Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÁSZ KÁROLYNAK
Pest
Budapest
, jan. 31. 1863.
 
  Barátom
Károly
Szász Károly
!  
  Végre nagynehezen
 [!]
[sic!]
én is hozzájutottam, hogy elolvassam Zrinyidet.
n
Jegyzet
Végre nagynehezen
 [!]
[sic!]
én is hozzájutottam, hogy elolvassam Zrinyidet
Eötvös
Eötvös József
, kisebb fenntartásai ellenére, mégsem gördített akadályt a Zrínyi a költő c. munka felolvasása elé (l. még az 1570. és 1581. sz. levelet ).
Most tehát szerkesztői
k..futtában
Szerkesztői feloldás: kutyafuttában
megirok annyit, a mi a felolvasásra vonatkozik – netaláni véleményemet a műről akkorra tartván fel, ha azt egyátalában kérdeznéd.  
  Kétség kivül legnagyobb hatást azon részei tennének, hol a politika nyomúl előtérbe, mint az összeeskűvési jelenet, s
Zrinyi
Zrínyi Miklós
áldozatúl ejtése a vadkannak. De az elsőben
Zr.
Szerkesztői feloldás:
Zrinyi
Zrínyi Miklós
annyira
loyalis
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: loyalís
, hogy, mint
Eötvös
Eötvös József
mondja, a magunk publicuma fütyölne ki érte, – a lázadók nyilatkozataiért meg
Pálfy
Pálffy Móric
n
Jegyzet
Pálfy
Pálffy Móric
– gr. Pálffy Móric (1812–1897), 1861–1865 között Magyarország helytartója
zárná be a társaságot.
Eötvös
Eötvös József
azokat – ugy hallom
Gyulai
Gyulai Pál
tól – nem
is
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ís
hagyná felolvas
[törölt]
« san »
ni. De se baj: én úgy gondolom – vegyes és kivált női publicumra szintén elég hatást lehet tenni Viola jeleneteivel is. Költészet azokban van annyi – ha nem több – mint akármelyik énekben; kivált a „Viola” czimű szakasz kitűnően szép. Én tehát helyedben azt tenném:
n
Jegyzet
tehát helyedben azt tenném
Szász Károly
Szász Károly
ugyanezt tette: művéből az I., II. és VII. szakaszt olvasta fel.
olvasnám az 1. szakaszt – olvasnám a 2 ikat (Zerin vár) honnan a hallgató egy pillantást vethet a hazafiúi nagyságra is – aztán
[törölt]
« olvasnám »
elmondva egy két szóban Zerin vár esetét, bevégezném a VII. dikkel. Ennyinél többre nem is igen jut idő; s legalább a szerelmi episod kikerekedik benne.  
  Hanem még egy kérésem lesz hozzád. A Koszorú képeit
Zrinyi
Zrínyi Miklós
vel kezdem februárban. Akartam irni róla népszerű ismertetést; de teljességgel nem érek rá.
n
Jegyzet
Akartam irni róla népszerű ismertetést; de teljességgel nem érek rá
– Az ismertetést végül
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
írta meg, szintén Zrínyi a költő címmel ( Ko 1863. I. 17–20. sz. ápr. 26. 385–390., máj. 3. 409–412., máj. 10. 433–436., máj. 17. 457–460.)
Úgy gondolám tehát, hogy kép magyarázatúl Zrinyidből adnám az I. éneket
n
Jegyzet
Zrinyidből adnám az I. éneket
AJ
Arany János
a VII., Viola c. részt közölte ( Ko 1863. I. 8. sz. febr. 22. 173–175.)
(talán többet is). Addig hát ne igérj belőle másnak. Nem szeretném hogy más elébb közöljön mutatványt, mint a Koszorú.  
  Legszivesb üdvözletemet, illetőleg kézcsókomat!  
  barátod  
 
AJános
Szerkesztői feloldás:
A János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 607.)