X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Buda halála

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
Három kézirata van: 1. Első kéziratát Arany László özvegye az Orsz. Széchenyi Könyvtárnak ajándékozta. (Quart. Hung. 1535.) A teljes szöveg a címlapokkal együtt 77 negyedrét oldal. Ezek után következnek a jegyzetek, külön beragasztott négy oldal. A lapok a páratlan oldalak alsó jobb sarkában vannak irónnal megszámozva. Az első címlapon a költő kezeírásával, vörös ceruzával: Nagyobb költői beszélyek. — Tintával: Buda halála.Impurum. Az egész a költő kezeírása, tintával. Sok a törlés. A címlap után, külön beragasztott kisebb lapon (második lap) a nyomtatott kiadások előszavának szövege következik, ily felirattal: A T. bírálókhoz. — Ezen szöveg első bekezdésének harmadik mondata a kéziraton így kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is egy magasb egységbe kell összefolyni…« stb. A második bekezdés első mondatában az affectatio szó előtt a lapszélen ez a szó állt: önkéntes. A szerző kitörölte. A második mondat előbb így hangzott: »Részéről képtelenségnek…« A lapszélről van közbeszúrva: képtelen vakmerőségnek… A bekezdés végső mondata a kéziratban: »Hanem ezt és a hasonlókat t. birálói bölcs ítéletére bízza a szerző.« — Ez után még egy üres lap és azután (4. 1.) még egy címlap következik, ezzel a felirattal : Csaba királyfi. Hun rege. A kéziraton a jelige hiányzik. Az előhang után a 6. lapon újabb címlap : Csaba királyfi. — Első rész. — Buda halála. A 7. l.-on fent a 1. jobb sarkában : Első impurum. A lap közepén: Buda halála. (1862. febr. végén) A jegyzetek némely része a lapok aljára is oda van vetve, röviden, kettő híján a mű végén újra összeállította. 2. Egy másik példány a Magyar. Tud. Akadémia kézirattárában van. Az Ernst-Múzeum feloszlásakor vásárolta meg az Akadémia. Márványozott papír címlapján a költő kezével: »Pályamű az 1863-diki Nádasdy-jutalomra«. A címlapon fent az Akadémia titkárságának jelzése: 194. sz. Vettem május 20-án, 1863. — Az előszó harmadik mondata itt úgy kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is …« 3. Egy harmadik kézirat a debreceni egyetem könyvtárában. A címlap ugyanúgy, mint az első kéziraton. A példányon ott vannak a nyomda számára szóló jelzések: S(ignetur) 1., 2., stb. (ív). A jegyzetek száma a szövegbe későbben van beírva, más írással, más tintával. A jelige és az előszó hiányzik. — Az alábbi eltéréseknél az Orsz. Széchenyi Könyvtár példányának jele Sz., az Akadémiáé A., a debrecenié D., Kiad. az első nyomtatás jele. — A D . kéziraton: 1862 tavaszán kezdve.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: Széchenyi Könyvtár
  • Szövegforrás III: Magyar Tudományos Akadémia
  • Szövegforrás IV: Debreceni Egyetem könyvtára
  • Szövegforrás V: első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
  • Szövegforrás VI: Összes Művek

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű.
Pest
Budapest
. Ráth Mór kiadása. 1864. Másodszor és harmadszor az ÖK. köteteiben, 1867 és 1872. Negyedszer: Buda Halála. Murány ostromá-val együtt. Ráth Mórnál. 1867. Ötödször önállóan. Budapest, 1884. Hatodszor az ÖM. kiadásában. Utóbb minden új kiadásában és lenyomatában. Hetedszer
Ráth
Ráth Mór
nál, 1897. Nyolcadszor a Magyar Könyvtárban, Moravcsik Géza bevezetésével. 1900. Kilencedszer az Olcsó Könyvtárban, 1901. Tizedszer Arany János elbeszélő költeményei : Buda halála, Murány ostroma, Katalin, Szent László füve, Az első lopás, Keveháza, Bolond Istók. Budapest, 1908. Franklin Társulat. Tizenegyedszer a Nemzeti Irodalmunk c. gyűjteményben, együtt Katalin-nal, 1941. Tizenkettedszer az Uj Könyvtár-ban, Komlós Aladár előszavával, é. n. (1948). Papp Illés megállapította, hogy az újabb kiadások az elsőtől 166 helyen térnek el; nagyobbrészt a változott helyesíráshoz való alkalmazkodásban. Ponyvafüzetben : Buda, Bendeguz fiának élete és halála. Hét képpel, sűrű átvételekkel Aranyból. Bucsánszky kiadása. 1873. , 1895.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A művekhez tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetőek el:
 
  NYOLCADIK ÉNEK.  
  Etele álmot lát.  
 
 
n.1
Szóla pohár közben Etele Budának :
 
n.2
Két nap pihenő volt a Mátra vadának,
 
n.3
Reggel ahoz lássunk, mert az idő kedvez,
 
n.4
Kell annak utána hadi készülethez.
 
 
 
n.5
Vissza Etellakról, alkudozás végett,
 
n.6
Én ide fordítom majd a követséget,
 
n.7
Folyamát hogy lássad, és hogy mire végzem ;
 
n.8
Mindennap előtted elmondom egészen.
 
 
 
n.9
Azalatt a bércek rengetegit másszuk,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ebbe »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.10
Szaporán a hűs völgy mögeit vadásszuk ;
 
n.11
Erre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ebbe »
[törölt]
«
Erre
Beszúrás
»
Erre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
idő két hét
telik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« telik »
[törölt]
«
leszen
Beszúrás
»
telik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, avagy három,
 
n.12
Nem ahogy akartam, nem az egész nyáron.
 
 
 
n.13
Jó lesz ; hanem igyál! én is iszom — monda
 
n.14
Buda könnyű szívvel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Buda (király) könnyü szívvel
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
könnyü szivvel
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
— ez a holnap gondja ;
 
n.15
Húgom, feleségem, nosza még egy cseppet!
 
n.16
Soha én két asszonyt, sohse' láttam
szebbet!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
szebbet.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szebbet!
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
 
 
n.17
Mosolyogj rám, puszták két arany almája!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mosolyogj rám, hajnalkert »
n
Jegyzet (kihúzva, a szak iijra kezdve)
Mosolyogj rám, puszták két arany almája!
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.18
Öreg embernek is a melle kivánja . . .
 
n.19
De öcsém, ez a bor, veszed észre? jobbúl :
 
n.20
Mintha tejet innám ; kicsi nem árt abbul.
 
 
 
n.21
Igy Buda gondoktól üresíti keblét,
 
n.22
Emeli két kézzel nagy billikom öblét,
 
n.23
Nem teszi le, hanem tartja körülfogván,
 
n.24
Hol erre, hol arra mindig mosolyogván.
 
 
 
n.25
Hilda pedig s Gyöngyvér neki nem felelnek ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hilda pedig s Gyöngyvér neki nem felelnek ;
n
Jegyzet (a lapszélen keresztbe írva)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.26
Simítják kezeit nagyságos Etelnek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hilda pedig s Gyöngyvér neki nem felelnek ;
n
Jegyzet (a lapszélen keresztbe írva)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.27
Hogy a vadászatban részt vegyenek ők is,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hogy a vadászatban részt vegyenek ők is,
n
Jegyzet (a lapszélen keresztbe írva)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.28
Sólyom madarakkal az udvari nők is.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Sólyom madarakkal az udvari nők is.
n
Jegyzet (a lapszélen keresztbe írva)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.29
Ezek egy asztalhoz űltek vala össze,
 
n.30
Buda az asztalfőn, mellette az öccse,
 
n.31
Alul a két asszony. Hanem egész sor van
 
n.32
Ily kicsi asztalból
körül a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a hosszú »
körül a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sátorban.
 
 
 
n.33
Öltözve fehérben mind a hunok főbbi
 
n.34
Ott isznak : a táltos, gyula, és a többi ;
 
n.35
Detre is ott vígad — négyen egy asztalnál,
 
n.36
Lélekadó bornál, szívemelő dalnál.
 
 
 
n.37
Csak Bulcsu vezér űl hitvány kupa mellett,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Csak Bulcsu vezér űl hitvány kupa mellett,
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.38
Borital ujsága őneki nem kellett :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Borital ujsága őneki nem kellett :
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.39
Apám, nagyapám élt kabala tejével :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Apám, nagyapám élt kabala tejével :
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.40
Burján leviért, mond, azt nem hagyom én el.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gyümölcs »
Burján
Beszúrás
leviért, mond, azt nem hagyom én el.
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.41
Ám hadd igya közrend! — Szömöre rivallja —
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Ám hadd igya közrend! — Szömöre rivallja —
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.42
Hadd fejje lovát, ki maga is vakarja!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hadd fejje lovát, ki maga is vakarja!
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.43
Etele királynál bor van elég, bőven :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele királynál bor(t iszik a) van elég, bőven :
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.44
Igaz daliás kedv terem a szellőben!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Igaz daliás kedv terem a szellőben!
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.45
Ritka érc az arany, drága nemes jószág ;
 
n.46
Ritka ital a bor : fejedelmek isszák :
 
n.47
Etelének van sok, bora és aranyja :
 
n.48
Kanca-savó, ej! huj!
maradhat ebanyja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
maradhat, ebanyja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.49
De, hogy az est immár behaladt az éjbe,
 
n.50
Etele fölállott, kehely a kezébe':
 
n.51
Iszom a vendégért. Velem iszik minden ;
 
n.52
Akkor lenyugodni kiki haza mengyen.
 
 
 
n.53
Eleget múlattunk. Holnap haj-előre!
 
n.54
Hajnali hajtáson szükség van erőre.
 
n.55
Mondván, kiürité poharát fenékig ;
 
n.56
Tetszett is, de nem is, ez a példa nékik.
 
 
 
n.57
Eloszoltak
mégis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mégis; »
mégis
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
— Buda legkésőbben,
 
n.58
Vissza egy-egy szóra fordulva menőben,
 
n.59
Hullatva egyenként ami szivét nyomta :
 
n.60
Míg szeliden Gyöngyvér maga után vonta. —
 
 
 
n.61
Ébredj
deli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« üde »
[törölt]
«
nosza
Beszúrás
»
[törölt]
«
kora
Beszúrás
»
deli
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hajnal, te rózsa-özönlő!
 
n.62
Már lengeti keblét hűs reggeli szellő ;
 
n.63
Ébredj puha fészked melegén, pacsirta!
 
n.64
Már tetszik az égen hajnal elő-pirja.
 
 
 
n.65
Támadj koronás nap! már zeng neked a dal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ébredj koronás nap! rég fel van a hajnal »
[törölt]
«
Támadj koronás nap! hí a madár dallal
Beszúrás
»
Támadj koronás nap! már zeng neked a dal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.66
Serkenj hadi kürtszó, költs sereget zajjal!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ébredj tülök immár, költsd a hadat »
Serkenj hadi kürtszó, költs sereget zajjal!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.67
Fuvalom, hajnal, kürt, pacsirta had és nap
 
n.68
Ébredjetek mind, mind! Etele ím gyorsabb.
 
 
 
n.69
Etele, mint harcra,
készűle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
készüle
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
készűle
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
serényen,
 
n.70
Előre a munkát szomjazza keményen ;
 
n.71
Nincs dolog őnéki, hogy kicsibe venné :
 
n.72
Igy változik a nagy előtte
kicsinné
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« kicsinné »
kicsinnyé
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kicsinné
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
.
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Most is legelébb jár hatalma eszének; »
Most is legelébb jár, intézi a serget
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Az ő keze a rend, az ő szeme lélek ; »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.73
Most is legelébb jár : intézi a serget,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Most is legelébb jár , intézi a serget,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.74
Szólítja
nevenkint
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
nevenként
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
nevenkint
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
, fedd, zaboláz, sürget,
 
n.75
Tudja nevét minden hadi emberének ;
 
n.76
Az ő szeme a rend, az ő szava lélek.
 
 
 
n.77
S már, mint gombolyagé, fejlik a had vége,
 
n.78
Kötöz emberhálót nagy orom tövébe ;
 
n.79
Mérföldeket így a sokaság behurkol :
 
n.80
Azalatt nincs egy
pissz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« pissz »
piszsz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pissz
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
, paripa sem horkol.
 
 
 
n.81
Buda is már fölkelt riadó kürtszóra,
 
n.82
Tennapi kedvéből jó volna ha volna ;
 
n.83
Emberebb a két nő, Ilda meg a másik,
 
n.84
Gúnyolja nyeregből,
mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hogy »
mily
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nagyokat ásit.
 
 
 
n.85
Szép reggel az asszony : pihenést lehellő
 
n.86
Arca szelid hajnal, fris hajnali szellő,
 
n.87
Puha gyenge harmat, gyümölcs üde hamva ;
 
n.88
Szava
rigó-ének
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« madár-ének »
rigó-ének
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mélyebb fuvodalma.
 
 
 
n.89
Szebb reggel az asszony, paripára szállván,
 
n.90
Övezett köntössel, solyma kerek vállán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (Köntöst felövedzve) »
[törölt]
«
Övezett köntössel, sólyma ül a vállán
Beszúrás
»
Övezett köntössel, solyma kerek vállán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.91
Csalogány kint csattog, vágy, öröm áthatja ;
 
n.92
Ügyes ügyetlenség
hadi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« minden »
hadi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mozdulatja.
 
 
 
n.93
De Buda ezt látja, mint a vak a rózsát :
 
n.94
Színére nem örvend, érzi a szúrósát ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Érzi a szépségnek »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.95
Asszonyok ingerlő szava miatt mormog.
 
n.96
Haladnak azonban ;
túl, nőnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« s megnőnek »
túl, nőnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
túl, nőnek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
az ormok.
 
 
 
n.97
Akkor Etel hajtó seregének jelt ád,
 
n.98
Jel futja be némán az egész völgy nyiltát ;
 
n.99
Körül a kurjongás, valamint tűz, gyúlad ;
 
n.100
Sor sor után
vígyáz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
gyáz
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
; itt nem szabadúl vad.
 
 
 
n.101
Fel, csapinós lejtőn,
gyalog ifjak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a gyalogok »
gyalog ifjak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
törnek,
 
n.102
Őrt a lovasság áll szélem a körnek ;
 
n.103
Oda fenn jó-téres, fűnőtte lapály van,
 
n.104
Törpe bogyós bokrok
itt-ott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szélyel »
itt-ott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a lapályban.
 
 
 
n.105
Halljátok
először
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ezennel »
először
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
medve vitézségét,
 
n.106
Hogy múlatta Etel s Buda feleségét.
 
n.107
Nagy medve, bozontos, kétlábú, temérdek,
 
n.108
Kezde alátörni amint
közel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oda »
közel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
értek.
 
 
 
n.109
Bontja meg a hajtók sűrü elő-sorját,
n
Jegyzet Mikor
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Minden Munkáit Gyulai Pál 1864-ben kiadta, a Fóti dal e soránál: »Bort megissza magyar ember«, megjegyezte, hogy a költő nem szorultságból hagyta el a névelőt, »megsértette ugyan a magyar nyelvtan egyik főszabályát, de nem a magyar költői nyelv szellemét«, példának hozta fel a közmondást: »Szegény embert az ág is húzza«.
Brassai
Brassai Sámuel
a Fővárosi Lapokban 1864. 258. sz. kikelt e nyelvtani szabálytalanság ellen.
Gyulai
Gyulai Pál
a Koszorú ban válaszolt ( 1864. II. 21. sz.,) számos példát hozott fel régi költőkből, mellettök
Arany
Arany János
e sorát is, mert e költemény »megtűr, sőt megkíván bizonyos archaizmust« s mert a költő »a medve erőszakos rohanását a nyelvvel, ritmussal is festi, midőn felforgatja a szórendet s eldob minden fölösleges szót, minők a névelők és-némely partikulák.« Szinte szóról-szóra
Arany
Arany János
visszhangja ez. (A magy. nemzeti versidomról, az első szakasz elején.) Mindkét fél még egy-egy cikkben védte a maga igazát. (
Brassai
Brassai Sámuel
a Fővárosi Lapokban, 272. sz.,
Gyulai
Gyulai Pál
a Koszorúban, 24. sz.)
Gyulai
Gyulai Pál
mind a két cikkét lenyomatta
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
újabb kiadásában.
 
n.110
Rázza le nyilvesszőt, valamint pozdorját,
 
n.111
Kelevéz nem járja, ha ütik, nem szédűl,
 
n.112
De ölde csapásin
hajtok sora szétdűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a nép kétfelé dül »
hajtók sora szétdül
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.113
Kört
kör után nyitva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
kör után (bontva - szegve) nyitva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, így lefelé ballag,
 
n.114
Oda se’ néz
hulló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
(omló) hulló
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kópiának, zajnak,
 
n.115
Százszor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Százan »
Százszor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
is elnyomni
azalatt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hiába »
azalatt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
próbálják,
 
n.116
Bömböli nagy garral a maga nótáját.
 
 
 
n.117
Vetette magát már lovasok rendére,
 
n.118
Asszonyi nézői hangos ijedtére ;
 
n.119
Akkor Etel : píha! nem kell félni, mondá,
 
n.120
Gyere velem mackó! ha danolsz, táncolj rá.
 
 
 
n.121
Van erős pányvája lószőr kötelekből,
 
n.122
Azt medve nyakába
hajítja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« veti a »
hajítja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nyeregből,
 
n.123
Hurkolja keményen, lova után vonja,
 
n.124
Nem menne a medve : de ha Etel mondja!
 
 
 
n.125
Szép tágas a völgynek ottan körül öble,
 
n.126
Sarkantyúzza lovát, nyargal vele körbe ;
 
n.127
Úgy tetszik, a vadból oda minden vadság,
 
n.128
Nézni a
nézőnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nézőknek »
nézőnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csupa egy mulatság.
 
 
 
n.129
Így
Etel a foglyát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele foglyát »
Etel a foglyát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fárasztja halálig,
 
n.130
Míg
lihegő száján csúf
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« lehelő száján nagy »
lihegő száján csúf
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nyelve kimállik,
 
n.131
Futtában a nagy kört szedi összébb-összébb,
 
n.132
Int végre a bajnok, hogy gúzsba kötözzék.
 
 
 
n.133
Ilda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Hilda
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Ilda
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ezen s Gyöngyvér miután mulattak,
 
n.134
Solymász
gyerekikkel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gyerekekkel »
gyerekikkel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a völgybe' maradtak ;
 
n.135
Buda pedig fölment, —
Etele az ösvény
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele királlyal »
Etele az ösvény
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.136
Lejtőbb menedékit számára keresvén.
 
 
 
n.137
Mint mikor a víz-ár Tisza dús lapályát,
 
n.138
Elönti körűl az ég s föld karimáját,
 
n.139
Összefoly
ég és víz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ég és föld »
ég és víz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egy iszonyú gömbbe,
 
n.140
Csak egy sziget-ormó függ ennyi özönbe';
 
 
 
n.141
Megtelik az ormó lustos fene vaddal,
 
n.142
Gulya bőgésével, százféle csapattal :
 
n.143
Itt juhoké búvik össze,
odább
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
[törölt]
« amott »
odább
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« amott »
[törölt]
«
odább
Beszúrás
»
amott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
odább
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lóé ;
 
n.144
Mintha
legott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
[törölt]
« közel »
oda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« legott »
nekik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
legott
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bárkát építene Nóé :
 
 
 
n.145
E sziget a Mátrán, úgy képzelem, ollyan.
 
n.146
Keresi szegény vad, merre szabadúljon,
 
n.147
Vissza megint nyilraj s veri fénylő kopja
 
n.148
Döngő paizsoknak rettenetes dobja.
 
 
 
n.149
Látnál csikasz ordast megűlni haraggal
 
n.150
Szembe, a kör szélén, csiholó fogakkal :
 
n.151
Agyaras disznónak tehetetlen mérgit,
 
n.152
Amint hasogatja bükkfa ezüst kérgit.
 
 
 
n.153
Látnál bika bölényt — vele mind a falka —
 
n.154
Rohanni hol egyik, hol a más oldalba ;
 
n.155
Remegni középen szép jávor ünőket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Remegve középen szép szarvas-ünőket »
Remegni középen szép szarvas-ünőket
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.156
Nem annyira éri ott a zsivaj őket.
 
 
 
n.157
Szóla Etel mostan : Bátya ! ne felejtkezz’ —
 
n.158
Gímekből amoda könnyü vadat ejthetsz.
 
n.159
Eszmélt Buda erre : neki-hajtá ménjét,
 
n.160
Távoldad az öccse követte személyét.
 
 
 
n.161
Ekkor valamennyi tárogató zendül,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.162
Bunkó nagy ütésin fa-bodon dob rendül,
 
n.163
Száz kürt riogástól a levegő lázad :
 
n.164
Jele, hogy beállt a királyi vadászat.
 
 
 
n.165
Dámvadat ejthetne s gímet Buda könnyen ;
 
n.166
Szégyelli Eteltől, hogy azokra menjen,
 
n.167
Előbbi szavának érzete fulánkját :
 
n.168
Viszi bölény
hadra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ellen »
hadra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jó fegyvere lángját.
 
 
 
n.169
Szemben kópiát hajt nagy bika bölényre,
 
n.170
Mely
legelül száguld
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« társaival jön »
legelől száguld
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, borzadva sörénye,
 
n.171
De mámorosán lát,
reszket is a jobbja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
reszket is a (kar) jobbja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.172
Szarva’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Szarva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
paizsáról csattan le a kopja.
 
 
 
n.173
Megbőszül a vad faj — egyenest Budának!
 
n.174
Ontja meleg bélit szög-sárga lovának,
 
n.175
Le dobban a pára, túl-félre zuhanván,
 
n.176
Buda király combját terhe alá nyomván.
 
 
 
n.177
Oh, ha nekem volna most egy szavam ollyan,
n
Jegyzet
Arany
Arany János
Szépirodalmi Figyelőjében 1861. 5. sz. Imre Sándor cikksorozatot közölt
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
nyelvújításáról s mondatszerkesztésünk egyik hiányának vette, hogy a jelzők, ha négy-öt következik is egymás után, sorjában előlállnak; más nyelvekben a jelző hátul is maradhat, ez könnyebb mozgást ad a mondatnak. Magyarban is lehet azt mondani : Álmomban tüzet láttam, nagyot. (XI. én. 365—66. s. )
 
n.178
Mellyel ez egy percet röviden rajzoljam!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hogy e rövid percet vélle kirajzoljam! »
Mellyel ez egy percet röviden rajzoljam !
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.179
Etele jól látá Buda nagy veszélyét,
 
n.180
Legközelebb is volt hogy nyújtsa segélyét.
 
 
 
n.181
De szörnyű jelenség, rút ördögi Ármány,
n
Jegyzet Kényes feladat volt egy 'modernizált' eposzba a hagyományos époszi csodás elemek bevonása. A népi babonát, előjeleket, könnyű volt beszőni; a három intést már az első dolgozat felvette. Nehezebb volt a mitológia pótlása.
Ipolyi
Ipolyi Arnold
könyvében
Arany
Arany János
irónja nyomot hagyott azon a helyen, ahol Ormuzd meg Arimán (25. 1.) és Nemere (136. 1.) volt szóban. Erdélyi János az Irodalmi Őr-ben, 1845.,
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
eposzaiban Hadur és Ármány szerepeltetését fejtegetve azt írta : a költő »legyen szabad a nyomon, mely előtte ezennel törve van«.
Arany
Arany János
ezen indult. Keveházábán Hadur és Manó vannak említve, az utóbbi másodszor Ármány néven. (24., 25. vsz.) E csinált neveket
Arany
Arany János
, ahol lehet, mellőzte, inkább öreg Istent vagy Manót írt. A machinát nem nézte pusztán gépezetnek. Arra való, »hogy a nagy esemény intézésében működő láthatatlan kezet mintegy láthatóvá tegye« — írta iskolai Széptani jegyezeteiben, ugyanígy a Zrinyi és Tasso-tanulmány töredékeiben (Mese és gépezet) ; ezért tartotta meg a keresztény éposz is, Tasso,
Zrinyi
Zrínyi Miklós
, helyet adván, 'a kisértő játékának’. így jelenik meg Etelének Ármány, hogy a halálos veszedelembe, került Budát veszni hagyassa. Ez költői megoldás, vízió. Ármány alakja hosszan le van festve, nagyrészt
Ipolyi
Ipolyi Arnold
szerint (49. és 50. 1. A. J. életrajza, III. 132. 1.), de van rajta vonás Zrinyiből is : Alectónak ,kígyókból áll haja s kötelőznek fején, Dohos kénkő pára jön ki rút gégéjén'. Loisch
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Ármányából is talált rajta vonásokat. ('Rémitő képpel ijeszti' ,mint egy tornyos szikla', kénkőláng ; hős Ete is megtámadja, vasazott dárdája nyelével'.—Zalán futása, II. és III. én.) Tasso Alettója a meggyilkolt Rinald alakjában rémiti Argillant, levágott fejét balkezében tarva. (VIII. én. 59. s.—Jánosi Gusztáv fordítása.
Loisch
Loisch János
, IK., 1908. 145—146. 1.)
Arany
Arany János
maga említette Zrinyi és Tasso, I. rész 1. Ilyen leírásra
Arany
Arany János
t epikai példák csábíthatták. Hadur
Ipolyi
Ipolyi Arnold
nál ősz, öreg férfi, tisztes szakállal. (12. 1.) Aranyos karszéke előtt megnyiladozik az egek kárpitja — ez bibliai; széke mellett pajzsa, tűznyilai — mint Zeusnak ; egy szemfordulásból világot megnézte,—így Zrínyinél; acéltükör szemmel — ez magyar babona ; a világ fája az Edda Yggdrasil kőrisének hajtása, de
Ipolyi
Ipolyi Arnold
magyar mesékből is hoz fel fát, melynek koronája égig ér, gyökere a pokolba nyúlik ; képe az összes világoknak (326. 1.) a tűzlegelő szélparipa szinten népmesei; a kétlovas hadszekér, melyet maga hajt a harcos, görög. Leszáll Etele sátrához, elhívja nagy próbára : »Úr az egész földön, ha ez egy hibáján«. — Mindez úgy van leírva, mint ami valósággal történik. Szász Károly elértette, hogy e rajz »kettős értelmezést engedő : álomban, — s a költői leírás ereje által oly tisztává és nagyszerűvé téve, mint igazi valóság.« — Itt meg is áll az ének, pihenőt hagyva.
 
n.182
Ott terme, király és öccse közé állván,
 
n.183
Torony módra meredt a bajnok elébe,
 
n.184
Irtózatos annak, szemlélni, a képe.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Irtózatos annak szemlélni a képe.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Irtózatos annak, szemlélni, a képe.
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
 
 
n.185
Agyara lóg hosszan, szeme vérben ázik,
 
n.186
Nyelve, miként villám, tüzesen cikázik,
 
n.187
Üstöké lángot hány, övig ér szakálla,
 
n.188
Vértarajos kígyó minden egyes szála.
 
 
 
n.189
Paizsa mint kőszál, hegy elő fokszirtja ;
 
n.190
Iszonyú pallosát egyik keze tartja,
 
n.191
Buda fejét csonkán rengeti a mással,
 
n.192
Hogy Etelnek dobja szörnyű vigyorgással.
 
 
 
n.193
Akkor, mint nap előtt holló hamar elmén,
 
n.194
Röppent el egy árnyék Etel igaz lelkén :
 
n.195
Nem volna-e bátyját jobb hagyni
halálra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« magára »
halálra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.196
Mint hagyni türelmét örökös próbára.
 
 
 
n.197
De legott, markolván somfa gerely végét,
 
n.198
Támadja meg Isten gonosz ellenségét :
 
n.199
Ármány! — riad a hős — emberevő Ármány!
 
n.200
Nehogy magad elbízd, Etelét bevárván.
 
 
 
n.201
Megölni nem öllek : — nem szült anya dögre ;
 
n.202
Nyomorítlak sebbel és kínnal örökre! —
 
n.203
Szólott, iramodván a rettenetesnek ;
 
n.204
Eltűnt az, a fegyver találta üresnek.
 
 
 
n.205
Még jókor a bátyját megvédeni ért el,
 
n.206
Tiporni az állat most akará térddel,
 
n.207
Miután, vérszagtól az egekre síván,
 
n.208
Érlelte a bosszút, melyet állni kíván.
 
 
 
n.209
Egy kopj adöféssel a bika
leroggyant
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megroggyant »
leroggyant
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.210
Feketén a vére nagy erővel buggyant ;
 
n.211
Megtorlik a többi futtába' halálán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hökkenve a többi estére megállván »
Megtorlik a többi futtába' halálán,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.212
Mint parti sörényes
habok egymás vállán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« habok habok vállán »
habok egymás vállán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.213
Most, valamint
hajcsár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« pásztor »
hajcsár
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
botja nehéz fáját,
 
n.214
Zúdítá Etele örves buzogányát :
 
n.215
Támad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Támadt
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Támad
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nagy üresség hirtelen a sorba'
 
n.216
S vissza nyomán fordult, elinalt a csorda.
 
 
 
n.217
Ezalatt távol sem nézik vala veszteg,
 
n.218
Buda mentésére többen elérkeztek,
 
n.219
Vetni kezét minden sietett a lóra
 
n.220
És lábra segélni a királyt alóla.
 
 
 
n.221
Ki, nem nagy ütéssel, ekkép szabadulván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ki hogy megszabadult ama súlyos »
Ki, nem nagy ütéssel,
[törölt]
« ekként »
ekkép
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.222
Megölelte öccsét, nyakába borulván :
 
n.223
Soha, Etel, soha! . . .
Ennyit rebeg ajka
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« ennyit zokog épen »
ennyit rebeg ajka
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ennyit rebeg ajka
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.224
Tudja Etel mégis,
mit ért szive rajta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mi van a lelkében »
mit ért szive rajta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.225
Akkor bátyja kezét megfogva szelíden :
 
n.226
Mára nekünk, mondá, ez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ennyi nekünk, monda, ma »
Mára nekünk, mondá, ez
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
elég is légyen,
 
n.227
Vadat immár hagyjuk elejteni másnak ;
 
n.228
Lássuk, az asszonynép, gyere,
hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
hogy
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
solymásznak.
 
 
 
n.229
Ím azalatt Gyöngyvér s Ilda között
újság
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ujság
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.230
Történt, semmi okon, csuda háborúság.
 
n.231
Mindenik a sólymát gilice madárra
 
n.232
Egyszerre
bocsátá levegő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bocsátá, levegő
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
útjára.
 
 
 
n.233
Buda királynénak szépen eredt solyma,
 
n.234
Mintha idegről lőtt nyil vesszeje volna ;
 
n.235
De nem úgy a másik : ez alig hogy vesz rést,
 
n.236
Gyöngyvér madarának esik ereszkedvést.
 
 
 
n.237
Üzi, el is fogja odafenn körmével,
 
n.238
Szórja meleg
tollát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
tollát,
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
csepegő friss vérrel,
 
n.239
Hallani vijjongást ; a csata nem látszik :
 
n.240
Fényes levegőn egy pontocska cikázik.
 
 
 
n.241
Egyszer ihol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Egyszer
[törölt]
« , »
ihol
[törölt]
« , »
n
Jegyzet (a vessző kikaparva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sólyom esik agyontépve
 
n.242
Buda királynénak
majdhogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« épen »
majdhogy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
az ölébe ;
 
n.243
Felvette, sokáig nézte simogatván,
 
n.244
Végre
nagyot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« imígy »
nagyot
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jajdult, bő
könnye
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« könyre »
könnye
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fakadván :
 
 
 
n.245
Ilda,
kaján
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kevély Hilda »
kaján Hilda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, kegyetlen Krimhilda!
 
n.246
Solymomat a solymod íme legyilkolta ;
 
n.247
Ám nézd : — s odatartá. De öccse kacagván
 
n.248
Kiüté kezéből s szólt, rája tapodván :
 
 
 
n.249
Madarat madárér' adhatok én százat :
 
n.250
Ennyi csekélységen zajt ütni gyalázat!
 
n.251
Píha! kinek egy csöpp esze van, nem tenné.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
 
n.252
Nem csendesül ezzel a fejedelemné :
 
 
 
n.253
Kell is nekem, így szól, madarad, ha eztet,
 
n.254
Drága »Turul« solymom
újra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« vissza »
ujra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem éleszted!
 
n.255
Mert se fiam nem volt, se szeretett lyányom :
 
n.256
Ez az egy madár volt — e sincs! — a világon.
 
 
 
n.257
Lobbot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Lángot »
Lobbot
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ezen arca vete Ildikónak,
 
n.258
Szép homloka tetszett vérrel elegy hónak :
 
n.259
Ne
sikoltozz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« kiabálj »
sikoltozz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
, őrült! — éles
szava
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
(szava)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
csenge —
 
n.260
Nem vagy mai gyermek, se leányzó gyenge.
 
 
 
n.261
Sohse vénezz engem! — szólt erre Budáné —
 
n.262
Halkabban előttem, kegyelem-királyné!
 
n.263
Azt se' tudom, mellyőnk korosabb egy nappal!
 
n.264
Vagy azt se': magánál ki beszél rútabbal!
 
 
 
n.265
Így szóllakozának, ketten is egyszerre.
 
n.266
Etele Budával jöttek ilyen perre.
 
n.267
Gyöngyvér panaszát csak nehezen vevék ki ;
 
n.268
Mire felindulván, mond az ura néki :
 
 
 
n.269
Asszony! a patvarnak vége legyen, hallod!
 
n.270
Mert keserű kínját, bizony Isten! vallod ;
 
n.271
Etele halálból uradat most menti :
 
n.272
És mit cselekesztek azalatt ketten ti!
 
 
 
n.273
Oh! keserű kínját én érzem előre
 
n.274
Fekete bánatnak — így sír Buda nője ;
 
n.275
Mert soha nem érek, tudom azt, jó véget,
 
n.276
Soha én ez asszony,
sem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« meg »
sem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
az ura végett.
 
 
 
n.277
Etele másrészről, lebocsátva hangját,
 
n.278
Édesgeti berzent, haragos galambját ;
 
n.279
Adja
önön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
önön
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« önnön »
önön
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
sólymát — noszolá — Gyöngyvérnek,
 
n.280
Kedvesiért kedvest : így együve férnek.
 
 
 
n.281
Látszott is az asszony hajlani
szép szóra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szavára »
szép szóra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.282
Madara megjött volt
az arany zsinórra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« aranyos láncára »
az arany zsinórra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.283
Veszi
harmat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fehér »
harmat
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kézzel, s ángya felé lépve,
 
n.284
Kitekeri nyakát, úgy dobja elébe.
 
 
 
n.285
Nagy bajjal a két hős birt annyira menni,
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy bajjal a két hős veti (ennek) a pör végét, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Összeöleltetvén egymás feleségét; »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De még azután is, (sajog) zokog a maradija, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mint mikor a sírást a gyerek elhagyja. »
73. vsz.
n
Jegyzet (végén, a lapszélén, irónnal: 73. vsz.)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.286
Hogy e csekélységből ne legyen több semmi
 
n.287
De mégis a pörnek vetik oztán végét,
 
n.288
Összeöleltetvén egymás feleségét.
 
 
 
n.289
Ámde, mikép sírást ha gyerek elhagyja,
 
n.290
Sajog a két asszony szive-indulatja ;
 
n.291
Mosoly űl a szemben, csevegés a szájon :
 
n.292
De nem óhajtják, hogy odabent ne fájjon.
 
 
 
n.293
Vadászat azonban végire járt e nap,
 
n.294
Arra mulatság lőn, ma is úgy, mint tennap ;
 
n.295
Etele gazdául hadait vendéglé,
 
n.296
Azután lenyugvék
nyugvó neje
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szép asszonya »
nyugvó neje
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mellé.
 
 
 
n.297
Csillagok a földön csillámlani szűntek :
 
n.298
Zárva
le minden
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« halandó »
le minden
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szem, tüzek is eltűntek ;
 
n.299
De az ég nagy sátra, a magosan mélylő,
 
n.300
Szerte ragyog — s víraszt az örökkön élő.
 
 
 
n.301
Ím az öreg Isten, világ szeme, napja,
 
n.302
Hadak ura, föld, víz s az örök tűz apja,
 
n.303
Emberek edzője kurta rövid létben,
 
n.304
Űl vala sátrában, aranyos karszékben.
 
 
 
n.305
Megnyíladozott volt kárpitja egeknek ;
 
n.306
Hallgatja, halandók hogy szerte pihegnek,
 
n.307
Néz le
acéltűkör
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
acéltükör
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tükör
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
acéltükör,
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet Acéltükör. Nemcsak acélból készült tükör, mint a Nagy Szótár magyarázza, sőt ilyet a mai nép nem is ösmer, hanem az a gyújtó karikaüveg, melyen, a babona szerint, hetedik gyermek meglátja a föld alatt rejlő kincset; és így tömör testeken keresztül lát vele. Innen vétetett metaforám. (Meglehet, az acél jelző is épen gyújtó tulajdonságától ered.)
mélybe ható szemmel ;
 
n.308
Legelteti gondját csöndes figyelemmel.
 
 
 
n.309
Paizsa szék mellé heverőn támasztva,
 
n.310
Bal könyökét annak szélére nyugasztja,
 
n.311
Hajtja halántékát egy ujja hegyére,
 
n.312
Mélyen alácsordul szakálla fehére.
 
 
 
n.313
Jobb keze már kissé gerjedezőbb innal
 
n.314
Nyugszik markolatán, mely födve rubinnal
 
n.315
Lába előtt tegze, lépcsőin a széknek,
 
n.316
És nagy rettenetes tűznyilai égnek.
 
 
 
n.317
Igy a kerek földet szeme átvizsgálván,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (első fogalmazása olvashatatlanul kitörölve)
Igy a kerek földet szeme átvizsgálván,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.318
Megnyugodott végre Etelének álmán ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (első fogalmazása olvashatatlanul kitörölve)
Megnyugodott végre Etelének álmán ;
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.319
Komoly öreg arcát váltotta derűre,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (első fogalmazása olvashatatlanul kitörölve)
Komoly öreg arcát váltotta derűre,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.320
Mely az egen rózsát : északi fényt szűle.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (első fogalmazása olvashatatlanul kitörölve)
Mely az egen rózsát : északi fényt szűle.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.321
Alszik az én szolgám, Etele hős, mélyen :
 
n.322
Most kell, hiu álmát hogy jobbra cseréljem,
 
n.323
Elme-salak hitvány ködi helyett — monda —
 
n.324
Ejtenem őt tisztább, végzetes álomba.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (kibetűzhetetlen törlés)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.325
Itt az idő — mert lám,
győztes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« erős »
[törölt]
«
vértes
Beszúrás
»
győztes
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
akarattal
 
n.326
Győzi magát, s
harcol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szemben »
harcol
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
riadó haraggal ;
 
n.327
Diadalt Ármányon ma is űle szépen,
 
n.328
Bátyja unott élte ment hősi kezében.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (a rím előbb más volt, de olvashatatlanul ki van törölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.329
Itt az idő, hogy már birodalmát bírja,
 
n.330
Miképen öröktől ez meg vagyon írva,
 
n.331
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (elején olvashatatlan törlés)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mély titku rovással, fent, a Világ-fáján :
n
Jegyzet Világfája. Népmeséink is ösmernek ilyet. Ha már a végzet könyvét rováson képzeljük, ez élőfa kérge lehet a legméltóbb hely. A sibylláknál is falevélen volt írva.
 
n.332
»Úr az egész földön,
ha ez egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« de ha egy »
ha ez egy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hibáján.«
 
 
 
n.333
Nosza
hát teljék be, ami betelendő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« teljesedjék, ami a jövendő »
hát teljék be, ami betelendő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
!
 
n.334
Jó, vagy gonosz is bár,
jőjjön a jövendő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ami betelendő »
jőjön a jövendő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jöjjön a jövendő
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
!
 
n.335
Nagy tettekre ma én Etelét el jegyzem :
 
n.336
Isteni kardommal derekát övedzem.
 
 
 
n.337
Szólván, kimagasúlt deli nagy személye,
 
n.338
Fegyveres ünneplő házába beméne,
 
n.339
Pönge-vasat, mellyen titkos betü, választ,
 
n.340
Nincs földi halandó, ki megolvasná azt.
 
 
 
n.341
Akkor tűzlegelő szélparipát kettőt
 
n.342
Szolgái befogván,
ragad ékes gyeplőt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ragadá a gyeplőt »
ragad ékes gyeplőt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.343
Fénylő hadszekerén maga Isten hajta,
 
n.344
Dörög az ég, amint száll lefelé rajta.
 
 
 
n.345
Állítja lovát meg Etele sátrához,
 
n.346
Halkan maga bément
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga bément halkan »
Halkan maga bément
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a földnek urához,
 
n.347
Övezé álmában csípejit a karddal ;
 
n.348
Ismét a szekéren, mint jött, tovanyargal.
 
 
 
n.349
Lovai körmétől lágy levegő csattog,
 
n.350
Mint a megütött víz, nem sűlyed alattok,
 
n.351
Kereke zsurlásán ordítva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kerekek zsurlásán nagy messze »
Kereke zsurlásán orditva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csikordul,
 
n.352
Ollyan
erővel zúz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« erősen nyom »
erővel zúz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, oly sebesen fordul.
 
 
 
n.353
Messze mezőn háló sok erre fölérez,
 
n.354
Takaróját jobban felvonja füléhez
 
n.355
S mélyebben elalszik,
hogy a hajnal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mig a hajnal »
hogy a hajnal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
költi ; —
 
n.356
Hadurat nem látja ember soha földi.
 
n
Jegyzet A lap alián, a költő kezétől: Vsz. 340 + 89 429
 
 
  NYOLCADIK ÉNEK.  
  Etele álmot lát.  
 
 
n.1
Szóla pohár közben Etele Budának :
 
n.2
Két nap pihenő volt a Mátra vadának,
 
n.3
Reggel ahoz lássunk, mert az idő kedvez,
 
n.4
Kell annak utána hadi készülethez.
 
 
 
n.5
Vissza Etellakról, alkudozás végett,
 
n.6
Én ide fordítom majd a követséget,
 
n.7
Folyamát hogy lássad, és hogy mire végzem ;
 
n.8
Mindennap előtted elmondom egészen.
 
 
 
n.9
Azalatt a bércek rengetegit másszuk,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ebbe »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.10
Szaporán a hűs völgy mögeit vadásszuk ;
 
n.11
Erre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ebbe »
[törölt]
«
Erre
Beszúrás
»
Erre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
idő két hét
telik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« telik »
[törölt]
«
leszen
Beszúrás
»
telik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, avagy három,
 
n.12
Nem ahogy akartam, nem az egész nyáron.
 
 
 
n.13
Jó lesz ; hanem igyál! én is iszom — monda
 
n.14
Buda könnyű szívvel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Buda (király) könnyü szívvel
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
könnyü szivvel
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
— ez a holnap gondja ;
 
n.15
Húgom, feleségem, nosza még egy cseppet!
 
n.16
Soha én két asszonyt, sohse' láttam
szebbet!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
szebbet.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szebbet!
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
 
 
n.17
Mosolyogj rám, puszták két arany almája!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mosolyogj rám, hajnalkert »
n
Jegyzet (kihúzva, a szak iijra kezdve)
Mosolyogj rám, puszták két arany almája!
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.18
Öreg embernek is a melle kivánja . . .
 
n.19
De öcsém, ez a bor, veszed észre? jobbúl :
 
n.20
Mintha tejet innám ; kicsi nem árt abbul.
 
 
 
n.21
Igy Buda gondoktól üresíti keblét,
 
n.22
Emeli két kézzel nagy billikom öblét,
 
n.23
Nem teszi le, hanem tartja körülfogván,
 
n.24
Hol erre, hol arra mindig mosolyogván.
 
 
 
n.25
Hilda pedig s Gyöngyvér neki nem felelnek ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hilda pedig s Gyöngyvér neki nem felelnek ;
n
Jegyzet (a lapszélen keresztbe írva)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.26
Simítják kezeit nagyságos Etelnek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hilda pedig s Gyöngyvér neki nem felelnek ;
n
Jegyzet (a lapszélen keresztbe írva)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.27
Hogy a vadászatban részt vegyenek ők is,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hogy a vadászatban részt vegyenek ők is,
n
Jegyzet (a lapszélen keresztbe írva)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.28
Sólyom madarakkal az udvari nők is.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Sólyom madarakkal az udvari nők is.
n
Jegyzet (a lapszélen keresztbe írva)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.29
Ezek egy asztalhoz űltek vala össze,
 
n.30
Buda az asztalfőn, mellette az öccse,
 
n.31
Alul a két asszony. Hanem egész sor van
 
n.32
Ily kicsi asztalból
körül a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a hosszú »
körül a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sátorban.
 
 
 
n.33
Öltözve fehérben mind a hunok főbbi
 
n.34
Ott isznak : a táltos, gyula, és a többi ;
 
n.35
Detre is ott vígad — négyen egy asztalnál,
 
n.36
Lélekadó bornál, szívemelő dalnál.
 
 
 
n.37
Csak Bulcsu vezér űl hitvány kupa mellett,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Csak Bulcsu vezér űl hitvány kupa mellett,
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.38
Borital ujsága őneki nem kellett :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Borital ujsága őneki nem kellett :
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.39
Apám, nagyapám élt kabala tejével :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Apám, nagyapám élt kabala tejével :
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.40
Burján leviért, mond, azt nem hagyom én el.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gyümölcs »
Burján
Beszúrás
leviért, mond, azt nem hagyom én el.
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.41
Ám hadd igya közrend! — Szömöre rivallja —
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Ám hadd igya közrend! — Szömöre rivallja —
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.42
Hadd fejje lovát, ki maga is vakarja!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hadd fejje lovát, ki maga is vakarja!
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.43
Etele királynál bor van elég, bőven :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele királynál bor(t iszik a) van elég, bőven :
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.44
Igaz daliás kedv terem a szellőben!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Igaz daliás kedv terem a szellőben!
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.45
Ritka érc az arany, drága nemes jószág ;
 
n.46
Ritka ital a bor : fejedelmek isszák :
 
n.47
Etelének van sok, bora és aranyja :
 
n.48
Kanca-savó, ej! huj!
maradhat ebanyja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
maradhat, ebanyja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.49
De, hogy az est immár behaladt az éjbe,
 
n.50
Etele fölállott, kehely a kezébe':
 
n.51
Iszom a vendégért. Velem iszik minden ;
 
n.52
Akkor lenyugodni kiki haza mengyen.
 
 
 
n.53
Eleget múlattunk. Holnap haj-előre!
 
n.54
Hajnali hajtáson szükség van erőre.
 
n.55
Mondván, kiürité poharát fenékig ;
 
n.56
Tetszett is, de nem is, ez a példa nékik.
 
 
 
n.57
Eloszoltak
mégis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mégis; »
mégis
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
— Buda legkésőbben,
 
n.58
Vissza egy-egy szóra fordulva menőben,
 
n.59
Hullatva egyenként ami szivét nyomta :
 
n.60
Míg szeliden Gyöngyvér maga után vonta. —
 
 
 
n.61
Ébredj
deli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« üde »
[törölt]
«
nosza
Beszúrás
»
[törölt]
«
kora
Beszúrás
»
deli
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hajnal, te rózsa-özönlő!
 
n.62
Már lengeti keblét hűs reggeli szellő ;
 
n.63
Ébredj puha fészked melegén, pacsirta!
 
n.64
Már tetszik az égen hajnal elő-pirja.
 
 
 
n.65
Támadj koronás nap! már zeng neked a dal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ébredj koronás nap! rég fel van a hajnal »
[törölt]
«
Támadj koronás nap! hí a madár dallal
Beszúrás
»
Támadj koronás nap! már zeng neked a dal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.66
Serkenj hadi kürtszó, költs sereget zajjal!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ébredj tülök immár, költsd a hadat »
Serkenj hadi kürtszó, költs sereget zajjal!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.67
Fuvalom, hajnal, kürt, pacsirta had és nap
 
n.68
Ébredjetek mind, mind! Etele ím gyorsabb.
 
 
 
n.69
Etele, mint harcra,
készűle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
készüle
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
készűle
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
serényen,
 
n.70
Előre a munkát szomjazza keményen ;
 
n.71
Nincs dolog őnéki, hogy kicsibe venné :
 
n.72
Igy változik a nagy előtte
kicsinné
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« kicsinné »
kicsinnyé
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kicsinné
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
.
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Most is legelébb jár hatalma eszének; »
Most is legelébb jár, intézi a serget
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Az ő keze a rend, az ő szeme lélek ; »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.73
Most is legelébb jár : intézi a serget,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Most is legelébb jár , intézi a serget,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.74
Szólítja
nevenkint
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
nevenként
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
nevenkint
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
, fedd, zaboláz, sürget,
 
n.75
Tudja nevét minden hadi emberének ;
 
n.76
Az ő szeme a rend, az ő szava lélek.
 
 
 
n.77
S már, mint gombolyagé, fejlik a had vége,
 
n.78
Kötöz emberhálót nagy orom tövébe ;
 
n.79
Mérföldeket így a sokaság behurkol :
 
n.80
Azalatt nincs egy
pissz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« pissz »
piszsz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pissz
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
, paripa sem horkol.
 
 
 
n.81
Buda is már fölkelt riadó kürtszóra,
 
n.82
Tennapi kedvéből jó volna ha volna ;
 
n.83
Emberebb a két nő, Ilda meg a másik,
 
n.84
Gúnyolja nyeregből,
mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hogy »
mily
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nagyokat ásit.
 
 
 
n.85
Szép reggel az asszony : pihenést lehellő
 
n.86
Arca szelid hajnal, fris hajnali szellő,
 
n.87
Puha gyenge harmat, gyümölcs üde hamva ;
 
n.88
Szava
rigó-ének
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« madár-ének »
rigó-ének
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mélyebb fuvodalma.
 
 
 
n.89
Szebb reggel az asszony, paripára szállván,
 
n.90
Övezett köntössel, solyma kerek vállán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (Köntöst felövedzve) »
[törölt]
«
Övezett köntössel, sólyma ül a vállán
Beszúrás
»
Övezett köntössel, solyma kerek vállán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.91
Csalogány kint csattog, vágy, öröm áthatja ;
 
n.92
Ügyes ügyetlenség
hadi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« minden »
hadi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mozdulatja.
 
 
 
n.93
De Buda ezt látja, mint a vak a rózsát :
 
n.94
Színére nem örvend, érzi a szúrósát ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Érzi a szépségnek »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.95
Asszonyok ingerlő szava miatt mormog.
 
n.96
Haladnak azonban ;
túl, nőnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« s megnőnek »
túl, nőnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
túl, nőnek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
az ormok.
 
 
 
n.97
Akkor Etel hajtó seregének jelt ád,
 
n.98
Jel futja be némán az egész völgy nyiltát ;
 
n.99
Körül a kurjongás, valamint tűz, gyúlad ;
 
n.100
Sor sor után
vígyáz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
gyáz
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
; itt nem szabadúl vad.
 
 
 
n.101
Fel, csapinós lejtőn,
gyalog ifjak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a gyalogok »
gyalog ifjak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
törnek,
 
n.102
Őrt a lovasság áll szélem a körnek ;
 
n.103
Oda fenn jó-téres, fűnőtte lapály van,
 
n.104
Törpe bogyós bokrok
itt-ott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szélyel »
itt-ott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a lapályban.
 
 
 
n.105
Halljátok
először
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ezennel »
először
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
medve vitézségét,
 
n.106
Hogy múlatta Etel s Buda feleségét.
 
n.107
Nagy medve, bozontos, kétlábú, temérdek,
 
n.108
Kezde alátörni amint
közel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oda »
közel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
értek.
 
 
 
n.109
Bontja meg a hajtók sűrü elő-sorját,
n
Jegyzet Mikor
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Minden Munkáit Gyulai Pál 1864-ben kiadta, a Fóti dal e soránál: »Bort megissza magyar ember«, megjegyezte, hogy a költő nem szorultságból hagyta el a névelőt, »megsértette ugyan a magyar nyelvtan egyik főszabályát, de nem a magyar költői nyelv szellemét«, példának hozta fel a közmondást: »Szegény embert az ág is húzza«.
Brassai
Brassai Sámuel
a Fővárosi Lapokban 1864. 258. sz. kikelt e nyelvtani szabálytalanság ellen.
Gyulai
Gyulai Pál
a Koszorú ban válaszolt ( 1864. II. 21. sz.,) számos példát hozott fel régi költőkből, mellettök
Arany
Arany János
e sorát is, mert e költemény »megtűr, sőt megkíván bizonyos archaizmust« s mert a költő »a medve erőszakos rohanását a nyelvvel, ritmussal is festi, midőn felforgatja a szórendet s eldob minden fölösleges szót, minők a névelők és-némely partikulák.« Szinte szóról-szóra
Arany
Arany János
visszhangja ez. (A magy. nemzeti versidomról, az első szakasz elején.) Mindkét fél még egy-egy cikkben védte a maga igazát. (
Brassai
Brassai Sámuel
a Fővárosi Lapokban, 272. sz.,
Gyulai
Gyulai Pál
a Koszorúban, 24. sz.)
Gyulai
Gyulai Pál
mind a két cikkét lenyomatta
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
újabb kiadásában.
 
n.110
Rázza le nyilvesszőt, valamint pozdorját,
 
n.111
Kelevéz nem járja, ha ütik, nem szédűl,
 
n.112
De ölde csapásin
hajtok sora szétdűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a nép kétfelé dül »
hajtók sora szétdül
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.113
Kört
kör után nyitva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
kör után (bontva - szegve) nyitva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, így lefelé ballag,
 
n.114
Oda se’ néz
hulló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
(omló) hulló
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kópiának, zajnak,
 
n.115
Százszor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Százan »
Százszor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
is elnyomni
azalatt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hiába »
azalatt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
próbálják,
 
n.116
Bömböli nagy garral a maga nótáját.
 
 
 
n.117
Vetette magát már lovasok rendére,
 
n.118
Asszonyi nézői hangos ijedtére ;
 
n.119
Akkor Etel : píha! nem kell félni, mondá,
 
n.120
Gyere velem mackó! ha danolsz, táncolj rá.
 
 
 
n.121
Van erős pányvája lószőr kötelekből,
 
n.122
Azt medve nyakába
hajítja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« veti a »
hajítja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nyeregből,
 
n.123
Hurkolja keményen, lova után vonja,
 
n.124
Nem menne a medve : de ha Etel mondja!
 
 
 
n.125
Szép tágas a völgynek ottan körül öble,
 
n.126
Sarkantyúzza lovát, nyargal vele körbe ;
 
n.127
Úgy tetszik, a vadból oda minden vadság,
 
n.128
Nézni a
nézőnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nézőknek »
nézőnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csupa egy mulatság.
 
 
 
n.129
Így
Etel a foglyát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele foglyát »
Etel a foglyát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fárasztja halálig,
 
n.130
Míg
lihegő száján csúf
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« lehelő száján nagy »
lihegő száján csúf
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nyelve kimállik,
 
n.131
Futtában a nagy kört szedi összébb-összébb,
 
n.132
Int végre a bajnok, hogy gúzsba kötözzék.
 
 
 
n.133
Ilda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Hilda
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Ilda
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ezen s Gyöngyvér miután mulattak,
 
n.134
Solymász
gyerekikkel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gyerekekkel »
gyerekikkel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a völgybe' maradtak ;
 
n.135
Buda pedig fölment, —
Etele az ösvény
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele királlyal »
Etele az ösvény
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.136
Lejtőbb menedékit számára keresvén.
 
 
 
n.137
Mint mikor a víz-ár Tisza dús lapályát,
 
n.138
Elönti körűl az ég s föld karimáját,
 
n.139
Összefoly
ég és víz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ég és föld »
ég és víz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egy iszonyú gömbbe,
 
n.140
Csak egy sziget-ormó függ ennyi özönbe';
 
 
 
n.141
Megtelik az ormó lustos fene vaddal,
 
n.142
Gulya bőgésével, százféle csapattal :
 
n.143
Itt juhoké búvik össze,
odább
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
[törölt]
« amott »
odább
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« amott »
[törölt]
«
odább
Beszúrás
»
amott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
odább
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lóé ;
 
n.144
Mintha
legott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
[törölt]
« közel »
oda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« legott »
nekik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
legott
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bárkát építene Nóé :
 
 
 
n.145
E sziget a Mátrán, úgy képzelem, ollyan.
 
n.146
Keresi szegény vad, merre szabadúljon,
 
n.147
Vissza megint nyilraj s veri fénylő kopja
 
n.148
Döngő paizsoknak rettenetes dobja.
 
 
 
n.149
Látnál csikasz ordast megűlni haraggal
 
n.150
Szembe, a kör szélén, csiholó fogakkal :
 
n.151
Agyaras disznónak tehetetlen mérgit,
 
n.152
Amint hasogatja bükkfa ezüst kérgit.
 
 
 
n.153
Látnál bika bölényt — vele mind a falka —
 
n.154
Rohanni hol egyik, hol a más oldalba ;
 
n.155
Remegni középen szép jávor ünőket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Remegve középen szép szarvas-ünőket »
Remegni középen szép szarvas-ünőket
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.156
Nem annyira éri ott a zsivaj őket.
 
 
 
n.157
Szóla Etel mostan : Bátya ! ne felejtkezz’ —
 
n.158
Gímekből amoda könnyü vadat ejthetsz.
 
n.159
Eszmélt Buda erre : neki-hajtá ménjét,
 
n.160
Távoldad az öccse követte személyét.
 
 
 
n.161
Ekkor valamennyi tárogató zendül,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.162
Bunkó nagy ütésin fa-bodon dob rendül,
 
n.163
Száz kürt riogástól a levegő lázad :
 
n.164
Jele, hogy beállt a királyi vadászat.
 
 
 
n.165
Dámvadat ejthetne s gímet Buda könnyen ;
 
n.166
Szégyelli Eteltől, hogy azokra menjen,
 
n.167
Előbbi szavának érzete fulánkját :
 
n.168
Viszi bölény
hadra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ellen »
hadra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jó fegyvere lángját.
 
 
 
n.169
Szemben kópiát hajt nagy bika bölényre,
 
n.170
Mely
legelül száguld
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« társaival jön »
legelől száguld
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, borzadva sörénye,
 
n.171
De mámorosán lát,
reszket is a jobbja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
reszket is a (kar) jobbja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.172
Szarva’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Szarva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
paizsáról csattan le a kopja.
 
 
 
n.173
Megbőszül a vad faj — egyenest Budának!
 
n.174
Ontja meleg bélit szög-sárga lovának,
 
n.175
Le dobban a pára, túl-félre zuhanván,
 
n.176
Buda király combját terhe alá nyomván.
 
 
 
n.177
Oh, ha nekem volna most egy szavam ollyan,
n
Jegyzet
Arany
Arany János
Szépirodalmi Figyelőjében 1861. 5. sz. Imre Sándor cikksorozatot közölt
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
nyelvújításáról s mondatszerkesztésünk egyik hiányának vette, hogy a jelzők, ha négy-öt következik is egymás után, sorjában előlállnak; más nyelvekben a jelző hátul is maradhat, ez könnyebb mozgást ad a mondatnak. Magyarban is lehet azt mondani : Álmomban tüzet láttam, nagyot. (XI. én. 365—66. s. )
 
n.178
Mellyel ez egy percet röviden rajzoljam!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hogy e rövid percet vélle kirajzoljam! »
Mellyel ez egy percet röviden rajzoljam !
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.179
Etele jól látá Buda nagy veszélyét,
 
n.180
Legközelebb is volt hogy nyújtsa segélyét.
 
 
 
n.181
De szörnyű jelenség, rút ördögi Ármány,
n
Jegyzet Kényes feladat volt egy 'modernizált' eposzba a hagyományos époszi csodás elemek bevonása. A népi babonát, előjeleket, könnyű volt beszőni; a három intést már az első dolgozat felvette. Nehezebb volt a mitológia pótlása.
Ipolyi
Ipolyi Arnold
könyvében
Arany
Arany János
irónja nyomot hagyott azon a helyen, ahol Ormuzd meg Arimán (25. 1.) és Nemere (136. 1.) volt szóban. Erdélyi János az Irodalmi Őr-ben, 1845.,
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
eposzaiban Hadur és Ármány szerepeltetését fejtegetve azt írta : a költő »legyen szabad a nyomon, mely előtte ezennel törve van«.
Arany
Arany János
ezen indult. Keveházábán Hadur és Manó vannak említve, az utóbbi másodszor Ármány néven. (24., 25. vsz.) E csinált neveket
Arany
Arany János
, ahol lehet, mellőzte, inkább öreg Istent vagy Manót írt. A machinát nem nézte pusztán gépezetnek. Arra való, »hogy a nagy esemény intézésében működő láthatatlan kezet mintegy láthatóvá tegye« — írta iskolai Széptani jegyezeteiben, ugyanígy a Zrinyi és Tasso-tanulmány töredékeiben (Mese és gépezet) ; ezért tartotta meg a keresztény éposz is, Tasso,
Zrinyi
Zrínyi Miklós
, helyet adván, 'a kisértő játékának’. így jelenik meg Etelének Ármány, hogy a halálos veszedelembe, került Budát veszni hagyassa. Ez költői megoldás, vízió. Ármány alakja hosszan le van festve, nagyrészt
Ipolyi
Ipolyi Arnold
szerint (49. és 50. 1. A. J. életrajza, III. 132. 1.), de van rajta vonás Zrinyiből is : Alectónak ,kígyókból áll haja s kötelőznek fején, Dohos kénkő pára jön ki rút gégéjén'. Loisch
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Ármányából is talált rajta vonásokat. ('Rémitő képpel ijeszti' ,mint egy tornyos szikla', kénkőláng ; hős Ete is megtámadja, vasazott dárdája nyelével'.—Zalán futása, II. és III. én.) Tasso Alettója a meggyilkolt Rinald alakjában rémiti Argillant, levágott fejét balkezében tarva. (VIII. én. 59. s.—Jánosi Gusztáv fordítása.
Loisch
Loisch János
, IK., 1908. 145—146. 1.)
Arany
Arany János
maga említette Zrinyi és Tasso, I. rész 1. Ilyen leírásra
Arany
Arany János
t epikai példák csábíthatták. Hadur
Ipolyi
Ipolyi Arnold
nál ősz, öreg férfi, tisztes szakállal. (12. 1.) Aranyos karszéke előtt megnyiladozik az egek kárpitja — ez bibliai; széke mellett pajzsa, tűznyilai — mint Zeusnak ; egy szemfordulásból világot megnézte,—így Zrínyinél; acéltükör szemmel — ez magyar babona ; a világ fája az Edda Yggdrasil kőrisének hajtása, de
Ipolyi
Ipolyi Arnold
magyar mesékből is hoz fel fát, melynek koronája égig ér, gyökere a pokolba nyúlik ; képe az összes világoknak (326. 1.) a tűzlegelő szélparipa szinten népmesei; a kétlovas hadszekér, melyet maga hajt a harcos, görög. Leszáll Etele sátrához, elhívja nagy próbára : »Úr az egész földön, ha ez egy hibáján«. — Mindez úgy van leírva, mint ami valósággal történik. Szász Károly elértette, hogy e rajz »kettős értelmezést engedő : álomban, — s a költői leírás ereje által oly tisztává és nagyszerűvé téve, mint igazi valóság.« — Itt meg is áll az ének, pihenőt hagyva.
 
n.182
Ott terme, király és öccse közé állván,
 
n.183
Torony módra meredt a bajnok elébe,
 
n.184
Irtózatos annak, szemlélni, a képe.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Irtózatos annak szemlélni a képe.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Irtózatos annak, szemlélni, a képe.
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
 
 
n.185
Agyara lóg hosszan, szeme vérben ázik,
 
n.186
Nyelve, miként villám, tüzesen cikázik,
 
n.187
Üstöké lángot hány, övig ér szakálla,
 
n.188
Vértarajos kígyó minden egyes szála.
 
 
 
n.189
Paizsa mint kőszál, hegy elő fokszirtja ;
 
n.190
Iszonyú pallosát egyik keze tartja,
 
n.191
Buda fejét csonkán rengeti a mással,
 
n.192
Hogy Etelnek dobja szörnyű vigyorgással.
 
 
 
n.193
Akkor, mint nap előtt holló hamar elmén,
 
n.194
Röppent el egy árnyék Etel igaz lelkén :
 
n.195
Nem volna-e bátyját jobb hagyni
halálra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« magára »
halálra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.196
Mint hagyni türelmét örökös próbára.
 
 
 
n.197
De legott, markolván somfa gerely végét,
 
n.198
Támadja meg Isten gonosz ellenségét :
 
n.199
Ármány! — riad a hős — emberevő Ármány!
 
n.200
Nehogy magad elbízd, Etelét bevárván.
 
 
 
n.201
Megölni nem öllek : — nem szült anya dögre ;
 
n.202
Nyomorítlak sebbel és kínnal örökre! —
 
n.203
Szólott, iramodván a rettenetesnek ;
 
n.204
Eltűnt az, a fegyver találta üresnek.
 
 
 
n.205
Még jókor a bátyját megvédeni ért el,
 
n.206
Tiporni az állat most akará térddel,
 
n.207
Miután, vérszagtól az egekre síván,
 
n.208
Érlelte a bosszút, melyet állni kíván.
 
 
 
n.209
Egy kopj adöféssel a bika
leroggyant
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megroggyant »
leroggyant
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.210
Feketén a vére nagy erővel buggyant ;
 
n.211
Megtorlik a többi futtába' halálán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hökkenve a többi estére megállván »
Megtorlik a többi futtába' halálán,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.212
Mint parti sörényes
habok egymás vállán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« habok habok vállán »
habok egymás vállán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.213
Most, valamint
hajcsár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« pásztor »
hajcsár
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
botja nehéz fáját,
 
n.214
Zúdítá Etele örves buzogányát :
 
n.215
Támad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Támadt
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Támad
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nagy üresség hirtelen a sorba'
 
n.216
S vissza nyomán fordult, elinalt a csorda.
 
 
 
n.217
Ezalatt távol sem nézik vala veszteg,
 
n.218
Buda mentésére többen elérkeztek,
 
n.219
Vetni kezét minden sietett a lóra
 
n.220
És lábra segélni a királyt alóla.
 
 
 
n.221
Ki, nem nagy ütéssel, ekkép szabadulván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ki hogy megszabadult ama súlyos »
Ki, nem nagy ütéssel,
[törölt]
« ekként »
ekkép
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.222
Megölelte öccsét, nyakába borulván :
 
n.223
Soha, Etel, soha! . . .
Ennyit rebeg ajka
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« ennyit zokog épen »
ennyit rebeg ajka
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ennyit rebeg ajka
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.224
Tudja Etel mégis,
mit ért szive rajta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mi van a lelkében »
mit ért szive rajta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.225
Akkor bátyja kezét megfogva szelíden :
 
n.226
Mára nekünk, mondá, ez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ennyi nekünk, monda, ma »
Mára nekünk, mondá, ez
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
elég is légyen,
 
n.227
Vadat immár hagyjuk elejteni másnak ;
 
n.228
Lássuk, az asszonynép, gyere,
hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
hogy
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
solymásznak.
 
 
 
n.229
Ím azalatt Gyöngyvér s Ilda között
újság
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ujság
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.230
Történt, semmi okon, csuda háborúság.
 
n.231
Mindenik a sólymát gilice madárra
 
n.232
Egyszerre
bocsátá levegő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bocsátá, levegő
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
útjára.
 
 
 
n.233
Buda királynénak szépen eredt solyma,
 
n.234
Mintha idegről lőtt nyil vesszeje volna ;
 
n.235
De nem úgy a másik : ez alig hogy vesz rést,
 
n.236
Gyöngyvér madarának esik ereszkedvést.
 
 
 
n.237
Üzi, el is fogja odafenn körmével,
 
n.238
Szórja meleg
tollát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
tollát,
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
csepegő friss vérrel,
 
n.239
Hallani vijjongást ; a csata nem látszik :
 
n.240
Fényes levegőn egy pontocska cikázik.
 
 
 
n.241
Egyszer ihol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Egyszer
[törölt]
« , »
ihol
[törölt]
« , »
n
Jegyzet (a vessző kikaparva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sólyom esik agyontépve
 
n.242
Buda királynénak
majdhogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« épen »
majdhogy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
az ölébe ;
 
n.243
Felvette, sokáig nézte simogatván,
 
n.244
Végre
nagyot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« imígy »
nagyot
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jajdult, bő
könnye
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« könyre »
könnye
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fakadván :
 
 
 
n.245
Ilda,
kaján
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kevély Hilda »
kaján Hilda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, kegyetlen Krimhilda!
 
n.246
Solymomat a solymod íme legyilkolta ;
 
n.247
Ám nézd : — s odatartá. De öccse kacagván
 
n.248
Kiüté kezéből s szólt, rája tapodván :
 
 
 
n.249
Madarat madárér' adhatok én százat :
 
n.250
Ennyi csekélységen zajt ütni gyalázat!
 
n.251
Píha! kinek egy csöpp esze van, nem tenné.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
 
n.252
Nem csendesül ezzel a fejedelemné :
 
 
 
n.253
Kell is nekem, így szól, madarad, ha eztet,
 
n.254
Drága »Turul« solymom
újra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« vissza »
ujra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem éleszted!
 
n.255
Mert se fiam nem volt, se szeretett lyányom :
 
n.256
Ez az egy madár volt — e sincs! — a világon.
 
 
 
n.257
Lobbot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Lángot »
Lobbot
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ezen arca vete Ildikónak,
 
n.258
Szép homloka tetszett vérrel elegy hónak :
 
n.259
Ne
sikoltozz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« kiabálj »
sikoltozz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
, őrült! — éles
szava
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
(szava)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
csenge —
 
n.260
Nem vagy mai gyermek, se leányzó gyenge.
 
 
 
n.261
Sohse vénezz engem! — szólt erre Budáné —
 
n.262
Halkabban előttem, kegyelem-királyné!
 
n.263
Azt se' tudom, mellyőnk korosabb egy nappal!
 
n.264
Vagy azt se': magánál ki beszél rútabbal!
 
 
 
n.265
Így szóllakozának, ketten is egyszerre.
 
n.266
Etele Budával jöttek ilyen perre.
 
n.267
Gyöngyvér panaszát csak nehezen vevék ki ;
 
n.268
Mire felindulván, mond az ura néki :
 
 
 
n.269
Asszony! a patvarnak vége legyen, hallod!
 
n.270
Mert keserű kínját, bizony Isten! vallod ;
 
n.271
Etele halálból uradat most menti :
 
n.272
És mit cselekesztek azalatt ketten ti!
 
 
 
n.273
Oh! keserű kínját én érzem előre
 
n.274
Fekete bánatnak — így sír Buda nője ;
 
n.275
Mert soha nem érek, tudom azt, jó véget,
 
n.276
Soha én ez asszony,
sem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« meg »
sem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
az ura végett.
 
 
 
n.277
Etele másrészről, lebocsátva hangját,
 
n.278
Édesgeti berzent, haragos galambját ;
 
n.279
Adja
önön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
önön
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« önnön »
önön
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
sólymát — noszolá — Gyöngyvérnek,
 
n.280
Kedvesiért kedvest : így együve férnek.
 
 
 
n.281
Látszott is az asszony hajlani
szép szóra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szavára »
szép szóra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.282
Madara megjött volt
az arany zsinórra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« aranyos láncára »
az arany zsinórra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.283
Veszi
harmat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fehér »
harmat
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kézzel, s ángya felé lépve,
 
n.284
Kitekeri nyakát, úgy dobja elébe.
 
 
 
n.285
Nagy bajjal a két hős birt annyira menni,
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy bajjal a két hős veti (ennek) a pör végét, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Összeöleltetvén egymás feleségét; »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De még azután is, (sajog) zokog a maradija, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mint mikor a sírást a gyerek elhagyja. »
73. vsz.
n
Jegyzet (végén, a lapszélén, irónnal: 73. vsz.)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.286
Hogy e csekélységből ne legyen több semmi
 
n.287
De mégis a pörnek vetik oztán végét,
 
n.288
Összeöleltetvén egymás feleségét.
 
 
 
n.289
Ámde, mikép sírást ha gyerek elhagyja,
 
n.290
Sajog a két asszony szive-indulatja ;
 
n.291
Mosoly űl a szemben, csevegés a szájon :
 
n.292
De nem óhajtják, hogy odabent ne fájjon.
 
 
 
n.293
Vadászat azonban végire járt e nap,
 
n.294
Arra mulatság lőn, ma is úgy, mint tennap ;
 
n.295
Etele gazdául hadait vendéglé,
 
n.296
Azután lenyugvék
nyugvó neje
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szép asszonya »
nyugvó neje
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mellé.
 
 
 
n.297
Csillagok a földön csillámlani szűntek :
 
n.298
Zárva
le minden
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« halandó »
le minden
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szem, tüzek is eltűntek ;
 
n.299
De az ég nagy sátra, a magosan mélylő,
 
n.300
Szerte ragyog — s víraszt az örökkön élő.
 
 
 
n.301
Ím az öreg Isten, világ szeme, napja,
 
n.302
Hadak ura, föld, víz s az örök tűz apja,
 
n.303
Emberek edzője kurta rövid létben,
 
n.304
Űl vala sátrában, aranyos karszékben.
 
 
 
n.305
Megnyíladozott volt kárpitja egeknek ;
 
n.306
Hallgatja, halandók hogy szerte pihegnek,
 
n.307
Néz le
acéltűkör
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
acéltükör
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tükör
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
acéltükör,
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet Acéltükör. Nemcsak acélból készült tükör, mint a Nagy Szótár magyarázza, sőt ilyet a mai nép nem is ösmer, hanem az a gyújtó karikaüveg, melyen, a babona szerint, hetedik gyermek meglátja a föld alatt rejlő kincset; és így tömör testeken keresztül lát vele. Innen vétetett metaforám. (Meglehet, az acél jelző is épen gyújtó tulajdonságától ered.)
mélybe ható szemmel ;
 
n.308
Legelteti gondját csöndes figyelemmel.
 
 
 
n.309
Paizsa szék mellé heverőn támasztva,
 
n.310
Bal könyökét annak szélére nyugasztja,
 
n.311
Hajtja halántékát egy ujja hegyére,
 
n.312
Mélyen alácsordul szakálla fehére.
 
 
 
n.313
Jobb keze már kissé gerjedezőbb innal
 
n.314
Nyugszik markolatán, mely födve rubinnal
 
n.315
Lába előtt tegze, lépcsőin a széknek,
 
n.316
És nagy rettenetes tűznyilai égnek.
 
 
 
n.317
Igy a kerek földet szeme átvizsgálván,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (első fogalmazása olvashatatlanul kitörölve)
Igy a kerek földet szeme átvizsgálván,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.318
Megnyugodott végre Etelének álmán ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (első fogalmazása olvashatatlanul kitörölve)
Megnyugodott végre Etelének álmán ;
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.319
Komoly öreg arcát váltotta derűre,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (első fogalmazása olvashatatlanul kitörölve)
Komoly öreg arcát váltotta derűre,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.320
Mely az egen rózsát : északi fényt szűle.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (első fogalmazása olvashatatlanul kitörölve)
Mely az egen rózsát : északi fényt szűle.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.321
Alszik az én szolgám, Etele hős, mélyen :
 
n.322
Most kell, hiu álmát hogy jobbra cseréljem,
 
n.323
Elme-salak hitvány ködi helyett — monda —
 
n.324
Ejtenem őt tisztább, végzetes álomba.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (kibetűzhetetlen törlés)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.325
Itt az idő — mert lám,
győztes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« erős »
[törölt]
«
vértes
Beszúrás
»
győztes
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
akarattal
 
n.326
Győzi magát, s
harcol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szemben »
harcol
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
riadó haraggal ;
 
n.327
Diadalt Ármányon ma is űle szépen,
 
n.328
Bátyja unott élte ment hősi kezében.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (a rím előbb más volt, de olvashatatlanul ki van törölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.329
Itt az idő, hogy már birodalmát bírja,
 
n.330
Miképen öröktől ez meg vagyon írva,
 
n.331
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (elején olvashatatlan törlés)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mély titku rovással, fent, a Világ-fáján :
n
Jegyzet Világfája. Népmeséink is ösmernek ilyet. Ha már a végzet könyvét rováson képzeljük, ez élőfa kérge lehet a legméltóbb hely. A sibylláknál is falevélen volt írva.
 
n.332
»Úr az egész földön,
ha ez egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« de ha egy »
ha ez egy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hibáján.«
 
 
 
n.333
Nosza
hát teljék be, ami betelendő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« teljesedjék, ami a jövendő »
hát teljék be, ami betelendő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
!
 
n.334
Jó, vagy gonosz is bár,
jőjjön a jövendő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ami betelendő »
jőjön a jövendő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jöjjön a jövendő
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
!
 
n.335
Nagy tettekre ma én Etelét el jegyzem :
 
n.336
Isteni kardommal derekát övedzem.
 
 
 
n.337
Szólván, kimagasúlt deli nagy személye,
 
n.338
Fegyveres ünneplő házába beméne,
 
n.339
Pönge-vasat, mellyen titkos betü, választ,
 
n.340
Nincs földi halandó, ki megolvasná azt.
 
 
 
n.341
Akkor tűzlegelő szélparipát kettőt
 
n.342
Szolgái befogván,
ragad ékes gyeplőt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ragadá a gyeplőt »
ragad ékes gyeplőt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.343
Fénylő hadszekerén maga Isten hajta,
 
n.344
Dörög az ég, amint száll lefelé rajta.
 
 
 
n.345
Állítja lovát meg Etele sátrához,
 
n.346
Halkan maga bément
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga bément halkan »
Halkan maga bément
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a földnek urához,
 
n.347
Övezé álmában csípejit a karddal ;
 
n.348
Ismét a szekéren, mint jött, tovanyargal.
 
 
 
n.349
Lovai körmétől lágy levegő csattog,
 
n.350
Mint a megütött víz, nem sűlyed alattok,
 
n.351
Kereke zsurlásán ordítva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kerekek zsurlásán nagy messze »
Kereke zsurlásán orditva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csikordul,
 
n.352
Ollyan
erővel zúz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« erősen nyom »
erővel zúz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, oly sebesen fordul.
 
 
 
n.353
Messze mezőn háló sok erre fölérez,
 
n.354
Takaróját jobban felvonja füléhez
 
n.355
S mélyebben elalszik,
hogy a hajnal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mig a hajnal »
hogy a hajnal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
költi ; —
 
n.356
Hadurat nem látja ember soha földi.
 
n
Jegyzet A lap alián, a költő kezétől: Vsz. 340 + 89 429
 
 
  NYOLCADIK ÉNEK.  
  Etele álmot lát.  
 
 
n.1
Szóla pohár közben Etele Budának :
 
n.2
Két nap pihenő volt a Mátra vadának,
 
n.3
Reggel ahoz lássunk, mert az idő kedvez,
 
n.4
Kell annak utána hadi készülethez.
 
 
 
n.5
Vissza Etellakról, alkudozás végett,
 
n.6
Én ide fordítom majd a követséget,
 
n.7
Folyamát hogy lássad, és hogy mire végzem ;
 
n.8
Mindennap előtted elmondom egészen.
 
 
 
n.9
Azalatt a bércek rengetegit másszuk,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ebbe »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.10
Szaporán a hűs völgy mögeit vadásszuk ;
 
n.11
Erre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ebbe »
[törölt]
«
Erre
Beszúrás
»
Erre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
idő két hét
telik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« telik »
[törölt]
«
leszen
Beszúrás
»
telik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, avagy három,
 
n.12
Nem ahogy akartam, nem az egész nyáron.
 
 
 
n.13
Jó lesz ; hanem igyál! én is iszom — monda
 
n.14
Buda könnyű szívvel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Buda (király) könnyü szívvel
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
könnyü szivvel
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
— ez a holnap gondja ;
 
n.15
Húgom, feleségem, nosza még egy cseppet!
 
n.16
Soha én két asszonyt, sohse' láttam
szebbet!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
szebbet.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szebbet!
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
 
 
n.17
Mosolyogj rám, puszták két arany almája!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mosolyogj rám, hajnalkert »
n
Jegyzet (kihúzva, a szak iijra kezdve)
Mosolyogj rám, puszták két arany almája!
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.18
Öreg embernek is a melle kivánja . . .
 
n.19
De öcsém, ez a bor, veszed észre? jobbúl :
 
n.20
Mintha tejet innám ; kicsi nem árt abbul.
 
 
 
n.21
Igy Buda gondoktól üresíti keblét,
 
n.22
Emeli két kézzel nagy billikom öblét,
 
n.23
Nem teszi le, hanem tartja körülfogván,
 
n.24
Hol erre, hol arra mindig mosolyogván.
 
 
 
n.25
Hilda pedig s Gyöngyvér neki nem felelnek ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hilda pedig s Gyöngyvér neki nem felelnek ;
n
Jegyzet (a lapszélen keresztbe írva)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.26
Simítják kezeit nagyságos Etelnek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hilda pedig s Gyöngyvér neki nem felelnek ;
n
Jegyzet (a lapszélen keresztbe írva)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.27
Hogy a vadászatban részt vegyenek ők is,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hogy a vadászatban részt vegyenek ők is,
n
Jegyzet (a lapszélen keresztbe írva)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.28
Sólyom madarakkal az udvari nők is.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Sólyom madarakkal az udvari nők is.
n
Jegyzet (a lapszélen keresztbe írva)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.29
Ezek egy asztalhoz űltek vala össze,
 
n.30
Buda az asztalfőn, mellette az öccse,
 
n.31
Alul a két asszony. Hanem egész sor van
 
n.32
Ily kicsi asztalból
körül a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a hosszú »
körül a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sátorban.
 
 
 
n.33
Öltözve fehérben mind a hunok főbbi
 
n.34
Ott isznak : a táltos, gyula, és a többi ;
 
n.35
Detre is ott vígad — négyen egy asztalnál,
 
n.36
Lélekadó bornál, szívemelő dalnál.
 
 
 
n.37
Csak Bulcsu vezér űl hitvány kupa mellett,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Csak Bulcsu vezér űl hitvány kupa mellett,
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.38
Borital ujsága őneki nem kellett :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Borital ujsága őneki nem kellett :
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.39
Apám, nagyapám élt kabala tejével :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Apám, nagyapám élt kabala tejével :
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.40
Burján leviért, mond, azt nem hagyom én el.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gyümölcs »
Burján
Beszúrás
leviért, mond, azt nem hagyom én el.
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.41
Ám hadd igya közrend! — Szömöre rivallja —
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Ám hadd igya közrend! — Szömöre rivallja —
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.42
Hadd fejje lovát, ki maga is vakarja!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hadd fejje lovát, ki maga is vakarja!
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.43
Etele királynál bor van elég, bőven :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele királynál bor(t iszik a) van elég, bőven :
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.44
Igaz daliás kedv terem a szellőben!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Igaz daliás kedv terem a szellőben!
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.45
Ritka érc az arany, drága nemes jószág ;
 
n.46
Ritka ital a bor : fejedelmek isszák :
 
n.47
Etelének van sok, bora és aranyja :
 
n.48
Kanca-savó, ej! huj!
maradhat ebanyja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
maradhat, ebanyja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.49
De, hogy az est immár behaladt az éjbe,
 
n.50
Etele fölállott, kehely a kezébe':
 
n.51
Iszom a vendégért. Velem iszik minden ;
 
n.52
Akkor lenyugodni kiki haza mengyen.
 
 
 
n.53
Eleget múlattunk. Holnap haj-előre!
 
n.54
Hajnali hajtáson szükség van erőre.
 
n.55
Mondván, kiürité poharát fenékig ;
 
n.56
Tetszett is, de nem is, ez a példa nékik.
 
 
 
n.57
Eloszoltak
mégis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mégis; »
mégis
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
— Buda legkésőbben,
 
n.58
Vissza egy-egy szóra fordulva menőben,
 
n.59
Hullatva egyenként ami szivét nyomta :
 
n.60
Míg szeliden Gyöngyvér maga után vonta. —
 
 
 
n.61
Ébredj
deli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« üde »
[törölt]
«
nosza
Beszúrás
»
[törölt]
«
kora
Beszúrás
»
deli
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hajnal, te rózsa-özönlő!
 
n.62
Már lengeti keblét hűs reggeli szellő ;
 
n.63
Ébredj puha fészked melegén, pacsirta!
 
n.64
Már tetszik az égen hajnal elő-pirja.
 
 
 
n.65
Támadj koronás nap! már zeng neked a dal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ébredj koronás nap! rég fel van a hajnal »
[törölt]
«
Támadj koronás nap! hí a madár dallal
Beszúrás
»
Támadj koronás nap! már zeng neked a dal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.66
Serkenj hadi kürtszó, költs sereget zajjal!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ébredj tülök immár, költsd a hadat »
Serkenj hadi kürtszó, költs sereget zajjal!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.67
Fuvalom, hajnal, kürt, pacsirta had és nap
 
n.68
Ébredjetek mind, mind! Etele ím gyorsabb.
 
 
 
n.69
Etele, mint harcra,
készűle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
készüle
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
készűle
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
serényen,
 
n.70
Előre a munkát szomjazza keményen ;
 
n.71
Nincs dolog őnéki, hogy kicsibe venné :
 
n.72
Igy változik a nagy előtte
kicsinné
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« kicsinné »
kicsinnyé
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kicsinné
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
.
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Most is legelébb jár hatalma eszének; »
Most is legelébb jár, intézi a serget
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Az ő keze a rend, az ő szeme lélek ; »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.73
Most is legelébb jár : intézi a serget,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Most is legelébb jár , intézi a serget,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.74
Szólítja
nevenkint
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
nevenként
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
nevenkint
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
, fedd, zaboláz, sürget,
 
n.75
Tudja nevét minden hadi emberének ;
 
n.76
Az ő szeme a rend, az ő szava lélek.
 
 
 
n.77
S már, mint gombolyagé, fejlik a had vége,
 
n.78
Kötöz emberhálót nagy orom tövébe ;
 
n.79
Mérföldeket így a sokaság behurkol :
 
n.80
Azalatt nincs egy
pissz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« pissz »
piszsz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pissz
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
, paripa sem horkol.
 
 
 
n.81
Buda is már fölkelt riadó kürtszóra,
 
n.82
Tennapi kedvéből jó volna ha volna ;
 
n.83
Emberebb a két nő, Ilda meg a másik,
 
n.84
Gúnyolja nyeregből,
mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hogy »
mily
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nagyokat ásit.
 
 
 
n.85
Szép reggel az asszony : pihenést lehellő
 
n.86
Arca szelid hajnal, fris hajnali szellő,
 
n.87
Puha gyenge harmat, gyümölcs üde hamva ;
 
n.88
Szava
rigó-ének
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« madár-ének »
rigó-ének
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mélyebb fuvodalma.
 
 
 
n.89
Szebb reggel az asszony, paripára szállván,
 
n.90
Övezett köntössel, solyma kerek vállán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (Köntöst felövedzve) »
[törölt]
«
Övezett köntössel, sólyma ül a vállán
Beszúrás
»
Övezett köntössel, solyma kerek vállán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.91
Csalogány kint csattog, vágy, öröm áthatja ;
 
n.92
Ügyes ügyetlenség
hadi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« minden »
hadi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mozdulatja.
 
 
 
n.93
De Buda ezt látja, mint a vak a rózsát :
 
n.94
Színére nem örvend, érzi a szúrósát ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Érzi a szépségnek »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.95
Asszonyok ingerlő szava miatt mormog.
 
n.96
Haladnak azonban ;
túl, nőnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« s megnőnek »
túl, nőnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
túl, nőnek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
az ormok.
 
 
 
n.97
Akkor Etel hajtó seregének jelt ád,
 
n.98
Jel futja be némán az egész völgy nyiltát ;
 
n.99
Körül a kurjongás, valamint tűz, gyúlad ;
 
n.100
Sor sor után
vígyáz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
gyáz
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
; itt nem szabadúl vad.
 
 
 
n.101
Fel, csapinós lejtőn,
gyalog ifjak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a gyalogok »
gyalog ifjak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
törnek,
 
n.102
Őrt a lovasság áll szélem a körnek ;
 
n.103
Oda fenn jó-téres, fűnőtte lapály van,
 
n.104
Törpe bogyós bokrok
itt-ott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szélyel »
itt-ott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a lapályban.
 
 
 
n.105
Halljátok
először
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ezennel »
először
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
medve vitézségét,
 
n.106
Hogy múlatta Etel s Buda feleségét.
 
n.107
Nagy medve, bozontos, kétlábú, temérdek,
 
n.108
Kezde alátörni amint
közel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oda »
közel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
értek.
 
 
 
n.109
Bontja meg a hajtók sűrü elő-sorját,
n
Jegyzet Mikor
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Minden Munkáit Gyulai Pál 1864-ben kiadta, a Fóti dal e soránál: »Bort megissza magyar ember«, megjegyezte, hogy a költő nem szorultságból hagyta el a névelőt, »megsértette ugyan a magyar nyelvtan egyik főszabályát, de nem a magyar költői nyelv szellemét«, példának hozta fel a közmondást: »Szegény embert az ág is húzza«.
Brassai
Brassai Sámuel
a Fővárosi Lapokban 1864. 258. sz. kikelt e nyelvtani szabálytalanság ellen.
Gyulai
Gyulai Pál
a Koszorú ban válaszolt ( 1864. II. 21. sz.,) számos példát hozott fel régi költőkből, mellettök
Arany
Arany János
e sorát is, mert e költemény »megtűr, sőt megkíván bizonyos archaizmust« s mert a költő »a medve erőszakos rohanását a nyelvvel, ritmussal is festi, midőn felforgatja a szórendet s eldob minden fölösleges szót, minők a névelők és-némely partikulák.« Szinte szóról-szóra
Arany
Arany János
visszhangja ez. (A magy. nemzeti versidomról, az első szakasz elején.) Mindkét fél még egy-egy cikkben védte a maga igazát. (
Brassai
Brassai Sámuel
a Fővárosi Lapokban, 272. sz.,
Gyulai
Gyulai Pál
a Koszorúban, 24. sz.)
Gyulai
Gyulai Pál
mind a két cikkét lenyomatta
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
újabb kiadásában.
 
n.110
Rázza le nyilvesszőt, valamint pozdorját,
 
n.111
Kelevéz nem járja, ha ütik, nem szédűl,
 
n.112
De ölde csapásin
hajtok sora szétdűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a nép kétfelé dül »
hajtók sora szétdül
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.113
Kört
kör után nyitva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
kör után (bontva - szegve) nyitva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, így lefelé ballag,
 
n.114
Oda se’ néz
hulló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
(omló) hulló
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kópiának, zajnak,
 
n.115
Százszor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Százan »
Százszor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
is elnyomni
azalatt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hiába »
azalatt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
próbálják,
 
n.116
Bömböli nagy garral a maga nótáját.
 
 
 
n.117
Vetette magát már lovasok rendére,
 
n.118
Asszonyi nézői hangos ijedtére ;
 
n.119
Akkor Etel : píha! nem kell félni, mondá,
 
n.120
Gyere velem mackó! ha danolsz, táncolj rá.
 
 
 
n.121
Van erős pányvája lószőr kötelekből,
 
n.122
Azt medve nyakába
hajítja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« veti a »
hajítja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nyeregből,
 
n.123
Hurkolja keményen, lova után vonja,
 
n.124
Nem menne a medve : de ha Etel mondja!
 
 
 
n.125
Szép tágas a völgynek ottan körül öble,
 
n.126
Sarkantyúzza lovát, nyargal vele körbe ;
 
n.127
Úgy tetszik, a vadból oda minden vadság,
 
n.128
Nézni a
nézőnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nézőknek »
nézőnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csupa egy mulatság.
 
 
 
n.129
Így
Etel a foglyát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele foglyát »
Etel a foglyát
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fárasztja halálig,
 
n.130
Míg
lihegő száján csúf
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« lehelő száján nagy »
lihegő száján csúf
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nyelve kimállik,
 
n.131
Futtában a nagy kört szedi összébb-összébb,
 
n.132
Int végre a bajnok, hogy gúzsba kötözzék.
 
 
 
n.133
Ilda
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Hilda
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
Ilda
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ezen s Gyöngyvér miután mulattak,
 
n.134
Solymász
gyerekikkel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gyerekekkel »
gyerekikkel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a völgybe' maradtak ;
 
n.135
Buda pedig fölment, —
Etele az ösvény
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele királlyal »
Etele az ösvény
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.136
Lejtőbb menedékit számára keresvén.
 
 
 
n.137
Mint mikor a víz-ár Tisza dús lapályát,
 
n.138
Elönti körűl az ég s föld karimáját,
 
n.139
Összefoly
ég és víz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ég és föld »
ég és víz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egy iszonyú gömbbe,
 
n.140
Csak egy sziget-ormó függ ennyi özönbe';
 
 
 
n.141
Megtelik az ormó lustos fene vaddal,
 
n.142
Gulya bőgésével, százféle csapattal :
 
n.143
Itt juhoké búvik össze,
odább
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
[törölt]
« amott »
odább
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« amott »
[törölt]
«
odább
Beszúrás
»
amott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
odább
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
lóé ;
 
n.144
Mintha
legott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
[törölt]
« közel »
oda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« legott »
nekik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
legott
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
bárkát építene Nóé :
 
 
 
n.145
E sziget a Mátrán, úgy képzelem, ollyan.
 
n.146
Keresi szegény vad, merre szabadúljon,
 
n.147
Vissza megint nyilraj s veri fénylő kopja
 
n.148
Döngő paizsoknak rettenetes dobja.
 
 
 
n.149
Látnál csikasz ordast megűlni haraggal
 
n.150
Szembe, a kör szélén, csiholó fogakkal :
 
n.151
Agyaras disznónak tehetetlen mérgit,
 
n.152
Amint hasogatja bükkfa ezüst kérgit.
 
 
 
n.153
Látnál bika bölényt — vele mind a falka —
 
n.154
Rohanni hol egyik, hol a más oldalba ;
 
n.155
Remegni középen szép jávor ünőket
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Remegve középen szép szarvas-ünőket »
Remegni középen szép szarvas-ünőket
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.156
Nem annyira éri ott a zsivaj őket.
 
 
 
n.157
Szóla Etel mostan : Bátya ! ne felejtkezz’ —
 
n.158
Gímekből amoda könnyü vadat ejthetsz.
 
n.159
Eszmélt Buda erre : neki-hajtá ménjét,
 
n.160
Távoldad az öccse követte személyét.
 
 
 
n.161
Ekkor valamennyi tárogató zendül,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.162
Bunkó nagy ütésin fa-bodon dob rendül,
 
n.163
Száz kürt riogástól a levegő lázad :
 
n.164
Jele, hogy beállt a királyi vadászat.
 
 
 
n.165
Dámvadat ejthetne s gímet Buda könnyen ;
 
n.166
Szégyelli Eteltől, hogy azokra menjen,
 
n.167
Előbbi szavának érzete fulánkját :
 
n.168
Viszi bölény
hadra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ellen »
hadra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jó fegyvere lángját.
 
 
 
n.169
Szemben kópiát hajt nagy bika bölényre,
 
n.170
Mely
legelül száguld
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« társaival jön »
legelől száguld
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, borzadva sörénye,
 
n.171
De mámorosán lát,
reszket is a jobbja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
reszket is a (kar) jobbja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.172
Szarva’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Szarva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
paizsáról csattan le a kopja.
 
 
 
n.173
Megbőszül a vad faj — egyenest Budának!
 
n.174
Ontja meleg bélit szög-sárga lovának,
 
n.175
Le dobban a pára, túl-félre zuhanván,
 
n.176
Buda király combját terhe alá nyomván.
 
 
 
n.177
Oh, ha nekem volna most egy szavam ollyan,
n
Jegyzet
Arany
Arany János
Szépirodalmi Figyelőjében 1861. 5. sz. Imre Sándor cikksorozatot közölt
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
nyelvújításáról s mondatszerkesztésünk egyik hiányának vette, hogy a jelzők, ha négy-öt következik is egymás után, sorjában előlállnak; más nyelvekben a jelző hátul is maradhat, ez könnyebb mozgást ad a mondatnak. Magyarban is lehet azt mondani : Álmomban tüzet láttam, nagyot. (XI. én. 365—66. s. )
 
n.178
Mellyel ez egy percet röviden rajzoljam!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hogy e rövid percet vélle kirajzoljam! »
Mellyel ez egy percet röviden rajzoljam !
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.179
Etele jól látá Buda nagy veszélyét,
 
n.180
Legközelebb is volt hogy nyújtsa segélyét.
 
 
 
n.181
De szörnyű jelenség, rút ördögi Ármány,
n
Jegyzet Kényes feladat volt egy 'modernizált' eposzba a hagyományos époszi csodás elemek bevonása. A népi babonát, előjeleket, könnyű volt beszőni; a három intést már az első dolgozat felvette. Nehezebb volt a mitológia pótlása.
Ipolyi
Ipolyi Arnold
könyvében
Arany
Arany János
irónja nyomot hagyott azon a helyen, ahol Ormuzd meg Arimán (25. 1.) és Nemere (136. 1.) volt szóban. Erdélyi János az Irodalmi Őr-ben, 1845.,
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
eposzaiban Hadur és Ármány szerepeltetését fejtegetve azt írta : a költő »legyen szabad a nyomon, mely előtte ezennel törve van«.
Arany
Arany János
ezen indult. Keveházábán Hadur és Manó vannak említve, az utóbbi másodszor Ármány néven. (24., 25. vsz.) E csinált neveket
Arany
Arany János
, ahol lehet, mellőzte, inkább öreg Istent vagy Manót írt. A machinát nem nézte pusztán gépezetnek. Arra való, »hogy a nagy esemény intézésében működő láthatatlan kezet mintegy láthatóvá tegye« — írta iskolai Széptani jegyezeteiben, ugyanígy a Zrinyi és Tasso-tanulmány töredékeiben (Mese és gépezet) ; ezért tartotta meg a keresztény éposz is, Tasso,
Zrinyi
Zrínyi Miklós
, helyet adván, 'a kisértő játékának’. így jelenik meg Etelének Ármány, hogy a halálos veszedelembe, került Budát veszni hagyassa. Ez költői megoldás, vízió. Ármány alakja hosszan le van festve, nagyrészt
Ipolyi
Ipolyi Arnold
szerint (49. és 50. 1. A. J. életrajza, III. 132. 1.), de van rajta vonás Zrinyiből is : Alectónak ,kígyókból áll haja s kötelőznek fején, Dohos kénkő pára jön ki rút gégéjén'. Loisch
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Ármányából is talált rajta vonásokat. ('Rémitő képpel ijeszti' ,mint egy tornyos szikla', kénkőláng ; hős Ete is megtámadja, vasazott dárdája nyelével'.—Zalán futása, II. és III. én.) Tasso Alettója a meggyilkolt Rinald alakjában rémiti Argillant, levágott fejét balkezében tarva. (VIII. én. 59. s.—Jánosi Gusztáv fordítása.
Loisch
Loisch János
, IK., 1908. 145—146. 1.)
Arany
Arany János
maga említette Zrinyi és Tasso, I. rész 1. Ilyen leírásra
Arany
Arany János
t epikai példák csábíthatták. Hadur
Ipolyi
Ipolyi Arnold
nál ősz, öreg férfi, tisztes szakállal. (12. 1.) Aranyos karszéke előtt megnyiladozik az egek kárpitja — ez bibliai; széke mellett pajzsa, tűznyilai — mint Zeusnak ; egy szemfordulásból világot megnézte,—így Zrínyinél; acéltükör szemmel — ez magyar babona ; a világ fája az Edda Yggdrasil kőrisének hajtása, de
Ipolyi
Ipolyi Arnold
magyar mesékből is hoz fel fát, melynek koronája égig ér, gyökere a pokolba nyúlik ; képe az összes világoknak (326. 1.) a tűzlegelő szélparipa szinten népmesei; a kétlovas hadszekér, melyet maga hajt a harcos, görög. Leszáll Etele sátrához, elhívja nagy próbára : »Úr az egész földön, ha ez egy hibáján«. — Mindez úgy van leírva, mint ami valósággal történik. Szász Károly elértette, hogy e rajz »kettős értelmezést engedő : álomban, — s a költői leírás ereje által oly tisztává és nagyszerűvé téve, mint igazi valóság.« — Itt meg is áll az ének, pihenőt hagyva.
 
n.182
Ott terme, király és öccse közé állván,
 
n.183
Torony módra meredt a bajnok elébe,
 
n.184
Irtózatos annak, szemlélni, a képe.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Irtózatos annak szemlélni a képe.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Irtózatos annak, szemlélni, a képe.
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
 
 
n.185
Agyara lóg hosszan, szeme vérben ázik,
 
n.186
Nyelve, miként villám, tüzesen cikázik,
 
n.187
Üstöké lángot hány, övig ér szakálla,
 
n.188
Vértarajos kígyó minden egyes szála.
 
 
 
n.189
Paizsa mint kőszál, hegy elő fokszirtja ;
 
n.190
Iszonyú pallosát egyik keze tartja,
 
n.191
Buda fejét csonkán rengeti a mással,
 
n.192
Hogy Etelnek dobja szörnyű vigyorgással.
 
 
 
n.193
Akkor, mint nap előtt holló hamar elmén,
 
n.194
Röppent el egy árnyék Etel igaz lelkén :
 
n.195
Nem volna-e bátyját jobb hagyni
halálra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« magára »
halálra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.196
Mint hagyni türelmét örökös próbára.
 
 
 
n.197
De legott, markolván somfa gerely végét,
 
n.198
Támadja meg Isten gonosz ellenségét :
 
n.199
Ármány! — riad a hős — emberevő Ármány!
 
n.200
Nehogy magad elbízd, Etelét bevárván.
 
 
 
n.201
Megölni nem öllek : — nem szült anya dögre ;
 
n.202
Nyomorítlak sebbel és kínnal örökre! —
 
n.203
Szólott, iramodván a rettenetesnek ;
 
n.204
Eltűnt az, a fegyver találta üresnek.
 
 
 
n.205
Még jókor a bátyját megvédeni ért el,
 
n.206
Tiporni az állat most akará térddel,
 
n.207
Miután, vérszagtól az egekre síván,
 
n.208
Érlelte a bosszút, melyet állni kíván.
 
 
 
n.209
Egy kopj adöféssel a bika
leroggyant
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« megroggyant »
leroggyant
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.210
Feketén a vére nagy erővel buggyant ;
 
n.211
Megtorlik a többi futtába' halálán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hökkenve a többi estére megállván »
Megtorlik a többi futtába' halálán,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.212
Mint parti sörényes
habok egymás vállán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« habok habok vállán »
habok egymás vállán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.213
Most, valamint
hajcsár
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« pásztor »
hajcsár
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
botja nehéz fáját,
 
n.214
Zúdítá Etele örves buzogányát :
 
n.215
Támad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Támadt
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Támad
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nagy üresség hirtelen a sorba'
 
n.216
S vissza nyomán fordult, elinalt a csorda.
 
 
 
n.217
Ezalatt távol sem nézik vala veszteg,
 
n.218
Buda mentésére többen elérkeztek,
 
n.219
Vetni kezét minden sietett a lóra
 
n.220
És lábra segélni a királyt alóla.
 
 
 
n.221
Ki, nem nagy ütéssel, ekkép szabadulván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ki hogy megszabadult ama súlyos »
Ki, nem nagy ütéssel,
[törölt]
« ekként »
ekkép
Beszúrás
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.222
Megölelte öccsét, nyakába borulván :
 
n.223
Soha, Etel, soha! . . .
Ennyit rebeg ajka
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« ennyit zokog épen »
ennyit rebeg ajka
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ennyit rebeg ajka
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.224
Tudja Etel mégis,
mit ért szive rajta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mi van a lelkében »
mit ért szive rajta
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
.
 
 
 
n.225
Akkor bátyja kezét megfogva szelíden :
 
n.226
Mára nekünk, mondá, ez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ennyi nekünk, monda, ma »
Mára nekünk, mondá, ez
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
elég is légyen,
 
n.227
Vadat immár hagyjuk elejteni másnak ;
 
n.228
Lássuk, az asszonynép, gyere,
hogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
hogy
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
solymásznak.
 
 
 
n.229
Ím azalatt Gyöngyvér s Ilda között
újság
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ujság
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.230
Történt, semmi okon, csuda háborúság.
 
n.231
Mindenik a sólymát gilice madárra
 
n.232
Egyszerre
bocsátá levegő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bocsátá, levegő
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
útjára.
 
 
 
n.233
Buda királynénak szépen eredt solyma,
 
n.234
Mintha idegről lőtt nyil vesszeje volna ;
 
n.235
De nem úgy a másik : ez alig hogy vesz rést,
 
n.236
Gyöngyvér madarának esik ereszkedvést.
 
 
 
n.237
Üzi, el is fogja odafenn körmével,
 
n.238
Szórja meleg
tollát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
tollát,
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
csepegő friss vérrel,
 
n.239
Hallani vijjongást ; a csata nem látszik :
 
n.240
Fényes levegőn egy pontocska cikázik.
 
 
 
n.241
Egyszer ihol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Egyszer
[törölt]
« , »
ihol
[törölt]
« , »
n
Jegyzet (a vessző kikaparva)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sólyom esik agyontépve
 
n.242
Buda királynénak
majdhogy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« épen »
majdhogy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
az ölébe ;
 
n.243
Felvette, sokáig nézte simogatván,
 
n.244
Végre
nagyot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« imígy »
nagyot
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jajdult, bő
könnye
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« könyre »
könnye
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
fakadván :
 
 
 
n.245
Ilda,
kaján
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« kevély Hilda »
kaján Hilda
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, kegyetlen Krimhilda!
 
n.246
Solymomat a solymod íme legyilkolta ;
 
n.247
Ám nézd : — s odatartá. De öccse kacagván
 
n.248
Kiüté kezéből s szólt, rája tapodván :
 
 
 
n.249
Madarat madárér' adhatok én százat :
 
n.250
Ennyi csekélységen zajt ütni gyalázat!
 
n.251
Píha! kinek egy csöpp esze van, nem tenné.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
 
n.252
Nem csendesül ezzel a fejedelemné :
 
 
 
n.253
Kell is nekem, így szól, madarad, ha eztet,
 
n.254
Drága »Turul« solymom
újra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« vissza »
ujra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem éleszted!
 
n.255
Mert se fiam nem volt, se szeretett lyányom :
 
n.256
Ez az egy madár volt — e sincs! — a világon.
 
 
 
n.257
Lobbot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Lángot »
Lobbot
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ezen arca vete Ildikónak,
 
n.258
Szép homloka tetszett vérrel elegy hónak :
 
n.259
Ne
sikoltozz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« kiabálj »
sikoltozz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
, őrült! — éles
szava
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
(szava)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
csenge —
 
n.260
Nem vagy mai gyermek, se leányzó gyenge.
 
 
 
n.261
Sohse vénezz engem! — szólt erre Budáné —
 
n.262
Halkabban előttem, kegyelem-királyné!
 
n.263
Azt se' tudom, mellyőnk korosabb egy nappal!
 
n.264
Vagy azt se': magánál ki beszél rútabbal!
 
 
 
n.265
Így szóllakozának, ketten is egyszerre.
 
n.266
Etele Budával jöttek ilyen perre.
 
n.267
Gyöngyvér panaszát csak nehezen vevék ki ;
 
n.268
Mire felindulván, mond az ura néki :
 
 
 
n.269
Asszony! a patvarnak vége legyen, hallod!
 
n.270
Mert keserű kínját, bizony Isten! vallod ;
 
n.271
Etele halálból uradat most menti :
 
n.272
És mit cselekesztek azalatt ketten ti!
 
 
 
n.273
Oh! keserű kínját én érzem előre
 
n.274
Fekete bánatnak — így sír Buda nője ;
 
n.275
Mert soha nem érek, tudom azt, jó véget,
 
n.276
Soha én ez asszony,
sem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« meg »
sem
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
az ura végett.
 
 
 
n.277
Etele másrészről, lebocsátva hangját,
 
n.278
Édesgeti berzent, haragos galambját ;
 
n.279
Adja
önön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
önön
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
[törölt]
« önnön »
önön
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
sólymát — noszolá — Gyöngyvérnek,
 
n.280
Kedvesiért kedvest : így együve férnek.
 
 
 
n.281
Látszott is az asszony hajlani
szép szóra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szavára »
szép szóra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.282
Madara megjött volt
az arany zsinórra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« aranyos láncára »
az arany zsinórra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
:
 
n.283
Veszi
harmat
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fehér »
harmat
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kézzel, s ángya felé lépve,
 
n.284
Kitekeri nyakát, úgy dobja elébe.
 
 
 
n.285
Nagy bajjal a két hős birt annyira menni,
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy bajjal a két hős veti (ennek) a pör végét, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Összeöleltetvén egymás feleségét; »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De még azután is, (sajog) zokog a maradija, »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mint mikor a sírást a gyerek elhagyja. »
73. vsz.
n
Jegyzet (végén, a lapszélén, irónnal: 73. vsz.)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.286
Hogy e csekélységből ne legyen több semmi
 
n.287
De mégis a pörnek vetik oztán végét,
 
n.288
Összeöleltetvén egymás feleségét.
 
 
 
n.289
Ámde, mikép sírást ha gyerek elhagyja,
 
n.290
Sajog a két asszony szive-indulatja ;
 
n.291
Mosoly űl a szemben, csevegés a szájon :
 
n.292
De nem óhajtják, hogy odabent ne fájjon.
 
 
 
n.293
Vadászat azonban végire járt e nap,
 
n.294
Arra mulatság lőn, ma is úgy, mint tennap ;
 
n.295
Etele gazdául hadait vendéglé,
 
n.296
Azután lenyugvék
nyugvó neje
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szép asszonya »
nyugvó neje
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mellé.
 
 
 
n.297
Csillagok a földön csillámlani szűntek :
 
n.298
Zárva
le minden
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« halandó »
le minden
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szem, tüzek is eltűntek ;
 
n.299
De az ég nagy sátra, a magosan mélylő,
 
n.300
Szerte ragyog — s víraszt az örökkön élő.
 
 
 
n.301
Ím az öreg Isten, világ szeme, napja,
 
n.302
Hadak ura, föld, víz s az örök tűz apja,
 
n.303
Emberek edzője kurta rövid létben,
 
n.304
Űl vala sátrában, aranyos karszékben.
 
 
 
n.305
Megnyíladozott volt kárpitja egeknek ;
 
n.306
Hallgatja, halandók hogy szerte pihegnek,
 
n.307
Néz le
acéltűkör
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
acéltükör
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
tükör
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
acéltükör,
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
n
Jegyzet Acéltükör. Nemcsak acélból készült tükör, mint a Nagy Szótár magyarázza, sőt ilyet a mai nép nem is ösmer, hanem az a gyújtó karikaüveg, melyen, a babona szerint, hetedik gyermek meglátja a föld alatt rejlő kincset; és így tömör testeken keresztül lát vele. Innen vétetett metaforám. (Meglehet, az acél jelző is épen gyújtó tulajdonságától ered.)
mélybe ható szemmel ;
 
n.308
Legelteti gondját csöndes figyelemmel.
 
 
 
n.309
Paizsa szék mellé heverőn támasztva,
 
n.310
Bal könyökét annak szélére nyugasztja,
 
n.311
Hajtja halántékát egy ujja hegyére,
 
n.312
Mélyen alácsordul szakálla fehére.
 
 
 
n.313
Jobb keze már kissé gerjedezőbb innal
 
n.314
Nyugszik markolatán, mely födve rubinnal
 
n.315
Lába előtt tegze, lépcsőin a széknek,
 
n.316
És nagy rettenetes tűznyilai égnek.
 
 
 
n.317
Igy a kerek földet szeme átvizsgálván,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (első fogalmazása olvashatatlanul kitörölve)
Igy a kerek földet szeme átvizsgálván,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.318
Megnyugodott végre Etelének álmán ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (első fogalmazása olvashatatlanul kitörölve)
Megnyugodott végre Etelének álmán ;
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.319
Komoly öreg arcát váltotta derűre,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (első fogalmazása olvashatatlanul kitörölve)
Komoly öreg arcát váltotta derűre,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.320
Mely az egen rózsát : északi fényt szűle.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (első fogalmazása olvashatatlanul kitörölve)
Mely az egen rózsát : északi fényt szűle.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.321
Alszik az én szolgám, Etele hős, mélyen :
 
n.322
Most kell, hiu álmát hogy jobbra cseréljem,
 
n.323
Elme-salak hitvány ködi helyett — monda —
 
n.324
Ejtenem őt tisztább, végzetes álomba.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (kibetűzhetetlen törlés)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.325
Itt az idő — mert lám,
győztes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« erős »
[törölt]
«
vértes
Beszúrás
»
győztes
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
akarattal
 
n.326
Győzi magát, s
harcol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szemben »
harcol
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
riadó haraggal ;
 
n.327
Diadalt Ármányon ma is űle szépen,
 
n.328
Bátyja unott élte ment hősi kezében.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (a rím előbb más volt, de olvashatatlanul ki van törölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.329
Itt az idő, hogy már birodalmát bírja,
 
n.330
Miképen öröktől ez meg vagyon írva,
 
n.331
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet (elején olvashatatlan törlés)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mély titku rovással, fent, a Világ-fáján :
n
Jegyzet Világfája. Népmeséink is ösmernek ilyet. Ha már a végzet könyvét rováson képzeljük, ez élőfa kérge lehet a legméltóbb hely. A sibylláknál is falevélen volt írva.
 
n.332
»Úr az egész földön,
ha ez egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« de ha egy »
ha ez egy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hibáján.«
 
 
 
n.333
Nosza
hát teljék be, ami betelendő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« teljesedjék, ami a jövendő »
hát teljék be, ami betelendő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
!
 
n.334
Jó, vagy gonosz is bár,
jőjjön a jövendő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ami betelendő »
jőjön a jövendő
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
jöjjön a jövendő
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
!
 
n.335
Nagy tettekre ma én Etelét el jegyzem :
 
n.336
Isteni kardommal derekát övedzem.
 
 
 
n.337
Szólván, kimagasúlt deli nagy személye,
 
n.338
Fegyveres ünneplő házába beméne,
 
n.339
Pönge-vasat, mellyen titkos betü, választ,
 
n.340
Nincs földi halandó, ki megolvasná azt.
 
 
 
n.341
Akkor tűzlegelő szélparipát kettőt
 
n.342
Szolgái befogván,
ragad ékes gyeplőt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ragadá a gyeplőt »
ragad ékes gyeplőt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.343
Fénylő hadszekerén maga Isten hajta,
 
n.344
Dörög az ég, amint száll lefelé rajta.
 
 
 
n.345
Állítja lovát meg Etele sátrához,
 
n.346
Halkan maga bément
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Maga bément halkan »
Halkan maga bément
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a földnek urához,
 
n.347
Övezé álmában csípejit a karddal ;
 
n.348
Ismét a szekéren, mint jött, tovanyargal.
 
 
 
n.349
Lovai körmétől lágy levegő csattog,
 
n.350
Mint a megütött víz, nem sűlyed alattok,
 
n.351
Kereke zsurlásán ordítva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Kerekek zsurlásán nagy messze »
Kereke zsurlásán orditva
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
csikordul,
 
n.352
Ollyan
erővel zúz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« erősen nyom »
erővel zúz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, oly sebesen fordul.
 
 
 
n.353
Messze mezőn háló sok erre fölérez,
 
n.354
Takaróját jobban felvonja füléhez
 
n.355
S mélyebben elalszik,
hogy a hajnal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mig a hajnal »
hogy a hajnal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
költi ; —
 
n.356
Hadurat nem látja ember soha földi.
 
n
Jegyzet A lap alián, a költő kezétől: Vsz. 340 + 89 429
 
 
  NYOLCADIK ÉNEK.  
  Etele álmot lát.  
 
 
n.1
Szóla pohár közben Etele Budának :
 
n.2
Két nap pihenő volt a Mátra vadának,
 
n.3
Reggel ahoz lássunk, mert az idő kedvez,
 
n.4
Kell annak utána hadi készülethez.
 
 
 
n.5
Vissza Etellakról, alkudozás végett,
 
n.6
Én ide fordítom majd a követséget,
 
n.7
Folyamát hogy lássad, és hogy mire végzem ;
 
n.8
Mindennap előtted elmondom egészen.
 
 
 
n.9
Azalatt a bércek rengetegit másszuk,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ebbe »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.10
Szaporán a hűs völgy mögeit vadásszuk ;
 
n.11
Erre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ebbe »
[törölt]
«
Erre
Beszúrás
»
Erre
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
idő két hét
telik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« telik »
[törölt]
«
leszen
Beszúrás
»
telik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, avagy három,
 
n.12
Nem ahogy akartam, nem az egész nyáron.
 
 
 
n.13
Jó lesz ; hanem igyál! én is iszom — monda
 
n.14
Buda könnyű szívvel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Buda (király) könnyü szívvel
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
könnyü szivvel
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
— ez a holnap gondja ;
 
n.15
Húgom, feleségem, nosza még egy cseppet!
 
n.16
Soha én két asszonyt, sohse' láttam
szebbet!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
szebbet.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szebbet!
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
 
 
n.17
Mosolyogj rám, puszták két arany almája!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mosolyogj rám, hajnalkert »
n
Jegyzet (kihúzva, a szak iijra kezdve)
Mosolyogj rám, puszták két arany almája!
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.18
Öreg embernek is a melle kivánja . . .
 
n.19
De öcsém, ez a bor, veszed észre? jobbúl :
 
n.20
Mintha tejet innám ; kicsi nem árt abbul.
 
 
 
n.21
Igy Buda gondoktól üresíti keblét,
 
n.22
Emeli két kézzel nagy billikom öblét,
 
n.23
Nem teszi le, hanem tartja körülfogván,
 
n.24
Hol erre, hol arra mindig mosolyogván.
 
 
 
n.25
Hilda pedig s Gyöngyvér neki nem felelnek ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hilda pedig s Gyöngyvér neki nem felelnek ;
n
Jegyzet (a lapszélen keresztbe írva)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.26
Simítják kezeit nagyságos Etelnek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hilda pedig s Gyöngyvér neki nem felelnek ;
n
Jegyzet (a lapszélen keresztbe írva)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.27
Hogy a vadászatban részt vegyenek ők is,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hogy a vadászatban részt vegyenek ők is,
n
Jegyzet (a lapszélen keresztbe írva)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.28
Sólyom madarakkal az udvari nők is.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Sólyom madarakkal az udvari nők is.
n
Jegyzet (a lapszélen keresztbe írva)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.29
Ezek egy asztalhoz űltek vala össze,
 
n.30
Buda az asztalfőn, mellette az öccse,
 
n.31
Alul a két asszony. Hanem egész sor van
 
n.32
Ily kicsi asztalból
körül a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a hosszú »
körül a
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sátorban.
 
 
 
n.33
Öltözve fehérben mind a hunok főbbi
 
n.34
Ott isznak : a táltos, gyula, és a többi ;
 
n.35
Detre is ott vígad — négyen egy asztalnál,
 
n.36
Lélekadó bornál, szívemelő dalnál.
 
 
 
n.37
Csak Bulcsu vezér űl hitvány kupa mellett,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Csak Bulcsu vezér űl hitvány kupa mellett,
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.38
Borital ujsága őneki nem kellett :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Borital ujsága őneki nem kellett :
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.39
Apám, nagyapám élt kabala tejével :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Apám, nagyapám élt kabala tejével :
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.40
Burján leviért, mond, azt nem hagyom én el.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gyümölcs »
Burján
Beszúrás
leviért, mond, azt nem hagyom én el.
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.41
Ám hadd igya közrend! — Szömöre rivallja —
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Ám hadd igya közrend! — Szömöre rivallja —
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.42
Hadd fejje lovát, ki maga is vakarja!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Hadd fejje lovát, ki maga is vakarja!
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.43
Etele királynál bor van elég, bőven :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele királynál bor(t iszik a) van elég, bőven :
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.44
Igaz daliás kedv terem a szellőben!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Igaz daliás kedv terem a szellőben!
n
Jegyzet (a lapszélen; későbbi írás, más tintával)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.45
Ritka érc az arany, drága nemes jószág ;
 
n.46
Ritka ital a bor : fejedelmek isszák :
 
n.47
Etelének van sok, bora és aranyja :
 
n.48
Kanca-savó, ej! huj!
maradhat ebanyja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
maradhat, ebanyja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.49
De, hogy az est immár behaladt az éjbe,
 
n.50
Etele fölállott, kehely a kezébe':
 
n.51
Iszom a vendégért. Velem iszik minden ;
 
n.52
Akkor lenyugodni kiki haza mengyen.
 
 
 
n.53
Eleget múlattunk. Holnap haj-előre!
 
n.54
Hajnali hajtáson szükség van erőre.
 
n.55
Mondván, kiürité poharát fenékig ;
 
n.56
Tetszett is, de nem is, ez a példa nékik.
 
 
 
n.57
Eloszoltak
mégis
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mégis; »
mégis
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
— Buda legkésőbben,
 
n.58
Vissza egy-egy szóra fordulva menőben,
 
n.59
Hullatva egyenként ami szivét nyomta :
 
n.60
Míg szeliden Gyöngyvér maga után vonta. —
 
 
 
n.61
Ébredj
deli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« üde »
[törölt]
«
nosza
Beszúrás
»
[törölt]
«
kora
Beszúrás
»
deli
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hajnal, te rózsa-özönlő!
 
n.62
Már lengeti keblét hűs reggeli szellő ;
 
n.63
Ébredj puha fészked melegén, pacsirta!
 
n.64
Már tetszik az égen hajnal elő-pirja.
 
 
 
n.65
Támadj koronás nap! már zeng neked a dal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ébredj koronás nap! rég fel van a hajnal »
[törölt]
«
Támadj koronás nap! hí a madár dallal
Beszúrás
»
Támadj koronás nap! már zeng neked a dal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.66
Serkenj hadi kürtszó, költs sereget zajjal!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ébredj tülök immár, költsd a hadat »
Serkenj hadi kürtszó, költs sereget zajjal!
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.67
Fuvalom, hajnal, kürt, pacsirta had és nap
 
n.68
Ébredjetek mind, mind! Etele ím gyorsabb.
 
 
 
n.69
Etele, mint harcra,
készűle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
készüle
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
készűle
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
serényen,
 
n.70
Előre a munkát szomjazza keményen ;
 
n.71
Nincs dolog őnéki, hogy kicsibe venné :
 
n.72
Igy változik a nagy előtte
kicsinné
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« kicsinné »
kicsinnyé
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
kicsinné
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
.
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Most is legelébb jár hatalma eszének; »
Most is legelébb jár, intézi a serget
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Az ő keze a rend, az ő szeme lélek ; »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.73
Most is legelébb jár : intézi a serget,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Most is legelébb jár , intézi a serget,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.74
Szólítja
nevenkint
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
nevenként
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
nevenkint
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
, fedd, zaboláz, sürget,
 
n.75
Tudja nevét minden hadi emberének ;
 
n.76
Az ő szeme a rend, az ő szava lélek.
 
 
 
n.77
S már, mint gombolyagé, fejlik a had vége,
 
n.78
Kötöz emberhálót nagy orom tövébe ;
 
n.79
Mérföldeket így a sokaság behurkol :
 
n.80
Azalatt nincs egy
pissz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« pissz »
piszsz
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pissz
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
, paripa sem horkol.
 
 
 
n.81
Buda is már fölkelt riadó kürtszóra,
 
n.82
Tennapi kedvéből jó volna ha volna ;
 
n.83
Emberebb a két nő, Ilda meg a másik,
 
n.84
Gúnyolja nyeregből,
mily
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hogy »
mily
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nagyokat ásit.
 
 
 
n.85
Szép reggel az asszony : pihenést lehellő
 
n.86
Arca szelid hajnal, fris hajnali szellő,
 
n.87
Puha gyenge harmat, gyümölcs üde hamva ;
 
n.88
Szava
rigó-ének
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« madár-ének »
rigó-ének
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mélyebb fuvodalma.
 
 
 
n.89
Szebb reggel az asszony, paripára szállván,
 
n.90
Övezett köntössel, solyma kerek vállán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (Köntöst felövedzve) »
[törölt]
«
Övezett köntössel, sólyma ül a vállán
Beszúrás
»
Övezett köntössel, solyma kerek vállán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.91
Csalogány kint csattog, vágy, öröm áthatja ;
 
n.92
Ügyes ügyetlenség
hadi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« minden »
hadi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
mozdulatja.
 
 
 
n.93
De Buda ezt látja, mint a vak a rózsát :
 
n.94
Színére nem örvend, érzi a szúrósát ;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Érzi a szépségnek »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.95
Asszonyok ingerlő szava miatt mormog.
 
n.96
Haladnak azonban ;
túl, nőnek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« s megnőnek »
túl, nőnek
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
túl, nőnek
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
az ormok.
 
 
 
n.97
Akkor Etel hajtó seregének jelt ád,
 
n.98
Jel futja be némán az egész völgy nyiltát ;
 
n.99
Körül a kurjongás, valamint tűz, gyúlad ;
 
n.100
Sor sor után
vígyáz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
gyáz
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
; itt nem szabadúl vad.
 
 
 
n.101
Fel, csapinós lejtőn,
gyalog ifjak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a gyalogok »
gyalog ifjak
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
törnek,
 
n.102
Őrt a lovasság áll szélem a körnek ;
 
n.103
Oda fenn jó-téres, fűnőtte lapály van,
 
n.104
Törpe bogyós bokrok
itt-ott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szélyel »
itt-ott
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a lapályban.
 
 
 
n.105
Halljátok
először
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ezennel »
először
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
medve vitézségét,
 
n.106
Hogy múlatta Etel s Buda feleségét.
 
n.107
Nagy medve, bozontos, kétlábú, temérdek,
 
n.108
Kezde alátörni amint
közel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oda »
közel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
 
értek.
 
 
 
n.109
Bontja meg a hajtók sűrü elő-sorját,
n
Jegyzet Mikor
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Minden Munkáit Gyulai Pál 1864-ben kiadta, a Fóti dal e soránál: »Bort megissza magyar ember«, megjegyezte, hogy a költő nem szorultságból hagyta el a névelőt, »megsértette ugyan a magyar nyelvtan egyik főszabályát, de nem a magyar költői nyelv szellemét«, példának hozta fel a közmondást: »Szegény embert az ág is húzza«.
Brassai
Brassai Sámuel
a Fővárosi Lapokban 1864. 258. sz. kikelt e nyelvtani