Aranysárkány fejléc kép
 
SzF I. évf. 83. - 1861. okt. 31  
  Sajnálva olvastuk azon „kurta de mérges" polémiát, mely a Kisfaludy-társaság regény-kiadásai felől a Magyarország és Pesti Napló ujdonsági rovatában elpattant. Felvilágosításul egy szót. Arra, hogy a K. társ. eredeti regényeket adjon ki, kettő kivántatnék: először, hogy hozzá eredeti regények beadassanak; továbbá, hogy pénztára győzze az eredeti () művekért járó nagyobb tisztelet-díjt. Az első feltétel sem történt meg: ez ideig csupán egy eredeti regény volt megemlítve az igazgatónak, beadva az sincs. A második feltétel akkor volna teljesíthető, ha a társaság nagyobb pénzerővel rendelkezhetnék, s tömegesebb pártolásban részesülne, mint még eddig. Mindazáltal a társaság így is rajta lesz, hogy minél előbb eredeti művet adjon pártolóinak.  
 
n
Jegyzet
A.
Arany János
már többször említette a KT ülésein (lásd 1. sz. jegyzet ünket), hogy semmiféle, kiadásra szánt eredeti alkotást nem kap, ezért nem tud regényeket sem közölni [lásd 73. sz. jegyzet ünket is]. - A Magyarország és a Pesti Napló egyébként e tárgyon összeveszett, a PN védte a KT álláspontját, a Magyarország c. hetilap l861 okt. 22-i, majd 29-i számában csúfondárosan azt mondja, hogy a KT-nak úgy látszik, nincs egyetlen regényírója sem, és ott tart, mintha 1461-ben szerkesztenék kiadványaikat
[szerkesztői feloldás]
lásd JKK XII. k. 392. 1. jegyzetét és 443-445. l.
.