Aranysárkány fejléc kép
 
KOSZORÚ. II. ÉVF. I. FÉLÉV  
  1864  
  24. sz.  
  8.  
  Előfizetési felhivás  
  A KOSZORÚ  
  1864. második félévi folyamára.  
  A Koszorú juliussal negyedik félévi pályafutását kezdi meg.  
  Sokkal magasb véleménnyel vagyunk tiszt. olvasóink itélete s izlése felől, egyszersmind józanabb önbecsüléssel magunk iránt, hogysem, a jövőre is, szépen hangzó cifra igéretekkel állni elé mind irányokban illetlennek, mind ránk nézve megalázónak ne vélnők. Inkább a lefolyt három félév eredményére utalunk, azt terjesztjük birói itéletök alá: nem aggodalom nélkül, ha az előttünk lebegő eszményt, — de megnyugvással, ha irodalmunk jelen állását tekintjük.  
  Ez itélet, reméljük, el fog ismerni annyit, hogy a Koszorú, ez idő szerint, irodalmi szinvonalon áll.  
  A „Magyar költők arcképei” folytatása a t. közönség részvételétől függ.  
  Megjelenik a lap minden héten, vasárnapon, másfél tömött nagy 8-ad ivnyi tartalommal.  
  Előfizetés a julius—decemberi félévre, Pesten házhozhordással, vidékre postán, 6 frt. o. é. mely vagy a szerkesztőhöz (Üllői-ut 7. sz.) vagy Emich Gusztáv kiadó-hivatalába (Barátok tere 7. sz.) küldhető.  
  Miután fölös példányokat nagy számmal nyomatni költséges, bátorkodunk az előfizetések idejében beküldését kérni, hogy julius 1-ső számunkkal már körülbelül tudhassuk, mennyi példányban szükség nyomatni lapunkat.  
  Kelt Pesten, junius 5. 1863.  
  a „Koszorú” felelős szerkesztője  
  és kiadó-tulajdonosa.
n
Jegyzet Folytatta a lap tovább is az arcképek közlését. — Ezt a felhívást négy számon át változatlanul közölte a K e félévben (24—28. sz.; jún. 12. — 26.) A következőben pedig 12 számon át (1—12. sz. júl. 3. — szept. 18.)
 
 

Megjegyzések:

Az előfizetési felhívásokhoz tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetők el: