Aranysárkány fejléc kép
 
REVICZKY SZEVÉR – ARANY JÁNOSNAK
Debreczen
Debrecen
Január 6án 6̅2  
  Igen tisztelt Tekintetes Úr!  
  Szilágyi Dezső
n
Jegyzet
Szilágyi Dezső
– (1840–1901)
Reviczky
Reviczky Szevér
iskolatársa, hozzá hasonlóan Nagyváradon született és jogot tanult. A hatvanas években publicisztikával is foglalkozott (PN, Magyarország), később szabadelvű, illetve mérsékelt ellenzéki országgyűlési képviselő, igazságügyminiszter, illetve házelnök volt.
barátom leveléből megértettem, hogy az altalam
 [!]
[sic!]
irt, s általa a Tekintetes Úr kezeihez átadott czikk kiadathatása
n
Jegyzet
átadott czikk kiadhatása
– Valószínleg
Reviczky
Reviczky Szevér
Egy olasz költő szenvedései című szövegéről (alcíme: „Tisza Kálmán barátomnak, köszönet gyanánt”) van szó, amely 1862. febr. 27. és ápr. 3. között, öt folytatásban jelent meg. Az esszé az olasz romantika meghatározó alakját,
Leopardi
Leopardi, Giacomo
t jellemzi, s lelkesen üdvözli az egységes és – a Habsburgok ellen vívott harcok révén – szabad Olaszország születését. Kritikusan szól nemcsak a szülői ház, hanem a szülőföld, a Pápai Állam szemléleti konzervativizmusáról, merevségéről, melyek nyomasztóan hatottak a fiatal
Leopardi
Leopardi, Giacomo
ra. A szerző tartózkodott azonban
Leopardi
Leopardi, Giacomo
hazafias verseinek bemutatásától, egyrészt, mert 1861-ben ezt már megtette a Hf hasábjain, másrészt a politikai környezet is megváltozott az előző évihez képest.
ellenében
modos
Szerkesztői feloldás: modositást
illetőleg lesimitást igénylő egy pár mondat merült föl, – jelesül politikai czelz
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
tok
 [!]
[sic!]
s a jelen terrorismussal
n
Jegyzet
a jelen terrorismussal
– A schmerlingi provizórium révén visszatérő kormányzati, rendőri és katonai szigorról van szó, amelyet a megnövekedett számú sajtóperek és betiltások is jeleztek. Vesd össze az 1487. sz. levél jegyzetével.
össze nem férő kifejezések.  
  Fölkérem a Tekintetes Urat teljes tisztelettel az e tekintetben szükségelt kiegyengeteseket
 [!]
[sic!]
megtenni, – mindössze is igen kevés leendő modositandó salva rei essentia,
n
Jegyzet
salva rei essentia
– a dolog lényegét megőrizve (lat.)
s becses szaklapjában azt közölni, az érte járó tiszteletdijat
előlegesen
Beszúrás
Debreczen
Debrecen
be
Reviczky Menyhárt
Reviczky Menyhért
n
Jegyzet
Reviczky Menyhárt
Reviczky Menyhért
– (azaz Reviczky Menyhért) 1844–1848 között Debrecen polgármestere, majd a szabadságharc utolsó szakaszában a cári seregek mellett élelmezési biztos, aki az ötvenes években
Alsó-Bihar
Szerkesztői feloldás: Alsó-Észak-Bihar
megye kormánybiztosa lett. ( Debrecen története III. 12.) 1850-ben megkapta a Ferenc József-rend kiskeresztjét, amiről a MS is beszámolt (1850. szept. 28.).
úr házá
[törölt]
« nál »
hoz
Beszúrás
hol most idözöm leküldeni.  
  Addig isFigyelő míg személyesen közeli
Pest
Budapest
re
menete lem
Szerkesztői feloldás: menetelem
alkalmávál
 [!]
[sic!]
kilesném a szerencsét hogy Tekintetességednél tisztelkedhessem – ajanlom
 [!]
[sic!]
magam becses figyelmébe. Ha a Figyelő megelegednek
 [!]
[sic!]
magamféle dolgozotársakkal – legközelebb
n
Jegyzet
legközelebb
– a Ko-ban jelent meg A pesti csónakverseny (I. 24. sz. 1863. jún. 14. 571–573.) című beszámolója, melynek végén további, a honi társasági életről szóló tudósításokat ígért: ezek azonban elmaradtak.
a honi – s talán többször a külföldi irodalmak tereről
 [!]
[sic!]
közölnék munkalatokat
 [!]
[sic!]
 
 
Tel jes
Szerkesztői feloldás: Teljes
tisztelettel maradván alazatos
 [!]
[sic!]
szolgaja
 [!]
[sic!]
 
 
Reviczky Szever
Reviczky Szevér
 
 
SzentAnna
Szerkesztői feloldás: Szent Anna
Utcza.
ReviczkyMenyhért
Szerkesztői feloldás: Reviczky Menyhért
hazánál
 [!]
[sic!]
.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 603.). Reviczky Szevér (1840–1864) 1861 óta
Pest
Budapest
en tartózkodott és 1863-ra befejezte jogi tanulmányait. A PN belmunkatársa; kritikákat és a külföldi irodalommal foglalkozó cikkeket közölt a Hf, a BpH, a BpSz, a SzF, a KL hasábjain. Az Új Nemzedék című lap egyik alapítója (lásd az 1491. levél jegyzetét). Őszintén tisztelte
AJ
Arany János
-t, de néha ellentétben állt vele és lapjaival. 1864-ben pisztolypárbaj áldozata lett. A Ko nekrológot közölt róla ( 1864. II. 14. sz. 1864. okt. 2. 334.)