,
n
Jegyzet 32–33. sor: A zsold vagy adó elnevezés szembeállításáról
Thierry
Thierry Amadé
nél olvashatni, hogy II. Theodosius évi 350 font aranyat fizetett Rofnak segélypénzül, mit Rof adónak vett, a császár zsoldnak magyarázta.
 
n.34
Átszúrván Etele szemének az éli ;)
 
n.35
Fegyvert birodalma részére ha fognál,
 
n.36
Hírben, nyereségben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hirrel, nyereséggel »
Hirben, nyereségben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tőle gyarapodnál.
 
 
 
n.37
Hallá közelebbről
hadad összes költét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hadaid felköltét »
hadad összes költét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.38
Mellyel a
szomszédok füleit megtöltéd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szomszédság füleit betöltéd »
szomszédok füleit megtöltéd
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.39
Nem tudja, ki ellen nagy sereged készül ;
 
n.40
De követségünkben, halld, mit izén részül :
 
 
 
n.41
Ország a tiéddel megy amott hosszába',
 
n.42
Jobbkézre melyet hágy a lefutó Száva :
 
n.43
Népe, az illirség, s ki lakik az
helyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
hellyen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.44
Felzendült uram és az ő urok ellen.
 
 
 
n.45
Császár letapodná fejőket egy topban,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Császár letöretné pulya lázongásuk, »
Császár letapodná fejőket egy topban,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.46
De hada másutt kell, mindenfele jobban ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Csak hada ne lenne elfoglalva másutt. »
De hada másutt kell, mindenfele jobban ;
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.47
S gondjai hit dolgán éj-nap betegednek,
 
n.48
Máglyára menendő van annyi eretnek.
 
 
 
n.49
Ha hát — ez uramnak üzeneti hozzád —
 
n.50
Kész engedelemre pártosait hoznád :
 
n.51
Ebből te is, ő is, vonnál nyereséget ;
 
n.52
Megbízva mi jöttünk ezen alku végett. —
 
 
 
n.53
Követek szavát így Etele megérté ;
 
n.54
Buda királynál ha voltak-e már? kérdé ;
 
n.55
S miután a szólnok választ ada nemmel,
 
n.56
Így feddi, keményen összekapott szemmel ;
 
 
 
n.57
Tudnia császárnak illő, s követének,
 
n.58
Valamíg a
húnok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
hunok
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
fejedelmi élnek ;
 
n.59
Senkise' hallá még Buda király holtát,
 
n.60
Legfelyül intézi hunok összes dolgát.
 
 
 
n.61
No tehát őhozzá
mentek ezen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ménjetek ez »
mentek ezen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nyomban,
 
n.62
Ajándékkal is őt kéritek azonban ;
 
n.63
Magam is ott lészek, ami engem illet,
 
n.64
Társa levéli, hű kard az oldala mellett.
 
 
 
n.65
Erre lehajolván a követek mélyen,
 
n.66
Szabad-e, az első kéri, hogy beszéljen?
 
n.67
S miután a király engedte,
joházva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
juházva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
joházva
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
:
n
Jegyzet Johádzik, a fentebbi joh szótul, annyi, mintha szivedzik, szivedezik volna : azaz enyhül, engesztelődig. E származtatást méltóbbnak tartom, mint juhászodik, (mert a juhász szelid ember!) annyival inkább, mert vidékemen a nép nem mondja : juhászodik, hanem juhádzik, vagy juházik, ami nyilván más eredetre utal. (A szekér juha is hihetően joha volt, belrésze.)
 
n.68
Csendesen így szólott
halkal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
halkal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
halkkal
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
magyarázva :
 
 
 
n.69
Buda királlyal — mond — ebbe’ közünk semmi.
 
n.70
Császár Eteléhez parancsola menni.
 
n.71
Célt sehol, úgy mondá, ha nála nem érünk ;
 
n.72
Vele nem férkezvén, inkább hazatérünk.
 
 
 
n.73
Ki
fogóznék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
fogódznél
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
fogóznék
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
, úgymond, töveszakadt ághoz?
 
n.74
Omló hegyi kőhöz,
kövi gyér indákhoz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csenevész plántákhoz »
kövi gyér indákhoz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
? —
 
n.75
Buda már volt, ami. Etele a »lészen«.
 
n.76
Bocsáss meg, uram, hogy kimondtam egészen.
 
 
 
n.77
Etele az ily szót látszik vala unni,
 
n.78
Mégis szíve szerént nem bírt haragunni ;
 
n.79
Ellenes indúlat percenetig vívja ;
 
n.80
Jőjenek — igy végzé — mikor ismét hívja. —
 
 
 
n.81
Maga pedig mén vén Buda hőshöz
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
,
 
n.82
Jöttire a bátyja megfordula
háttal,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
háttal,
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.83
S hogy szólani kezde, akkor is az görbén
 
n.84
A semmibe nézett, és monda kitörvén :
 
 
 
n.85
De minek futsz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Minek is jősz »
De minek futsz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hozzám, dicsekedni ezzel?
 
n.86
Gőgös Etel, látom, mily célra törekszel!
 
n.87
Követek dolgában mit tudok én tenni! …
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Követ ajándékát nem fogom elvenni »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.88
Nem vagyok én társad, nem vagyok én semmi.
 
 
 
n.89
Oh! bár e világon élve ne is járnék,
 
n.90
Látni magam' fogytát, mint
reggeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elfogy az »
[törölt]
«
délben az
Beszúrás
»
[törölt]
«
reggel az
Beszúrás
»
reggeli
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
árnyék ;
 
n.91
Hadd nyelne be mindent, nosza csak hadd falna,
 
n.92
Kinek egy hörpentés a világ hatalma!
 
 
 
n.93
Itt nézem, aléltan, türelemmel, békén ;
 
n.94
S kérdem fölijedve : én vagyok-e még én?
 
n.95
Ha! vagy az a más ült helyibe az énnek?
 
n.96
Lettem örökömben hazajáró lélek?
 
 
 
n.97
De azért se! mondom. Én mondom : azért se!
 
n.98
Ollyat riadok, hogy mindenki megértse :
 
n.99
Jogomat kívánom, eskü
szerént
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
szerint
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szerént
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
. Vagy — vagy! …
 
n.100
Máskép szakad a húr : ami valál, az vagy.
 
 
 
n.101
Felforra Etelnek hirtelen a vére,
 
n.102
Zúgó patakokban ömlött a fejére ;
 
n.103
Mint malom örvényzett két füle, — s az ajka
 
n.104
Reszket vala kissé, meg a szó is rajta :
 
 
 
n.105
Eszeveszett, hallgass ; vízeszü, oktalan,
 
n.106
Gyáva, gyanús lelkű, pulya, boldogtalan!
 
n.107
Mintha nekem járni volna okom görbén,
 
n.108
Ha kaján elmével hitemet megtörném!
 
 
 
n.109
Mi vagy te?… aszott fű pelyhe az út mellett,
 
n.110
Gyönge akaratom neki a lehellett! …
 
n.111
Akarom : volt, nincs … majd! — Ezzel mene gyorsan,
 
n.112
Mint mikor az égnek villámtüze harsan.
 
 
 
n.113
Követeket
mingyár' küldi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« mindjárt küldi »
minjár' külde
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mingyár' küldi
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Etellakra,
 
n.114
Ott udvara lévén, fejedelmi lakja ;
 
n.115
Küldi kalaúznak gyors ménü futárját ;
 
n.116
Jó gondviselésben, alkura, ott várják.
 
 
 
n.117
Maga bús felhőkint hömpölyög és zordon ;
 
n.118
Köde haragjának esik
az-nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
 
az-nap
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
az nap
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
folyton,
 
n.119
Estefelé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
Este felé
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Estefelé
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tisztul. Kezd szállni magába,
 
n.120
Reggel mene önként Buda sátorába :
 
 
 
n.121
Bátya! tüzes voltam, mert marcona voltál,
 
n.122
Rettenetes váddal iszonyún vádoltál :
 
n.123
Jöttem kezet adni s kérni, feledségre,
 
n.124
Hanem a beszédem halljad előbb végre.
 
 
 
n.125
Igazságtalanúl engem itélsz abban,
 
n.126
Hogy irántad volnék
ravasz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gonosz »
ravasz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
indulatban!
 
n.127
Követek hibáját magam is feddettem, —
 
n.128
Ők még se'
akarván, én
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
akarván én
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
akarván, én
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
ide siettem.
 
 
 
n.129
Császár, igaz, őket hozzád nem utalta,
 
n.130
Egyenest énhozzám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Egyenesen hozzám »
Egyenest énhozzám
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jőni parancsolta :
 
n.131
Tán mivel én a had folyamát intézem ; —
 
n.132
Akárhogy akármint : benne semmi részem.
 
 
 
n.133
Ajándékot is ők valamennyit hoztak,
 
n.134
Én kétfele raktam jó-eleve aztat,
 
n.135
Sátromban azóta
telezetten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« felezetten »
[törölt]
«
illetetlen
Beszúrás
»
felezetlen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
áll az :
 
n.136
Én voltam az osztó : te jövel és válassz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Én tettem az osztályt, te jer oda »
[törölt]
«
Én két fele raktam (mé rtem)—
Beszúrás
»
[törölt]
«
Én becsüjét szabtam
Beszúrás
»
Két részre becsültem
Beszúrás
[törölt]
«
Én a becsűt tettem
Beszúrás
»
Én voltam az osztó : te jövel és válassz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
 
 
n.137
Vagy te felezd újból, s nekem add válaszra.
n
Jegyzet Válasz. Nemcsak felelet (ez a régieknél: választ), vagy elválasztó valami, hanem választás is. (L. Szabó D. »Kisded szótár.«)
 
n.138
De nem ennyi, testvér, e követség haszna,
 
n.139
Nem arany és a
kő, mely
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
kő, mely
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« , »
mely
n
Jegyzet (a vessző kikaparva)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
becsesebb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« becsesebb »
ragyogóbb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
becsesebb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
annál :
 
n.140
Drágább e szövetség kőnél meg aranynál.
 
 
 
n.141
Kincs van elég, vagy lesz mindenkor a hadban,
 
n.142
Hanem ily szerződés ára-megadhatlan :
 
n.143
Omló birodalmat jobb védeni néppel,
 
n.144
Hogysem erőfogytig hadakozni éppel.
 
 
 
n.145
Ki rám szorul egyszer, az köteles szolgám,
 
n.146
Kényemre azontul fordítok a dolgán ;
 
n.147
Ki az én erőmön szokta meg a járást,
 
n.148
Nem tud maga lábán, elesik mindjárást.
 
 
 
n.149
Vádolsz, hatalomra vagyok igen
kapzsi!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
kapzsi!
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kapzsi :
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.150
Ugy van, de az ok nem köznép hiu tapsi :
 
n.151
Akarom, terjedjen húnok birodalma,
 
n.152
Gyökereit más földre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« Gyökerét nagy messzi »
[törölt]
«
Gyökerét száz ágon
Beszúrás
»
Gyökerét más földre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Gyökerit más földre
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bocsássa hatalma.
 
 
 
n.153
Hatalom, mint a víz, vagy apad, vagy árad,
 
n.154
Soha középszerben tespedve nem állhat ;
 
n.155
Ország, ha erőtlen növekedni, már fogy —
 
n.156
Nyakadba is omlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S nyakadba leomlik »
Nyakadba is omlik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, támasszad akárhogy.
 
 
 
n.157
Császár dolgait én, kémek után, hallom :
 
n.158
Azért követekkel szerződni javallom ;
 
n.159
Teszem is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Teszem is
n
Jegyzet (alá volt húzva, aztán kivakarva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
… de, bátya, ne az ellenedre!
 
n.160
Testvér,
addsza kezed'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
addsza kezed'
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
adsza kezed
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kezed' józan feleletre!
 
 
 
n.161
Hiszen, ha egyéb nem, a nyereség
volna :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
volna :
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
volna,
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.162
Szorítom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Szorítom
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Szoritom
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a császárt éventi adóra,
 
n.163
Meg, hogy az
ifjú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
ifjú
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ifju
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
nép törődik a hadnak,
 
n.164
Zsákmánnyal is onnan kiki gazdagodnak.
 
 
 
n.165
No hát, az okos szón engedve tanácsod,
 
n.166
Akaratom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Akaratom
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
légyen a te
megbízásod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
megbízásod
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.167
Ne mondja, ki látja : vér dacol a vérnek :
 
n.168
Etele és Buda együve nem férnek.
 
 
 
n.169
Így szóla, erővel, de azér’ nyugottan.
 
n.170
Buda kezét nyujtá hallgatva legottan,
 
n.171
Nem, mintha szavának értené a mélyét,
 
n.172
De mert maga fölött érezte személyét.
 
 
 
n.173
Azt
látja, hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
látja, hogy
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
látja hogy
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
öccse kínálja felesnek,
 
n.174
Hasznot is a harcból, gondolja, keresnek ;
 
n.175
Tennap, igaz, bántá : de hiszen megkérte :
 
n.176
Könnyebb hagynia, mint haragunni érte.
 
 
 
n.177
Valaki már azt is meghozta fülébe,
 
n.178
Öccse hogyan
mordult
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« került »
mordult
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
követek elébe,
 
n.179
Így, lassan, melegebb bizalomra zsendül,
 
n.180
Valamint a holt szén gerjed eleventül.
 
 
 
n.181
Akkor Etel, bátyját fogva erős kézen,
 
n.182
Kereste szemét, hogy az övébe nézzen ;
 
n.183
Buda nyilt tükrébe
odanéz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« belenéz »
odanéz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
e szemnek :
 
n.184
S immár az Etele sátra felé mennek.
 
 
 
n.185
Kiket amint Gyöngyvér sátor alól ketten
n
Jegyzet Ketten, azaz : kettőjöket. így használva már a XVI. századbeli »Adhortatio mulierum« című gúnyversben. »Ha minket isten ketten (kettőnket) összebir.«
 
n.186
Megláta kijőni
nyájas
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hangos »
nyájas
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szeretetben,
 
n.187
Szép nagy barna szemét váltotta nagyobbra
 
n.188
S áll vala, mint bálvány tovanéző szobra.
 
 
 
n.189
Buda is megfordult, hogy visszatekintsen,
 
n.190
És monda nejének : Jöszte velünk, kincsem ;
 
n.191
Tegnap se' valál tán jó
Hilda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hilda
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
öcsédnél,
n
Jegyzet Öcsédnél. Fiatalabb nő az idősbnek öcs. Innen az öcsémasszony is.
 
n.192
Rest asszony! pedig, ím, hármat alig lépnél.
 
 
 
n.193
Reszketsz, tudom azt is, gyermek Aladárért,
 
n.194
Volna fiunk ollyan, te nem adnád árért,
 
n.195
Arany-ezüstér’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Arany-ezüstér’
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Arany ezüstért
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem, az egész világért :
 
n.196
De hiába
esdünk ilyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« esdesz olyan »
[törölt]
«
esdek ama
Beszúrás
»
esdünk ilyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
boldogságért.
 
 
 
n.197
Jer hát, Aladárral magadat
múlassad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
múlassad
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
mulassad
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.198
Ilda unalmát is
mindennap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mivelünk »
mindennap
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
oszlassad ;
 
n.199
Hiszen akár együtt volnál vele mindég :
 
n.200
Te vagy a gazd’asszony, ő szeretett vendég.
 
 
 
n.201
Indult a királyné
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megindula Gyöngyvér »
Indult a királyné
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda e szavára,
 
n.202
Menet mosolyogván
kisebbik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
kissebbik
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
-urára, —
 
n.203
Bár esze megáll, oly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megállt esze hogy mily »
Bár esze megáll, oly
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csoda történt e nap :
 
n.204
Mert elpanaszolta Buda néki tennap.
 
 
 
n.205
Hanem Ilda
semmit nem tud vala ebben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ebből nem tud vala semmit »
semmit nem tud vala ebben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.206
Csak, hogy urát tegnap látta nehéz kedvben.
 
n.207
Most, fia képéhez piros ábrázatját
 
n.208
Lehajtva, mutatta messziről az atyját.
 
 
 
n.209
Mint
rózsabokorbúl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rózsabokorról »
[törölt]
«
rózsabokorból
Beszúrás
»
rózsabokorbul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
riad a madárka,
 
n.210
Szép anyja
öléről fut, fut
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« öléből reppen »
öléről fut, fut
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Aladárka ;
 
n.211
A bokor ott guggol, keble marad tárván,
 
n.212
Kisded szökevényét hű fészkire várván.
 
 
 
n.213
S mint fürjike apró lábait a fűben,
 
n.214
Szaporázza léptét a fiu sürűbben,
 
n.215
Egyenest
apjának
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« atyjának »
apjának
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szalad a szép gyermek,
 
n.216
Gondolja, no mindgyárt az ölében termek.
 
 
 
n.217
De
mikép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« miként »
mikép
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pillangót lebegő csuklyával,
 
n.218
Ugrik elő Gyöngyvér
lepni le
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« meglepni »
lepni le
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csókjával,
 
n.219
Sejti
az a cselt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ez a czélt »
az a cselt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
már és félre csapódik,
 
n.220
Lába tekervényes szaladásra oldik.
 
 
 
n.221
Ángya pedig űzi
hő gerjedelemben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy gerjedelemmel »
hő gerjedelemben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.222
Csókszomja kidűl a nagy fekete szemben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Tüzes, heves arccal, szomjuhozó szemmel »
[törölt]
«
Csókja van a szemben
Beszúrás
»
[törölt]
«
Csókszomja kiül a nagy fekete szemben
Beszúrás
»
Csókszomja kidül a nagy fekete szemben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.223
Ilda kacag tulról könnye szakadtáig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kacag Ilda túlról fia ügyességén »
[törölt]
«
Ilda kacagg túlnan könnye szakadtáig
Beszúrás
»
Ilda kacagg túlról könnye szakadtáig
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.224
S fájó nevetésben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Indul, s nevetésben »
Fájó nevetésben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
S fájó nevetésben
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
elfárad odáig.
 
 
 
n.225
Mire odaért, már biztos menedékből
 
n.226
Mosolyog a gyermek, az atyja öléből ;
 
n.227
Nénje-felé, oldalt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nénjére azonb »
Nénje felé oldalt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ravaszul mosolygott ;
 
n.228
Gyöngyvér komoly arccal rösteli a dolgot.
 
 
 
n.229
Szállsz le hamar onnan! — Ilda fiát feddi —
 
n.230
Rossz gyerek!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Rosz gyermek! »
Rosz gyerek!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
illő ez?
ilyet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ílyet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
cselekedni?
 
n.231
Megköveted mingyár’ szerető nénédet! …
 
n.232
Fogadá a gyermek könnyen a beszédet.
 
 
 
n.233
Célját hogy elérte, nem bánja továbbá,
 
n.234
Hagyja magát tenni béketürő bábbá,
 
n.235
Engedi Gyöngyvérnek oda minden részen
 
n.236
Borítani csókkal — hazavinni kézen.
 
 
 
n.237
Otthon egész estig gyönyörűn mulattak,
 
n.238
Ez nap örömére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Sátorba elérve »
Ez nap örömére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nagy lakozást laktak
 
n.239
Egyben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Együtt »
Egyben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ama két hős, meg a felesége ; —
 
n.240
Buda és Etel közt így lett meg a béke.
 
n
Jegyzet A lap alján: szak 60 280 340
n
Jegyzet Az itteni motívumok láncolatát Négyesy László egyezőnek találta a Dubnici Krónikában Salamon király és a hercegek közt folyt viszály egy részletének előadásával. Mikor együtt bevették Nándorfehérvárt, kegyelmet adtak a foglyoknak. Többen folyamodtak érte Géza herceghez, mint a királyhoz. A sértődött király kárpótlásul a zsákmány felosztásából követelt magának nagyobb részt a hercegek rovására. A görög császár a várvédő besenyők érdekében követeket küldött a herceghez. Ez kiadta összes foglyait. A mellőzött királyt Vid Comes a hercegek ellen ingerelte. »Amint két éles kard nem fér meg egy hüvelyben, ti sem uralkodhattok ketten egy országban.« — A legszervesebb módon fejlődik az összeütközés — írja
Négyesy
Négyesy László
— a megosztott hatalom, a jellemek különbözősége, a tanácsadó szerepe, még példája is azonos. (.B . H. II. én. 83. s.)
Négyesy
Négyesy László
föltette, hogy
Arany
Arany János
észrevette az expozíció tökéletességét s költői előmunkálatokat érzett meg, akár a krónikásét, akár egy elveszett énekét. ( Árpádkori motivumok Buda Halálában, — Philologiai dolgozatok a magyar-német érintkezésekről. Heinrich-emlékkönyv, 17—21. 1.) —
Négyesy
Négyesy László
a Dubnici Krónika elbeszéléseit olvasta, azóta Tolnai Vilmos kimutatta, hogy a költő a Dubnici Krónikát csak a Budai Krónikába átvett részeiben ismerte. ( Egyetemes Philologiai Közlöny, 1906. ) Az eseményt pontosan elmondja a Budai Krónika is, Vid példájával egyben.
 
 
  HETEDIK ÉNEK.  
  A követség.  
 
 
n.1
Követje azonban keleti császárnak
 
n.2
Lőn tiszteletére Etele királynak ;
 
n.3
Ura üdvözlését gyors paripán hozta,
 
n.4
Társaival útján Etelét nyomozta.
 
 
 
n.5
Föl, Mátra hegyébe,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Föl Mátra hegyébe
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Föl, Mátra hegyébe,
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
kalauzzal jöttek,
 
n.6
Csergét,
n
Jegyzet Cserge, sátorféle. Perzsa szó, valamint a sátor is. Emlékíróinknál is fordul elő, ily összetételben: csergesátor.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Cserge, sátorféle. Perzsa szó, valamint a sátor is. Emlékíróinknál is fordul elő, ily összetételben: csergesátor. Olyan, mint a szeszli-szék.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet cserge szavához a lap alján csak így magyarázva: Sátor; a bővebb jegyzet a kézirat végén
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
különállót, a völgyben ütöttek ;
 
n.7
Azután, Budáról se hallva, se kérdve,
 
n.8
Indultak Etelnek a tiszteletére.
 
 
 
n.9
Fényes ajándékot hoztak vala bőven,
 
n.10
Fegyvert is, aranyban gazdagot és kőben,
 
n.11
Pénzt is egész terhet ; rajta van az érték
 
n.12
Ahogy
az erszénnyel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az erszénybe »
[törölt]
«
erszényestül
Beszúrás
»
az erszénnyel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fontszámra kimérték.
 
 
 
n.13
Sátorba nyitottak, engedelem nyervén ;
 
n.14
Szólt az
előljáró
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
elöljáró
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
maga ékes nyelvén ;
 
n.15
Etele a szókat érti vala folyvást ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele (megérti) a szókat érti vala folyvást
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.16
De azért kívánta, magyarázza tolmács.
 
 
 
n.17
Én uram, a császár — amaz
igy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
így
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
beszéle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
beszélle
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
beszéle
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
 
n.18
Küldi ajándékát s üzenetit
véle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
vélle
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
:
 
n.19
Izeni hűségét, tiszta barátságát,
 
n.20
Hívja szövetségre a hunok országát.
 
 
 
n.21
Messzefutó hírét
hallotta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hallotta »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nevednek,
 
n.22
S hogy ura volnál már
az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
az
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ez
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
egész nemzetnek ;
 
n.23
Örömét e dolgon, meghagyta, jelentsék
 
n.24
Szolgái előtted, kívánva szerencsét.
 
 
 
n.25
Nem akar ő, mondja, veled élni hadban,
 
n.26
Akar ő szomszédi kegyes indulatban ;
 
n.27
Vásárt Duna mentén városaiban nyit,
 
n.28
Valahány tenéked tetsző leszen, annyit.
 
 
 
n.29
Rokoni jóvoltát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Sok jó akaratját »
Rokoni jóvoltát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
máskép is ajánlja,
 
n.30
Testvére gyanánt lesz a hunok királya ;
 
n.31
Ajándékban is ő lel gyakori módot ;
 
n.32
Vagy ha talán kérnél esztendei zsoldot —
 
 
 
n.33
Adaját megadná, (szavait cseréli,
n
Jegyzet 32–33. sor: A zsold vagy adó elnevezés szembeállításáról
Thierry
Thierry Amadé
nél olvashatni, hogy II. Theodosius évi 350 font aranyat fizetett Rofnak segélypénzül, mit Rof adónak vett, a császár zsoldnak magyarázta.
 
n.34
Átszúrván Etele szemének az éli ;)
 
n.35
Fegyvert birodalma részére ha fognál,
 
n.36
Hírben, nyereségben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hirrel, nyereséggel »
Hirben, nyereségben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tőle gyarapodnál.
 
 
 
n.37
Hallá közelebbről
hadad összes költét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hadaid felköltét »
hadad összes költét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.38
Mellyel a
szomszédok füleit megtöltéd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szomszédság füleit betöltéd »
szomszédok füleit megtöltéd
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.39
Nem tudja, ki ellen nagy sereged készül ;
 
n.40
De követségünkben, halld, mit izén részül :
 
 
 
n.41
Ország a tiéddel megy amott hosszába',
 
n.42
Jobbkézre melyet hágy a lefutó Száva :
 
n.43
Népe, az illirség, s ki lakik az
helyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
hellyen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.44
Felzendült uram és az ő urok ellen.
 
 
 
n.45
Császár letapodná fejőket egy topban,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Császár letöretné pulya lázongásuk, »
Császár letapodná fejőket egy topban,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.46
De hada másutt kell, mindenfele jobban ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Csak hada ne lenne elfoglalva másutt. »
De hada másutt kell, mindenfele jobban ;
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.47
S gondjai hit dolgán éj-nap betegednek,
 
n.48
Máglyára menendő van annyi eretnek.
 
 
 
n.49
Ha hát — ez uramnak üzeneti hozzád —
 
n.50
Kész engedelemre pártosait hoznád :
 
n.51
Ebből te is, ő is, vonnál nyereséget ;
 
n.52
Megbízva mi jöttünk ezen alku végett. —
 
 
 
n.53
Követek szavát így Etele megérté ;
 
n.54
Buda királynál ha voltak-e már? kérdé ;
 
n.55
S miután a szólnok választ ada nemmel,
 
n.56
Így feddi, keményen összekapott szemmel ;
 
 
 
n.57
Tudnia császárnak illő, s követének,
 
n.58
Valamíg a
húnok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
hunok
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
fejedelmi élnek ;
 
n.59
Senkise' hallá még Buda király holtát,
 
n.60
Legfelyül intézi hunok összes dolgát.
 
 
 
n.61
No tehát őhozzá
mentek ezen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ménjetek ez »
mentek ezen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nyomban,
 
n.62
Ajándékkal is őt kéritek azonban ;
 
n.63
Magam is ott lészek, ami engem illet,
 
n.64
Társa levéli, hű kard az oldala mellett.
 
 
 
n.65
Erre lehajolván a követek mélyen,
 
n.66
Szabad-e, az első kéri, hogy beszéljen?
 
n.67
S miután a király engedte,
joházva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
juházva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
joházva
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
:
n
Jegyzet Johádzik, a fentebbi joh szótul, annyi, mintha szivedzik, szivedezik volna : azaz enyhül, engesztelődig. E származtatást méltóbbnak tartom, mint juhászodik, (mert a juhász szelid ember!) annyival inkább, mert vidékemen a nép nem mondja : juhászodik, hanem juhádzik, vagy juházik, ami nyilván más eredetre utal. (A szekér juha is hihetően joha volt, belrésze.)
 
n.68
Csendesen így szólott
halkal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
halkal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
halkkal
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
magyarázva :
 
 
 
n.69
Buda királlyal — mond — ebbe’ közünk semmi.
 
n.70
Császár Eteléhez parancsola menni.
 
n.71
Célt sehol, úgy mondá, ha nála nem érünk ;
 
n.72
Vele nem férkezvén, inkább hazatérünk.
 
 
 
n.73
Ki
fogóznék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
fogódznél
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
fogóznék
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
, úgymond, töveszakadt ághoz?
 
n.74
Omló hegyi kőhöz,
kövi gyér indákhoz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csenevész plántákhoz »
kövi gyér indákhoz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
? —
 
n.75
Buda már volt, ami. Etele a »lészen«.
 
n.76
Bocsáss meg, uram, hogy kimondtam egészen.
 
 
 
n.77
Etele az ily szót látszik vala unni,
 
n.78
Mégis szíve szerént nem bírt haragunni ;
 
n.79
Ellenes indúlat percenetig vívja ;
 
n.80
Jőjenek — igy végzé — mikor ismét hívja. —
 
 
 
n.81
Maga pedig mén vén Buda hőshöz
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
,
 
n.82
Jöttire a bátyja megfordula
háttal,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
háttal,
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.83
S hogy szólani kezde, akkor is az görbén
 
n.84
A semmibe nézett, és monda kitörvén :
 
 
 
n.85
De minek futsz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Minek is jősz »
De minek futsz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hozzám, dicsekedni ezzel?
 
n.86
Gőgös Etel, látom, mily célra törekszel!
 
n.87
Követek dolgában mit tudok én tenni! …
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Követ ajándékát nem fogom elvenni »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.88
Nem vagyok én társad, nem vagyok én semmi.
 
 
 
n.89
Oh! bár e világon élve ne is járnék,
 
n.90
Látni magam' fogytát, mint
reggeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elfogy az »
[törölt]
«
délben az
Beszúrás
»
[törölt]
«
reggel az
Beszúrás
»
reggeli
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
árnyék ;
 
n.91
Hadd nyelne be mindent, nosza csak hadd falna,
 
n.92
Kinek egy hörpentés a világ hatalma!
 
 
 
n.93
Itt nézem, aléltan, türelemmel, békén ;
 
n.94
S kérdem fölijedve : én vagyok-e még én?
 
n.95
Ha! vagy az a más ült helyibe az énnek?
 
n.96
Lettem örökömben hazajáró lélek?
 
 
 
n.97
De azért se! mondom. Én mondom : azért se!
 
n.98
Ollyat riadok, hogy mindenki megértse :
 
n.99
Jogomat kívánom, eskü
szerént
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
szerint
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szerént
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
. Vagy — vagy! …
 
n.100
Máskép szakad a húr : ami valál, az vagy.
 
 
 
n.101
Felforra Etelnek hirtelen a vére,
 
n.102
Zúgó patakokban ömlött a fejére ;
 
n.103
Mint malom örvényzett két füle, — s az ajka
 
n.104
Reszket vala kissé, meg a szó is rajta :
 
 
 
n.105
Eszeveszett, hallgass ; vízeszü, oktalan,
 
n.106
Gyáva, gyanús lelkű, pulya, boldogtalan!
 
n.107
Mintha nekem járni volna okom görbén,
 
n.108
Ha kaján elmével hitemet megtörném!
 
 
 
n.109
Mi vagy te?… aszott fű pelyhe az út mellett,
 
n.110
Gyönge akaratom neki a lehellett! …
 
n.111
Akarom : volt, nincs … majd! — Ezzel mene gyorsan,
 
n.112
Mint mikor az égnek villámtüze harsan.
 
 
 
n.113
Követeket
mingyár' küldi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« mindjárt küldi »
minjár' külde
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mingyár' küldi
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Etellakra,
 
n.114
Ott udvara lévén, fejedelmi lakja ;
 
n.115
Küldi kalaúznak gyors ménü futárját ;
 
n.116
Jó gondviselésben, alkura, ott várják.
 
 
 
n.117
Maga bús felhőkint hömpölyög és zordon ;
 
n.118
Köde haragjának esik
az-nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
 
az-nap
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
az nap
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
folyton,
 
n.119
Estefelé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
Este felé
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Estefelé
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tisztul. Kezd szállni magába,
 
n.120
Reggel mene önként Buda sátorába :
 
 
 
n.121
Bátya! tüzes voltam, mert marcona voltál,
 
n.122
Rettenetes váddal iszonyún vádoltál :
 
n.123
Jöttem kezet adni s kérni, feledségre,
 
n.124
Hanem a beszédem halljad előbb végre.
 
 
 
n.125
Igazságtalanúl engem itélsz abban,
 
n.126
Hogy irántad volnék
ravasz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gonosz »
ravasz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
indulatban!
 
n.127
Követek hibáját magam is feddettem, —
 
n.128
Ők még se'
akarván, én
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
akarván én
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
akarván, én
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
ide siettem.
 
 
 
n.129
Császár, igaz, őket hozzád nem utalta,
 
n.130
Egyenest énhozzám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Egyenesen hozzám »
Egyenest énhozzám
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jőni parancsolta :
 
n.131
Tán mivel én a had folyamát intézem ; —
 
n.132
Akárhogy akármint : benne semmi részem.
 
 
 
n.133
Ajándékot is ők valamennyit hoztak,
 
n.134
Én kétfele raktam jó-eleve aztat,
 
n.135
Sátromban azóta
telezetten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« felezetten »
[törölt]
«
illetetlen
Beszúrás
»
felezetlen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
áll az :
 
n.136
Én voltam az osztó : te jövel és válassz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Én tettem az osztályt, te jer oda »
[törölt]
«
Én két fele raktam (mé rtem)—
Beszúrás
»
[törölt]
«
Én becsüjét szabtam
Beszúrás
»
Két részre becsültem
Beszúrás
[törölt]
«
Én a becsűt tettem
Beszúrás
»
Én voltam az osztó : te jövel és válassz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
 
 
n.137
Vagy te felezd újból, s nekem add válaszra.
n
Jegyzet Válasz. Nemcsak felelet (ez a régieknél: választ), vagy elválasztó valami, hanem választás is. (L. Szabó D. »Kisded szótár.«)
 
n.138
De nem ennyi, testvér, e követség haszna,
 
n.139
Nem arany és a
kő, mely
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
kő, mely
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« , »
mely
n
Jegyzet (a vessző kikaparva)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
becsesebb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« becsesebb »
ragyogóbb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
becsesebb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
annál :
 
n.140
Drágább e szövetség kőnél meg aranynál.
 
 
 
n.141
Kincs van elég, vagy lesz mindenkor a hadban,
 
n.142
Hanem ily szerződés ára-megadhatlan :
 
n.143
Omló birodalmat jobb védeni néppel,
 
n.144
Hogysem erőfogytig hadakozni éppel.
 
 
 
n.145
Ki rám szorul egyszer, az köteles szolgám,
 
n.146
Kényemre azontul fordítok a dolgán ;
 
n.147
Ki az én erőmön szokta meg a járást,
 
n.148
Nem tud maga lábán, elesik mindjárást.
 
 
 
n.149
Vádolsz, hatalomra vagyok igen
kapzsi!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
kapzsi!
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kapzsi :
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.150
Ugy van, de az ok nem köznép hiu tapsi :
 
n.151
Akarom, terjedjen húnok birodalma,
 
n.152
Gyökereit más földre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« Gyökerét nagy messzi »
[törölt]
«
Gyökerét száz ágon
Beszúrás
»
Gyökerét más földre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Gyökerit más földre
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bocsássa hatalma.
 
 
 
n.153
Hatalom, mint a víz, vagy apad, vagy árad,
 
n.154
Soha középszerben tespedve nem állhat ;
 
n.155
Ország, ha erőtlen növekedni, már fogy —
 
n.156
Nyakadba is omlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S nyakadba leomlik »
Nyakadba is omlik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, támasszad akárhogy.
 
 
 
n.157
Császár dolgait én, kémek után, hallom :
 
n.158
Azért követekkel szerződni javallom ;
 
n.159
Teszem is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Teszem is
n
Jegyzet (alá volt húzva, aztán kivakarva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
… de, bátya, ne az ellenedre!
 
n.160
Testvér,
addsza kezed'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
addsza kezed'
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
adsza kezed
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kezed' józan feleletre!
 
 
 
n.161
Hiszen, ha egyéb nem, a nyereség
volna :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
volna :
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
volna,
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.162
Szorítom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Szorítom
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Szoritom
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a császárt éventi adóra,
 
n.163
Meg, hogy az
ifjú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
ifjú
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ifju
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
nép törődik a hadnak,
 
n.164
Zsákmánnyal is onnan kiki gazdagodnak.
 
 
 
n.165
No hát, az okos szón engedve tanácsod,
 
n.166
Akaratom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Akaratom
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
légyen a te
megbízásod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
megbízásod
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.167
Ne mondja, ki látja : vér dacol a vérnek :
 
n.168
Etele és Buda együve nem férnek.
 
 
 
n.169
Így szóla, erővel, de azér’ nyugottan.
 
n.170
Buda kezét nyujtá hallgatva legottan,
 
n.171
Nem, mintha szavának értené a mélyét,
 
n.172
De mert maga fölött érezte személyét.
 
 
 
n.173
Azt
látja, hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
látja, hogy
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
látja hogy
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
öccse kínálja felesnek,
 
n.174
Hasznot is a harcból, gondolja, keresnek ;
 
n.175
Tennap, igaz, bántá : de hiszen megkérte :
 
n.176
Könnyebb hagynia, mint haragunni érte.
 
 
 
n.177
Valaki már azt is meghozta fülébe,
 
n.178
Öccse hogyan
mordult
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« került »
mordult
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
követek elébe,
 
n.179
Így, lassan, melegebb bizalomra zsendül,
 
n.180
Valamint a holt szén gerjed eleventül.
 
 
 
n.181
Akkor Etel, bátyját fogva erős kézen,
 
n.182
Kereste szemét, hogy az övébe nézzen ;
 
n.183
Buda nyilt tükrébe
odanéz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« belenéz »
odanéz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
e szemnek :
 
n.184
S immár az Etele sátra felé mennek.
 
 
 
n.185
Kiket amint Gyöngyvér sátor alól ketten
n
Jegyzet Ketten, azaz : kettőjöket. így használva már a XVI. századbeli »Adhortatio mulierum« című gúnyversben. »Ha minket isten ketten (kettőnket) összebir.«
 
n.186
Megláta kijőni
nyájas
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hangos »
nyájas
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szeretetben,
 
n.187
Szép nagy barna szemét váltotta nagyobbra
 
n.188
S áll vala, mint bálvány tovanéző szobra.
 
 
 
n.189
Buda is megfordult, hogy visszatekintsen,
 
n.190
És monda nejének : Jöszte velünk, kincsem ;
 
n.191
Tegnap se' valál tán jó
Hilda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hilda
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
öcsédnél,
n
Jegyzet Öcsédnél. Fiatalabb nő az idősbnek öcs. Innen az öcsémasszony is.
 
n.192
Rest asszony! pedig, ím, hármat alig lépnél.
 
 
 
n.193
Reszketsz, tudom azt is, gyermek Aladárért,
 
n.194
Volna fiunk ollyan, te nem adnád árért,
 
n.195
Arany-ezüstér’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Arany-ezüstér’
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Arany ezüstért
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem, az egész világért :
 
n.196
De hiába
esdünk ilyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« esdesz olyan »
[törölt]
«
esdek ama
Beszúrás
»
esdünk ilyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
boldogságért.
 
 
 
n.197
Jer hát, Aladárral magadat
múlassad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
múlassad
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
mulassad
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.198
Ilda unalmát is
mindennap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mivelünk »
mindennap
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
oszlassad ;
 
n.199
Hiszen akár együtt volnál vele mindég :
 
n.200
Te vagy a gazd’asszony, ő szeretett vendég.
 
 
 
n.201
Indult a királyné
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megindula Gyöngyvér »
Indult a királyné
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda e szavára,
 
n.202
Menet mosolyogván
kisebbik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
kissebbik
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
-urára, —
 
n.203
Bár esze megáll, oly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megállt esze hogy mily »
Bár esze megáll, oly
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csoda történt e nap :
 
n.204
Mert elpanaszolta Buda néki tennap.
 
 
 
n.205
Hanem Ilda
semmit nem tud vala ebben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ebből nem tud vala semmit »
semmit nem tud vala ebben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.206
Csak, hogy urát tegnap látta nehéz kedvben.
 
n.207
Most, fia képéhez piros ábrázatját
 
n.208
Lehajtva, mutatta messziről az atyját.
 
 
 
n.209
Mint
rózsabokorbúl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rózsabokorról »
[törölt]
«
rózsabokorból
Beszúrás
»
rózsabokorbul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
riad a madárka,
 
n.210
Szép anyja
öléről fut, fut
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« öléből reppen »
öléről fut, fut
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Aladárka ;
 
n.211
A bokor ott guggol, keble marad tárván,
 
n.212
Kisded szökevényét hű fészkire várván.
 
 
 
n.213
S mint fürjike apró lábait a fűben,
 
n.214
Szaporázza léptét a fiu sürűbben,
 
n.215
Egyenest
apjának
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« atyjának »
apjának
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szalad a szép gyermek,
 
n.216
Gondolja, no mindgyárt az ölében termek.
 
 
 
n.217
De
mikép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« miként »
mikép
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pillangót lebegő csuklyával,
 
n.218
Ugrik elő Gyöngyvér
lepni le
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« meglepni »
lepni le
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csókjával,
 
n.219
Sejti
az a cselt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ez a czélt »
az a cselt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
már és félre csapódik,
 
n.220
Lába tekervényes szaladásra oldik.
 
 
 
n.221
Ángya pedig űzi
hő gerjedelemben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy gerjedelemmel »
hő gerjedelemben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.222
Csókszomja kidűl a nagy fekete szemben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Tüzes, heves arccal, szomjuhozó szemmel »
[törölt]
«
Csókja van a szemben
Beszúrás
»
[törölt]
«
Csókszomja kiül a nagy fekete szemben
Beszúrás
»
Csókszomja kidül a nagy fekete szemben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.223
Ilda kacag tulról könnye szakadtáig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kacag Ilda túlról fia ügyességén »
[törölt]
«
Ilda kacagg túlnan könnye szakadtáig
Beszúrás
»
Ilda kacagg túlról könnye szakadtáig
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.224
S fájó nevetésben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Indul, s nevetésben »
Fájó nevetésben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
S fájó nevetésben
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
elfárad odáig.
 
 
 
n.225
Mire odaért, már biztos menedékből
 
n.226
Mosolyog a gyermek, az atyja öléből ;
 
n.227
Nénje-felé, oldalt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nénjére azonb »
Nénje felé oldalt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ravaszul mosolygott ;
 
n.228
Gyöngyvér komoly arccal rösteli a dolgot.
 
 
 
n.229
Szállsz le hamar onnan! — Ilda fiát feddi —
 
n.230
Rossz gyerek!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Rosz gyermek! »
Rosz gyerek!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
illő ez?
ilyet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ílyet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
cselekedni?
 
n.231
Megköveted mingyár’ szerető nénédet! …
 
n.232
Fogadá a gyermek könnyen a beszédet.
 
 
 
n.233
Célját hogy elérte, nem bánja továbbá,
 
n.234
Hagyja magát tenni béketürő bábbá,
 
n.235
Engedi Gyöngyvérnek oda minden részen
 
n.236
Borítani csókkal — hazavinni kézen.
 
 
 
n.237
Otthon egész estig gyönyörűn mulattak,
 
n.238
Ez nap örömére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Sátorba elérve »
Ez nap örömére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nagy lakozást laktak
 
n.239
Egyben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Együtt »
Egyben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ama két hős, meg a felesége ; —
 
n.240
Buda és Etel közt így lett meg a béke.
 
n
Jegyzet A lap alján: szak 60 280 340
n
Jegyzet Az itteni motívumok láncolatát Négyesy László egyezőnek találta a Dubnici Krónikában Salamon király és a hercegek közt folyt viszály egy részletének előadásával. Mikor együtt bevették Nándorfehérvárt, kegyelmet adtak a foglyoknak. Többen folyamodtak érte Géza herceghez, mint a királyhoz. A sértődött király kárpótlásul a zsákmány felosztásából követelt magának nagyobb részt a hercegek rovására. A görög császár a várvédő besenyők érdekében követeket küldött a herceghez. Ez kiadta összes foglyait. A mellőzött királyt Vid Comes a hercegek ellen ingerelte. »Amint két éles kard nem fér meg egy hüvelyben, ti sem uralkodhattok ketten egy országban.« — A legszervesebb módon fejlődik az összeütközés — írja
Négyesy
Négyesy László
— a megosztott hatalom, a jellemek különbözősége, a tanácsadó szerepe, még példája is azonos. (.B . H. II. én. 83. s.)
Négyesy
Négyesy László
föltette, hogy
Arany
Arany János
észrevette az expozíció tökéletességét s költői előmunkálatokat érzett meg, akár a krónikásét, akár egy elveszett énekét. ( Árpádkori motivumok Buda Halálában, — Philologiai dolgozatok a magyar-német érintkezésekről. Heinrich-emlékkönyv, 17—21. 1.) —
Négyesy
Négyesy László
a Dubnici Krónika elbeszéléseit olvasta, azóta Tolnai Vilmos kimutatta, hogy a költő a Dubnici Krónikát csak a Budai Krónikába átvett részeiben ismerte. ( Egyetemes Philologiai Közlöny, 1906. ) Az eseményt pontosan elmondja a Budai Krónika is, Vid példájával egyben.
 
 
  HETEDIK ÉNEK.  
  A követség.  
 
 
n.1
Követje azonban keleti császárnak
 
n.2
Lőn tiszteletére Etele királynak ;
 
n.3
Ura üdvözlését gyors paripán hozta,
 
n.4
Társaival útján Etelét nyomozta.
 
 
 
n.5
Föl, Mátra hegyébe,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Föl Mátra hegyébe
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Föl, Mátra hegyébe,
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
kalauzzal jöttek,
 
n.6
Csergét,
n
Jegyzet Cserge, sátorféle. Perzsa szó, valamint a sátor is. Emlékíróinknál is fordul elő, ily összetételben: csergesátor.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet Cserge, sátorféle. Perzsa szó, valamint a sátor is. Emlékíróinknál is fordul elő, ily összetételben: csergesátor. Olyan, mint a szeszli-szék.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet cserge szavához a lap alján csak így magyarázva: Sátor; a bővebb jegyzet a kézirat végén
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
különállót, a völgyben ütöttek ;
 
n.7
Azután, Budáról se hallva, se kérdve,
 
n.8
Indultak Etelnek a tiszteletére.
 
 
 
n.9
Fényes ajándékot hoztak vala bőven,
 
n.10
Fegyvert is, aranyban gazdagot és kőben,
 
n.11
Pénzt is egész terhet ; rajta van az érték
 
n.12
Ahogy
az erszénnyel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az erszénybe »
[törölt]
«
erszényestül
Beszúrás
»
az erszénnyel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fontszámra kimérték.
 
 
 
n.13
Sátorba nyitottak, engedelem nyervén ;
 
n.14
Szólt az
előljáró
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
elöljáró
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
maga ékes nyelvén ;
 
n.15
Etele a szókat érti vala folyvást ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele (megérti) a szókat érti vala folyvást
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.16
De azért kívánta, magyarázza tolmács.
 
 
 
n.17
Én uram, a császár — amaz
igy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
így
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
beszéle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
beszélle
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
beszéle
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
 
n.18
Küldi ajándékát s üzenetit
véle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
vélle
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
:
 
n.19
Izeni hűségét, tiszta barátságát,
 
n.20
Hívja szövetségre a hunok országát.
 
 
 
n.21
Messzefutó hírét
hallotta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hallotta »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nevednek,
 
n.22
S hogy ura volnál már
az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
az
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ez
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
egész nemzetnek ;
 
n.23
Örömét e dolgon, meghagyta, jelentsék
 
n.24
Szolgái előtted, kívánva szerencsét.
 
 
 
n.25
Nem akar ő, mondja, veled élni hadban,
 
n.26
Akar ő szomszédi kegyes indulatban ;
 
n.27
Vásárt Duna mentén városaiban nyit,
 
n.28
Valahány tenéked tetsző leszen, annyit.
 
 
 
n.29
Rokoni jóvoltát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Sok jó akaratját »
Rokoni jóvoltát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
máskép is ajánlja,
 
n.30
Testvére gyanánt lesz a hunok királya ;
 
n.31
Ajándékban is ő lel gyakori módot ;
 
n.32
Vagy ha talán kérnél esztendei zsoldot —
 
 
 
n.33
Adaját megadná, (szavait cseréli,
n
Jegyzet 32–33. sor: A zsold vagy adó elnevezés szembeállításáról
Thierry
Thierry Amadé
nél olvashatni, hogy II. Theodosius évi 350 font aranyat fizetett Rofnak segélypénzül, mit Rof adónak vett, a császár zsoldnak magyarázta.
 
n.34
Átszúrván Etele szemének az éli ;)
 
n.35
Fegyvert birodalma részére ha fognál,
 
n.36
Hírben, nyereségben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hirrel, nyereséggel »
Hirben, nyereségben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tőle gyarapodnál.
 
 
 
n.37
Hallá közelebbről
hadad összes költét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hadaid felköltét »
hadad összes költét
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.38
Mellyel a
szomszédok füleit megtöltéd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szomszédság füleit betöltéd »
szomszédok füleit megtöltéd
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.39
Nem tudja, ki ellen nagy sereged készül ;
 
n.40
De követségünkben, halld, mit izén részül :
 
 
 
n.41
Ország a tiéddel megy amott hosszába',
 
n.42
Jobbkézre melyet hágy a lefutó Száva :
 
n.43
Népe, az illirség, s ki lakik az
helyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
hellyen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.44
Felzendült uram és az ő urok ellen.
 
 
 
n.45
Császár letapodná fejőket egy topban,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Császár letöretné pulya lázongásuk, »
Császár letapodná fejőket egy topban,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.46
De hada másutt kell, mindenfele jobban ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Csak hada ne lenne elfoglalva másutt. »
De hada másutt kell, mindenfele jobban ;
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.47
S gondjai hit dolgán éj-nap betegednek,
 
n.48
Máglyára menendő van annyi eretnek.
 
 
 
n.49
Ha hát — ez uramnak üzeneti hozzád —
 
n.50
Kész engedelemre pártosait hoznád :
 
n.51
Ebből te is, ő is, vonnál nyereséget ;
 
n.52
Megbízva mi jöttünk ezen alku végett. —
 
 
 
n.53
Követek szavát így Etele megérté ;
 
n.54
Buda királynál ha voltak-e már? kérdé ;
 
n.55
S miután a szólnok választ ada nemmel,
 
n.56
Így feddi, keményen összekapott szemmel ;
 
 
 
n.57
Tudnia császárnak illő, s követének,
 
n.58
Valamíg a
húnok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
hunok
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
fejedelmi élnek ;
 
n.59
Senkise' hallá még Buda király holtát,
 
n.60
Legfelyül intézi hunok összes dolgát.
 
 
 
n.61
No tehát őhozzá
mentek ezen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ménjetek ez »
mentek ezen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nyomban,
 
n.62
Ajándékkal is őt kéritek azonban ;
 
n.63
Magam is ott lészek, ami engem illet,
 
n.64
Társa levéli, hű kard az oldala mellett.
 
 
 
n.65
Erre lehajolván a követek mélyen,
 
n.66
Szabad-e, az első kéri, hogy beszéljen?
 
n.67
S miután a király engedte,
joházva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
juházva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
joházva
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
:
n
Jegyzet Johádzik, a fentebbi joh szótul, annyi, mintha szivedzik, szivedezik volna : azaz enyhül, engesztelődig. E származtatást méltóbbnak tartom, mint juhászodik, (mert a juhász szelid ember!) annyival inkább, mert vidékemen a nép nem mondja : juhászodik, hanem juhádzik, vagy juházik, ami nyilván más eredetre utal. (A szekér juha is hihetően joha volt, belrésze.)
 
n.68
Csendesen így szólott
halkal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
halkal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
halkkal
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
magyarázva :
 
 
 
n.69
Buda királlyal — mond — ebbe’ közünk semmi.
 
n.70
Császár Eteléhez parancsola menni.
 
n.71
Célt sehol, úgy mondá, ha nála nem érünk ;
 
n.72
Vele nem férkezvén, inkább hazatérünk.
 
 
 
n.73
Ki
fogóznék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
fogódznél
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
fogóznék
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
, úgymond, töveszakadt ághoz?
 
n.74
Omló hegyi kőhöz,
kövi gyér indákhoz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« csenevész plántákhoz »
kövi gyér indákhoz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
? —
 
n.75
Buda már volt, ami. Etele a »lészen«.
 
n.76
Bocsáss meg, uram, hogy kimondtam egészen.
 
 
 
n.77
Etele az ily szót látszik vala unni,
 
n.78
Mégis szíve szerént nem bírt haragunni ;
 
n.79
Ellenes indúlat percenetig vívja ;
 
n.80
Jőjenek — igy végzé — mikor ismét hívja. —
 
 
 
n.81
Maga pedig mén vén Buda hőshöz
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
átal
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
által
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
,
 
n.82
Jöttire a bátyja megfordula
háttal,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
háttal,
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
n.83
S hogy szólani kezde, akkor is az görbén
 
n.84
A semmibe nézett, és monda kitörvén :
 
 
 
n.85
De minek futsz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Minek is jősz »
De minek futsz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hozzám, dicsekedni ezzel?
 
n.86
Gőgös Etel, látom, mily célra törekszel!
 
n.87
Követek dolgában mit tudok én tenni! …
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Követ ajándékát nem fogom elvenni »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.88
Nem vagyok én társad, nem vagyok én semmi.
 
 
 
n.89
Oh! bár e világon élve ne is járnék,
 
n.90
Látni magam' fogytát, mint
reggeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elfogy az »
[törölt]
«
délben az
Beszúrás
»
[törölt]
«
reggel az
Beszúrás
»
reggeli
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
árnyék ;
 
n.91
Hadd nyelne be mindent, nosza csak hadd falna,
 
n.92
Kinek egy hörpentés a világ hatalma!
 
 
 
n.93
Itt nézem, aléltan, türelemmel, békén ;
 
n.94
S kérdem fölijedve : én vagyok-e még én?
 
n.95
Ha! vagy az a más ült helyibe az énnek?
 
n.96
Lettem örökömben hazajáró lélek?
 
 
 
n.97
De azért se! mondom. Én mondom : azért se!
 
n.98
Ollyat riadok, hogy mindenki megértse :
 
n.99
Jogomat kívánom, eskü
szerént
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
szerint
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szerént
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
. Vagy — vagy! …
 
n.100
Máskép szakad a húr : ami valál, az vagy.
 
 
 
n.101
Felforra Etelnek hirtelen a vére,
 
n.102
Zúgó patakokban ömlött a fejére ;
 
n.103
Mint malom örvényzett két füle, — s az ajka
 
n.104
Reszket vala kissé, meg a szó is rajta :
 
 
 
n.105
Eszeveszett, hallgass ; vízeszü, oktalan,
 
n.106
Gyáva, gyanús lelkű, pulya, boldogtalan!
 
n.107
Mintha nekem járni volna okom görbén,
 
n.108
Ha kaján elmével hitemet megtörném!
 
 
 
n.109
Mi vagy te?… aszott fű pelyhe az út mellett,
 
n.110
Gyönge akaratom neki a lehellett! …
 
n.111
Akarom : volt, nincs … majd! — Ezzel mene gyorsan,
 
n.112
Mint mikor az égnek villámtüze harsan.
 
 
 
n.113
Követeket
mingyár' küldi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« mindjárt küldi »
minjár' külde
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mingyár' küldi
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Etellakra,
 
n.114
Ott udvara lévén, fejedelmi lakja ;
 
n.115
Küldi kalaúznak gyors ménü futárját ;
 
n.116
Jó gondviselésben, alkura, ott várják.
 
 
 
n.117
Maga bús felhőkint hömpölyög és zordon ;
 
n.118
Köde haragjának esik
az-nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
 
az-nap
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
az nap
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
folyton,
 
n.119
Estefelé
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
Este felé
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Estefelé
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tisztul. Kezd szállni magába,
 
n.120
Reggel mene önként Buda sátorába :
 
 
 
n.121
Bátya! tüzes voltam, mert marcona voltál,
 
n.122
Rettenetes váddal iszonyún vádoltál :
 
n.123
Jöttem kezet adni s kérni, feledségre,
 
n.124
Hanem a beszédem halljad előbb végre.
 
 
 
n.125
Igazságtalanúl engem itélsz abban,
 
n.126
Hogy irántad volnék
ravasz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gonosz »
ravasz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
indulatban!
 
n.127
Követek hibáját magam is feddettem, —
 
n.128
Ők még se'
akarván, én
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
akarván én
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
akarván, én
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
ide siettem.
 
 
 
n.129
Császár, igaz, őket hozzád nem utalta,
 
n.130
Egyenest énhozzám
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Egyenesen hozzám »
Egyenest énhozzám
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jőni parancsolta :
 
n.131
Tán mivel én a had folyamát intézem ; —
 
n.132
Akárhogy akármint : benne semmi részem.
 
 
 
n.133
Ajándékot is ők valamennyit hoztak,
 
n.134
Én kétfele raktam jó-eleve aztat,
 
n.135
Sátromban azóta
telezetten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« felezetten »
[törölt]
«
illetetlen
Beszúrás
»
felezetlen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
áll az :
 
n.136
Én voltam az osztó : te jövel és válassz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Én tettem az osztályt, te jer oda »
[törölt]
«
Én két fele raktam (mé rtem)—
Beszúrás
»
[törölt]
«
Én becsüjét szabtam
Beszúrás
»
Két részre becsültem
Beszúrás
[törölt]
«
Én a becsűt tettem
Beszúrás
»
Én voltam az osztó : te jövel és válassz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
,
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
 
 
 
n.137
Vagy te felezd újból, s nekem add válaszra.
n
Jegyzet Válasz. Nemcsak felelet (ez a régieknél: választ), vagy elválasztó valami, hanem választás is. (L. Szabó D. »Kisded szótár.«)
 
n.138
De nem ennyi, testvér, e követség haszna,
 
n.139
Nem arany és a
kő, mely
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
kő, mely
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« , »
mely
n
Jegyzet (a vessző kikaparva)
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
becsesebb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« becsesebb »
ragyogóbb
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
becsesebb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
annál :
 
n.140
Drágább e szövetség kőnél meg aranynál.
 
 
 
n.141
Kincs van elég, vagy lesz mindenkor a hadban,
 
n.142
Hanem ily szerződés ára-megadhatlan :
 
n.143
Omló birodalmat jobb védeni néppel,
 
n.144
Hogysem erőfogytig hadakozni éppel.
 
 
 
n.145
Ki rám szorul egyszer, az köteles szolgám,
 
n.146
Kényemre azontul fordítok a dolgán ;
 
n.147
Ki az én erőmön szokta meg a járást,
 
n.148
Nem tud maga lábán, elesik mindjárást.
 
 
 
n.149
Vádolsz, hatalomra vagyok igen
kapzsi!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
kapzsi!
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kapzsi :
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.150
Ugy van, de az ok nem köznép hiu tapsi :
 
n.151
Akarom, terjedjen húnok birodalma,
 
n.152
Gyökereit más földre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« Gyökerét nagy messzi »
[törölt]
«
Gyökerét száz ágon
Beszúrás
»
Gyökerét más földre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Gyökerit más földre
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bocsássa hatalma.
 
 
 
n.153
Hatalom, mint a víz, vagy apad, vagy árad,
 
n.154
Soha középszerben tespedve nem állhat ;
 
n.155
Ország, ha erőtlen növekedni, már fogy —
 
n.156
Nyakadba is omlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« S nyakadba leomlik »
Nyakadba is omlik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, támasszad akárhogy.
 
 
 
n.157
Császár dolgait én, kémek után, hallom :
 
n.158
Azért követekkel szerződni javallom ;
 
n.159
Teszem is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Teszem is
n
Jegyzet (alá volt húzva, aztán kivakarva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
… de, bátya, ne az ellenedre!
 
n.160
Testvér,
addsza kezed'
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
addsza kezed'
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
adsza kezed
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kezed' józan feleletre!
 
 
 
n.161
Hiszen, ha egyéb nem, a nyereség
volna :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
volna :
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
volna,
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.162
Szorítom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Szorítom
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Szoritom
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
a császárt éventi adóra,
 
n.163
Meg, hogy az
ifjú
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
ifjú
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ifju
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
nép törődik a hadnak,
 
n.164
Zsákmánnyal is onnan kiki gazdagodnak.
 
 
 
n.165
No hát, az okos szón engedve tanácsod,
 
n.166
Akaratom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Akaratom
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
légyen a te
megbízásod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
megbízásod
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.167
Ne mondja, ki látja : vér dacol a vérnek :
 
n.168
Etele és Buda együve nem férnek.
 
 
 
n.169
Így szóla, erővel, de azér’ nyugottan.
 
n.170
Buda kezét nyujtá hallgatva legottan,
 
n.171
Nem, mintha szavának értené a mélyét,
 
n.172
De mert maga fölött érezte személyét.
 
 
 
n.173
Azt
látja, hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
látja, hogy
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
látja hogy
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
öccse kínálja felesnek,
 
n.174
Hasznot is a harcból, gondolja, keresnek ;
 
n.175
Tennap, igaz, bántá : de hiszen megkérte :
 
n.176
Könnyebb hagynia, mint haragunni érte.
 
 
 
n.177
Valaki már azt is meghozta fülébe,
 
n.178
Öccse hogyan
mordult
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« került »
mordult
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
követek elébe,
 
n.179
Így, lassan, melegebb bizalomra zsendül,
 
n.180
Valamint a holt szén gerjed eleventül.
 
 
 
n.181
Akkor Etel, bátyját fogva erős kézen,
 
n.182
Kereste szemét, hogy az övébe nézzen ;
 
n.183
Buda nyilt tükrébe
odanéz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« belenéz »
odanéz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
e szemnek :
 
n.184
S immár az Etele sátra felé mennek.
 
 
 
n.185
Kiket amint Gyöngyvér sátor alól ketten
n
Jegyzet Ketten, azaz : kettőjöket. így használva már a XVI. századbeli »Adhortatio mulierum« című gúnyversben. »Ha minket isten ketten (kettőnket) összebir.«
 
n.186
Megláta kijőni
nyájas
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hangos »
nyájas
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szeretetben,
 
n.187
Szép nagy barna szemét váltotta nagyobbra
 
n.188
S áll vala, mint bálvány tovanéző szobra.
 
 
 
n.189
Buda is megfordult, hogy visszatekintsen,
 
n.190
És monda nejének : Jöszte velünk, kincsem ;
 
n.191
Tegnap se' valál tán jó
Hilda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hilda
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
öcsédnél,
n
Jegyzet Öcsédnél. Fiatalabb nő az idősbnek öcs. Innen az öcsémasszony is.
 
n.192
Rest asszony! pedig, ím, hármat alig lépnél.
 
 
 
n.193
Reszketsz, tudom azt is, gyermek Aladárért,
 
n.194
Volna fiunk ollyan, te nem adnád árért,
 
n.195
Arany-ezüstér’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Arany-ezüstér’
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Arany ezüstért
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem, az egész világért :
 
n.196
De hiába
esdünk ilyen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« esdesz olyan »
[törölt]
«
esdek ama
Beszúrás
»
esdünk ilyen
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
boldogságért.
 
 
 
n.197
Jer hát, Aladárral magadat
múlassad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
múlassad
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
mulassad
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.198
Ilda unalmát is
mindennap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mivelünk »
mindennap
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
oszlassad ;
 
n.199
Hiszen akár együtt volnál vele mindég :
 
n.200
Te vagy a gazd’asszony, ő szeretett vendég.
 
 
 
n.201
Indult a királyné
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megindula Gyöngyvér »
Indult a királyné
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda e szavára,
 
n.202
Menet mosolyogván
kisebbik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
kissebbik
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
-urára, —
 
n.203
Bár esze megáll, oly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megállt esze hogy mily »
Bár esze megáll, oly
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csoda történt e nap :
 
n.204
Mert elpanaszolta Buda néki tennap.
 
 
 
n.205
Hanem Ilda
semmit nem tud vala ebben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ebből nem tud vala semmit »
semmit nem tud vala ebben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.206
Csak, hogy urát tegnap látta nehéz kedvben.
 
n.207
Most, fia képéhez piros ábrázatját
 
n.208
Lehajtva, mutatta messziről az atyját.
 
 
 
n.209
Mint
rózsabokorbúl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« rózsabokorról »
[törölt]
«
rózsabokorból
Beszúrás
»
rózsabokorbul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
riad a madárka,
 
n.210
Szép anyja
öléről fut, fut
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« öléből reppen »
öléről fut, fut
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Aladárka ;
 
n.211
A bokor ott guggol, keble marad tárván,
 
n.212
Kisded szökevényét hű fészkire várván.
 
 
 
n.213
S mint fürjike apró lábait a fűben,
 
n.214
Szaporázza léptét a fiu sürűbben,
 
n.215
Egyenest
apjának
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« atyjának »
apjának
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szalad a szép gyermek,
 
n.216
Gondolja, no mindgyárt az ölében termek.
 
 
 
n.217
De
mikép
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« miként »
mikép
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pillangót lebegő csuklyával,
 
n.218
Ugrik elő Gyöngyvér
lepni le
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« meglepni »
lepni le
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csókjával,
 
n.219
Sejti
az a cselt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ez a czélt »
az a cselt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
már és félre csapódik,
 
n.220
Lába tekervényes szaladásra oldik.
 
 
 
n.221
Ángya pedig űzi
hő gerjedelemben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy gerjedelemmel »
hő gerjedelemben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.222
Csókszomja kidűl a nagy fekete szemben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Tüzes, heves arccal, szomjuhozó szemmel »
[törölt]
«
Csókja van a szemben
Beszúrás
»
[törölt]
«
Csókszomja kiül a nagy fekete szemben
Beszúrás
»
Csókszomja kidül a nagy fekete szemben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.223
Ilda kacag tulról könnye szakadtáig
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kacag Ilda túlról fia ügyességén »
[törölt]
«
Ilda kacagg túlnan könnye szakadtáig
Beszúrás
»
Ilda kacagg túlról könnye szakadtáig
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.224
S fájó nevetésben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Indul, s nevetésben »
Fájó nevetésben
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
S fájó nevetésben
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
elfárad odáig.
 
 
 
n.225
Mire odaért, már biztos menedékből
 
n.226
Mosolyog a gyermek, az atyja öléből ;
 
n.227
Nénje-felé, oldalt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nénjére azonb »
Nénje felé oldalt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, ravaszul mosolygott ;
 
n.228
Gyöngyvér komoly arccal rösteli a dolgot.
 
 
 
n.229
Szállsz le hamar onnan! — Ilda fiát feddi —
 
n.230
Rossz gyerek!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Rosz gyermek! »
Rosz gyerek!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
illő ez?
ilyet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ílyet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
cselekedni?
 
n.231
Megköveted mingyár’ szerető nénédet! …
 
n.232
Fogadá a gyermek könnyen a beszédet.
 
 
 
n.233
Célját hogy elérte, nem bánja továbbá,
 
n.234
Hagyja magát tenni béketürő bábbá,
 
n.235
Engedi Gyöngyvérnek oda minden részen
 
n.236
Borítani csókkal — hazavinni kézen.
 
 
 
n.237
Otthon egész estig gyönyörűn mulattak,
 
n.238
Ez nap örömére
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Sátor