Aranysárkány fejléc kép
 
Másolat NYUGTATÓ  
  Ötvenkét az az 52 ft és 12 xrokról v. céd. mellyeket az 1843-ik év 14-én B. újfaluban tartatott Gyűlés határozata következttében az Erdélyi Országi utazás költségei fedezésére kivetett mennyiségbe N. Szalonta várossa befizetvén kezemhez vettem. Kelt V. Olasziban jun. 19-én 1843. Váry Lajos mk. ügyvéd és kirendelt megbízott.  
  másodjegyző  
  Az eredetiről lemásolta Szalontán Dec. 25-én 1843  
 
n
Jegyzet Újabb adat az F. 5 és 6 jegyzetében említett hajdonikális-perhez. E szerint 1843-ban a tizenhat község küldöttséget meneszt az erdélyi országgyűléshez. Az ismételt perfelvétel sem hozott változást a bihari - s így a szalontai - hajdú-utódok helyzetében. „Törekvésüket elgáncsolta az udvar pénzügyi politikájának és a földesúri érdeknek találkozása, lényeges akadálynak bizonyult azonban a falvak lakosságának társadahni differenciálódásában bekövetkezett előhaladás is" (
Szendrey I.
Szendrey István
i. m. 51. l.; vesd össze ugyanott 43- 44. 1.) A hajdúszabadságot kereső per végül is elévült. Időszerűtlenné tette az 1848-as jobbágyfelszabadító törvény.
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
H.Fekete Péter
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 163
Az előbbivel teljesen azonos papírra írta ezt is
A.
Arany János
A szövegben jelzett év mellől valószínííleg a másolás folyamán - kimaradt a hónap.