Aranysárkány fejléc kép
 
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ. II. ÉVF. I. FÉLÉV  
  1861—62  
  21. sz.  
  3.  
  Előfizetési felhívás  
  A Szépirodalmi Figyelő mostani féléve, mely novemberrel kezdődött, ápril végén 1ejár. Figyelmeztetjük erre tisztelt előfizetőinket.  
  Miután a mostani előfizetésnél az a kellemetlenség jött közbe, hogy az év elején lapunk nem nagy számú példányban nyomatván, későbbi előfizetőinket csak hiányosan elégithettük ki (különösen a 8 első szám egészen elfogyott): nehogy e csonka folyam továbbra is zavarólag hasson, e félévi folyamot april végén egészen berekesztjük és május elejével a számokat ujra kezdjük. (1, 2, 3,) hogy igy legalább a jövő félévi folyam teljes legyen.  
  Előfizetés május—októberi félévre .. : . . 5 ft.  
  Azon t. előfizetőink kik a 8 első számot nem kapták, annak idejében méltóztassanak előfizetésöket októberig kiterjeszteni; hogy igy legalább a második félévi folyamot teljes számban birhassák.  
  Kelt
Pest
Budapest
en, márc. 25. 1862.  
  kiadó.  
  szerkesztő.
n
Jegyzet A Koszorúban végig megtartotta
A.
Arany János
a féléves sorszámozást. — Ezt a felhívást a szokott helyen e félévben az utolsó 6 számon át (21—26. sz.; márc. 27. — máj. 1.), a következő félévben az első 19 számon át változatlanulközölte (1—19. sz.; máj. 8. — szept. 11.); a 3. számtól azonban „a mostani előfizetésnél" kifejezés helyébe „a novemberi előfizetésnél"-t iktatta
A.
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Az előfizetési felhívásokhoz tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetők el: