X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A hun trilóga töredéke

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
A töredékben maradt dolgozatok kézirata megvolt a költő hátrahagyott iratai közt. Ráírta: Hun monda, 1853. Legelső töredékek. A három dolgozat kéziratát a költő együtt tartotta; az ostromban mind elégett. Törlések, javítások nem voltak rajtok; tisztába írta. Fennmaradt a legelső kezdetből három sor. Tanítványainak sikerült néha a költő papírkosarából egy-egy eldobott cédulát megszerezni és eltenni. Ilyenről közölte Benkó Imre ezt a három sort: (Arany János tanársága Nagykőrösön, 183. l.) Csaba királyfiról mondok új éneket, Attila fiáról egyszerü verseket, Hogyan vitte vissza amaz őshazába.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Arany László közölte a HV-ben; másodszor Voinovich G. A. J. összes művei, I—IV. köt., Franklin Társ. kiadása, 1924. Mindegyik kiadásból hiányzik egy lap, ezt a lapot Voinovich Arany János életrajza közölte, hasonmásban, a II. kötetben; a második dolgozat III. részének első énekébe való, a 25-65. sorok más fogalmazása.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A műhöz tartozó jegyzetek az alábbi linkeken érhetőek el:
 
  ELSŐ ÉNEK.  
  Atilla és Buda.  
 
 
n.1
A mult idők homályán megszólal egy rege,
 
n.2
Mint elhaló mennydörgés, fülemben éneke ;
 
n.3
Mint nagy vizek morajját, melytől zúg a vadon,
 
n.4
Vérrel folyó napok bús panasszát hallgatom.
 
 
 
n.5
Immár egész Hunország két fő alá juta,
 
n.6
Ketten uralkodának Átilla és Buda ;
 
n.7
Országlatuk dicsőén és boldogan telett,
 
n.8
Ragyogva mint a nap és hold, köz-csillagok felett.
 
 
 
n.9
Miként a támadó nap, vitéz Átilla volt,
 
n.10
Mellette Buda fénylett, szelíden — mint a hold ;
 
n.11
Testvéri jó'karatban egymáshoz éltenek
 
n.12
Hosszú időn keresztül, mint hű, igaz felek.
 
 
 
n.13
Lám mert, hogy Bendegúz már vala igen koros,
 
n.14
Tekintetén az évek rozsdája sokszoros :
 
n.15
Fiának a hatalmot, Révának engedé,
 
n.16
S az ősi honba tére, Etel folyam megé.
 
 
 
n.17
De Réva gyorsan elhunyt, nem is hagyván magot,
n
Jegyzet Réva — Buda halálában — I. én. 6. s. Rof : így magyarosította Szabó Károly.
 
n.18
Föl- és letűnni látták, mint hulló csillagot ;
 
n.19
Helyére a középső fiú hágott, Buda,
 
n.20
A nép ohajja szárnyon emelte őt oda.
 
 
 
n.21
Szólt ekkor Átillához Buda jó fejdelem :
 
n.22
Nehéz sor ez magamnak, jövel s oszd meg velem :
 
n.23
Én majd s pálca lészek, te légy, öcsém, a kard.—
n
Jegyzet Buda halála, I. én. 95. s.
 
n.24
Vesztére lőn utóbb is, mit jó végből akart.
 
 
 
n.25
Megoszták a hatalmot, a méltóság jelét,
 
n.26
Buda király öcsének átengedé felét ;
 
n.27
Nem gondolá, hogy ezzel saját fényének árt,
n
Jegyzet A példa később Buda halálában, I. én. 89—90. s.
 
n.28
Mint láng, ha gyúl a lángról, nem tészen abba' kárt.
 
 
 
n.29
Kilenc évig dicsőén uralkodának így,
 
n.30
Nem bujtogatta őket áruló és irígy ;
 
n.31
Buda király hon űle, mint kasban anyaméh,
 
n.32
S Átilla el-kirajzott a négy égtáj felé.
 
 
 
n.33
Zsákmánnyal a köpűbe rakodva tért haza,
 
n.34
Nép-számra martalékot, fölös szolgát hoza,
 
n.35
S a fejedelmi zsákmányt, elosztva kétfelé,
 
n.36
Választani raká mind Buda király elé.
 
 
 
n.37
Arany, ezüst, becses kő, gyöngy mint a jégeső,
 
n.38
Nyuszt, hermelin, szövet, mit a perzsa, hindu sző,
 
n.39
Nyájánt barom s arab mén, rakott málhás tevék,
 
n.40
Rabszolga és szolgáló : e volt az osztalék.
 
 
 
n.41
Örűlt e szép vagyonnak a jó király Buda,
 
n.42
Nem tudta kincse számát, — alig : hány garmada?
 
n.43
Ellenben öccse, látszott, hogy nem kap a sokon :
 
n.44
Budának külde mindig egy részt ajándokon.
 
 
 
n.45
Más részt a hun vezérek, a törzsnagyok között,
 
n.46
Vagy aki hősi tettel harcon különbözött —
 
n.47
Eloszta bőkezűen ; és termő fa gyanánt
 
n.48
Kincsét ezer kis ágon hullatta egyaránt.
 
 
 
n.49
Ő, mint sas puszta szirten, kevéssel érte be,
 
n.50
Hév-, munka-, éh-, szomjtűrő vala, mint gyors teve ;
 
n.51
Szerették is hadanként vitézi, nem csoda. —
 
n.52
lm így uralkodának Átilla és Buda.