Aranysárkány fejléc kép
 
THEODOR OPITZ – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1862. december
 
 
[szerkesztői feloldás]
Opitz
Opitz, Theodor
a Koszorút rendeli meg, feltehetőleg saját maga számára.
n
Jegyzet
Opitz
Opitz, Theodor
a Koszorút rendeli meg, feltehetőleg saját maga számára
– Az 1678. sz. levélből derül ki, hogy feltehetőleg saját maga számára (abban a második félévre) rendeli meg a Ko számait.
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „T.
Opitz Tivadar
Opitz, Theodor
urnak. Pless. Becsess
 [!]
[sic!]
soraiból nem értjük tisztán, új példányt küldjünk e azon adress alatt, vagy a kegyedét? Meleg üdvözlettel.” ( Ko 1863. I. 1. sz. 1863. jan. 4. 24.) –
Theodor Opitz
Opitz, Theodor
a lap előfizetője volt: vesd össze 1783.
Theodor Opitz
Opitz, Theodor
(1820–1896): sziléziai születésű, a magyar irodalomért rajongó német író, műfordító, publicista. 1863-ban a januári lengyel felkelésben való részvétele miatt Svájcba emigrált (1864-ből való levelét már Zürichből címezte). Személyéről keveset tudunk: emigránsoktól tanulhatott magyarul. A lipcsei
Otto Wigand
Wigand, Otto
irányította tervével fordult sógorához,
Heckenast Gusztáv
Heckenast Gusztáv
hoz,
Adalbert Stifter
Stifter, Adalbert
ajánlását is bírva. Ennek köszönhetően jelent meg 1864-ben
Petőfi
Petőfi Sándor
verseinek német fordításkötete (l. az 1678. sz. levél jegyzetét). Svájcban tartózkodva fordította le
Petőfi
Petőfi Sándor
Apostolát, 1867-ben jelent meg Zürichben
Kemény Zsigmond
Kemény Zsigmond
Zord idő c. regényének német kiadása ( Komáromi 1999. 340.). A Kisfaludy Társaságnak is tagja lett.