Aranysárkány fejléc kép
 
KOSZORÚ. II. ÉVF. II. FÉLÉV  
  1864  
  24. sz.  
  9.  
  Előfizetési felhivás  
  A KOSZORÚ  
  1865. első félévi folyamára  
  A Koszorú, (hetilap a szépirodalom és általános miveltség köréből), az eddigi szellemben és iránnyal, pályáját jövőre is folytatni kivánja.  
  Megjelenik eddigi alakjában, minden vasárnap, másfél tömött ivnyi tartalommal. Félévi folyam képez egy kötetet.  
  A „Magyar költők arcképei” cimű képmellékletek folytatása (minthogy 800 előfizetőn felül igértem) a t. közönség pártolása mértékétől függ.  
  Előfizetés a januar—decemberi egész évre,
Pest
Budapest
en házhoz hordással, vidékre postán, 12 forint a. é.; félévre, januártól—juniusig 6 frt ; negyedévre 3 frt ; mely vagy alulirt szerkesztő­tu1ajdonos hoz (
Pest
Budapest
, üllői ut, 7. sz.) vagy Emich Gusztáv kiadó hivatalába (barátok tere, 7. sz.) küldhető.  
  Kelt
Pest
Budapest
en, dec. 10-én, 1864.  
  a „Koszoru” felelős szerkesztője  
  és kiadótulajdonosa.
n
Jegyzet Az arcképeket e félévben is tovább küldte a lap. — E felhívás megismételve e félévben 3 számon át (24—26. sz., dec. 11. — 15.), a következőben 20 számon át (1—20. sz., jún. 1. — máj. 14.).
 
 

Megjegyzések:

Az előfizetési felhívásokhoz tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetők el: